Akida

Džennet – kuća vječnog užitka

9.9kviews

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Muslimani i muslimanke su stalno zaokupljeni mišlju o džennetu. Oni klanjaju da bi postigli Allahovo zadovoljstvo i nastanili džennet, poste u najvrućim danima tražeći džennetsku nagradu, ulažu ogrmni trud i čine mnoga dobra djela, s ciljem da ‘’kupe’’ džennetske perivoje. Iskreno se nadaju da će na Sudnjem danu – Danu tuge i kajanja, kada svi ljudi budu okupljeni na jednom mjestu i kada će njihova jedina dova biti: ‘’Gospodaru, spasi, spasi’’, kada će se ljudi razdvojiti u samo dvije skupine, skupinu sretnika i skupinu nesretnika -, njihova imena biti će pročitana u skupini sretnika i da će džennet biti njihovo konačno prebivalište.

Put do dženneta je popločan teškoćama i iskušenjima

Prenosi se od Enesa r.a. da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Džennet je prekriven poteškoćama i iskušenjima, a džehennem strastima.’’ (Muslim)

To znači da put do dženneta nije lahak, već je popločan tegobama, iskušenjima, bolom, tugom, suzama, žrtvom i odricanjem. To nije put ispunjen prolaznim užicima, strastima i slastima dunjalučkim. Zbog toga, onaj ko želi džennet nastaniti, mora sebe pripremiti za sve vrste dunjalučkih iskušenja i mora uspješno savladati sve prepreke koje stoje na putu do dženneta.

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Kad je Allah stvorio džennet poslao je meleka Džibrila u džennet i rekao mu: ‘’Idi pogledaj šta sam sve pripremio u džennetu za one koji ga nastane.’’ Melek Džibril je otišao i vidio sve džennetske užitke i blagodati, pa kad se vratio, rekao je: ‘’Tako mi Tvoje Uzvišenosti, neće niko čuti za džennet i njegove ljepote, a da neće ući u njega.’’ Nakon toga Allah je pokrio džennet i put do njega, iskušenjima i poteškoćama, i poslao je Džibrila da ponovo vidi džennet. Nakon što je Džibril vidio da je put do dženneta popločan iskušenjima i nedaćama, kad se vratio rekao je: ‘’Tako mi Tvoje Uzvišenosti, bojim se da niko od ljudi neće ući u džennet.’’ (Ebu Davud i Tirmizi)

Možda se džennet može uporediti sa ogromnim voćnjakom punim ukusnog i raznovrsnog voća i izvorske vode.  Međutim, taj voćnjak je ograđen velikim debelim zidom, a pored toga, čuva ga mnoštvo opasnih pasa čuvara, tako da onaj ko želi da uđe u voćnjak i kuša ukusne plodove, mora mnogo truda uložiti kako bi sve prepreke savladao. Slična je situacija i sa džennetom. Ne može uživati u njegovim plodovima osim onaj ko je dobio bitku protiv šejtana, protiv svoga nefsa i niskih strasti, ko je bio strpljiv i postojan na istini. Džennet je cijena za koju je  Allah od vjernika kupio živote i imetke njihove, objavivši: ‘’Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za džennet koji će im dati – oni će se na Allahovu putu boriti, pa ubijati i ginuti. On im je to zbilja obećao u Tevratu i Indžilu i Kur’anu -, a ko od Allaha dosljednije ispunjava obećanje Svoje? Zato se radujte pogodbi svojoj koju ste s Njim ugovorili, i to je veliki uspjeh.’’ (Et-Tevba, 111.) Na osnovu ovog ajeta razumijemo riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je kazao: ‘’Zar ne, Allahova roba je skupa. Zar ne, Allahova roba je džennet.’’ (Tirmizi)

Džennetske blagodati

Džennet je vječno prebivalište vjernika, u njemu nema tuge, žalosti, očaja, niti bilo kakvih iskušenja. Njegovi užici ne prestaju niti se radost u njemu smanjuje. O tome govore sljedeći ajeti: ‘’Bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se Gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio od onoga što im Mi dajemo udjeljuju. I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju.’’ (Es-Sedžde, 16-17.) Primjećujemo kako je ‘’skrivena nagrada’’ u džennetu, koju ljudi ne mogu ni zamisliti, povezana sa ‘’skrivenim’’ noćnim namazom i sedždom u tmini noći, i kako je strah vjernika od Allaha, koji ih podiže iz postelja da klanjaju namaz, povezan sa potpunom sigurnošću i smirajem u džennetu.

