Vijesti

Đikan i u srpsko-hrvatskom rječniku

414views

Nakon što je upotrebljena u Riječniku bosanskog jezika, autora Dževada Jahića, riječ „đikan“ stalno privlači pažnju. Sa svih strana dolaze nova, ili redovno gotovo identična objašnjenja ovog pojma. Nedavno je jedan stariji Titov partizan svjedočio kako su u borbama četnike uvijek zvali đikanima, piše bh. novinska agencija Patria.

Ovih dana je u prvi plan izbio „Rečnik srpsko-hrvatskog jezika“ i u pripremi zajedničke Matice srpske i hrvatske. Riječ đikan označava „rakiju špiritaču“, a u drugom značenju je „pogrdan naziv za četnika“.

Pogledajte i uvjerite se kako i četnik može imati pogrdan naziv. Istovremeno ovo je dobar dokaz o nepotrebnim napadima na autora Dževada Jahića.

(NAP)