PITANJA I ODGOVORI

Djela su prema namjerama

2.2kviews

PITANJE: Dao sam neka sredstva za jedan dobrotvorni projekt iz stida prema šefu s posla. Da sam imao izbora, ne bih dao ni pola marke. Da li ja za ovo imam potpunu nagradu kao da sam to dao dobre volje?

ODGOVOR: Ako stvari stoje tako kao što si naveo, onda nećeš biti nagrađen. Tvoje djelo nije bilo radi Allaha, subhanehu ve te’ala, već radi tvog šefa i straha od njega. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: “Djela su prema namjerama, i svakome pripada ono što naumi.” (Buharija, poglavlje: “Početak objave”, 1. i Muslim, poglavlje: “Imaret”, 1907)

Stalna komisija za izdavanje fetvi