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: ‘’Allah je rekao: ‘’Pripremio sam Mojim dobrim robovima, ono što oko nije vidjelo, što uho nije čulo i što čovjeku ne može ni naumpasti.’’ (Buharija i Muslim)

Također se prenosi od Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’U džennetu postoji stablo ispod kojeg konjanik putuje sto godina. Ako hoćete učite ajet: ‘’I u hladovini postranoj.’’ (El-Vakia’, 30.) U drugoj predaji, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘’Mjesto u džennetu koje je kolik bič, bolje je od dunjaluka i svega što je na njemu. Jedan jutarnji ili većernji izlazak u brobu na Allahovom putu, bolji je od dunjaluka i svega što je na njemu.’’ (Buharija)

Sa’d ibn Ebi Vekas prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Kada bi se stanovnik dženneta pojavio na dunjaluku i pokazao svoju zlatnu narukvicu, njen sjaj bi zasjenio sunčevu svjetlost kao što sunce zasjeni sjaj zvijezda.’’ (Tirmizi)

Bera ibn Azib prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na poklon dobio svileni ogrtač, pa su ga ashabi dodirivali i divili se njegovoj nježnosti. Nakon toga Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘’Divite se ovom svilenom ogrtaču?! Tako mi Allaha, maramice Sa’d ibn Muaza u džennetu, bolje su i nježnije.’’ (Buharija i Muslim) Komentirajući ovaj hadis, Ibnul-Kajjim je, između ostaloga, rekao: ‘’Nije čudo što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ovdje spomenuo upravo Sa’d ibn Muaza, jer on je među ensarijama bio ono što je Ebu Bekr bio među muhadžirima. Zbog njegove smrti zatresao se Allahov Arš, on se u ime Allaha nije bojao ničijeg prijekora, život je okončao kao šehid, dao je prednost Allahovom zadovoljstvu i zadovoljstvu Njegovog Poslanika, nad zadovoljstvom svog plemena, porodice i saveznika, njegova presuda izdajničkim židovskim plemenima nakon bitke na Hendeku, bila je u skladu sa presudom koju je Allah objavio Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, melek Džibril je lično obavijestio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o Sa’dovoj smrti, tako da će s pravom njegove maramice za brisanje ruku u džennetu, biti bolje i ljepše od svilenih vladarskih ogrtača na dunjaluku.’’ A mi na ovo dodajemo: ‘’Nije čudo što je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, za svog života vidio i druge ashabe u džennetu, poput Omera r.a. i Bilala r.a., o čemu svjedoče i sljedeće predaje. Naime, Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’U snu mi je pokazan džennet i onda sam pored jednog dvorca vidio ženu koja se abdestila, pa sam je upitao: ‘’Čiji je ovo dvorac?’’ Ona je odgovorila: ‘’Ovo je dvorac Omera ibn Hattaba.’’ Omere, ja sam se tada sjetio tvoje ljubomore, pa sam se okrenuo i otišao.’’ (Buharija i Muslim)

U drugoj predaji stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao Bilala r.a.: ‘’Obavijesti me o tvom najboljem djelu u koje polažeš najviše nade, jer ja sam čuo tvoje korake u džennetu?’’ Bilal je odgovorio: ‘’Allahov Poslaniče ja ne znam neko posebno djelo u koje bih mogao polagati nadu osim što poslije svakog abdesta klanjam dva rekata dobrovoljnog namaza.’’ (Buharija i Muslim)

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio nas je također da u džennetu nema spavanja, jer bi san prekinuo vječni užitak džennetlijama.  Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘’San je brat smrti, stanovnici dženneta neće spavati.’’ (Silsiletus-sahiha)

Ibnul-Kajjim o džennetu

Inspirisan kur’ansko-hadiskim kazivanjima o džennetu,  Ibnul Kajjim el-Dževzi, u svojoj knjizi Hadil-ervah, ovako je opisao džennet i njegove blagodati:

‘’Kako smrtni čovjek da zamisli kuću koju je Allah svojom rukom stvorio i ukrasio, i učinio je vječnim boravištem onima koji su zaslužili Njegovu ljubav, zatim je ispunio rahmetom i Svojim zadovoljstvom, a ulazak u džennet opisao kao najveći uspjeh?!

No, ako pitaš o zemlji džennetskoj, znaj da je to misk i šafran, a ako pitaš za džennetski strop, pa, njegov strop je arš Allaha, Milostivog. A o njegovim ciglama ako pitaš, znaj da su one od srebra i zlata, isto kao i grane na njegovim stablima, a plodovi njegovi su nježniji od pjene, a slađi od meda. Ako pitaš za njegove rijeke, znaj da džennetom teku rijeke od mlijeka koje nikada ne mjenja svoj okus i koje se ne kvari, i rijeke od vina koje je ukusno onima koji ga piju, i rijeke od čistog meda.  Za hranu i piće džennetsko ako pitaš, pa to je voće raznovrsno i meso ptičije koje ti duša zaželi, a njegovi napitci su: tesnim, zendžebil i kanfor. Njegovo posuđe i njegove čaše su od zlata i srebra, a ipak prozirne kao da su od stakla.

O džennetskim kapijama i njihovoj širini ako pitaš, znaj da konjanik na brzom atu, četrdeset godina putuje s jednog na drugi kraj kapije, al’ će doći dan kad će na tim kapijama biti velika stiska i gužva. I znaj da hladovinu džennetsku, konjanik ne može preći za stotinu godina.

Ako pitaš o prostranstvu džennetskom, znaj da će onaj ko bude imao najmanji posjed u džennetu, hiljadu godina obilaziti svoj posjed: dvorce, palaće, bašće i vrtove, i opet ih neće moći obići.

Ako pitaš o džennetskim šatorima, znaj da je dužina jednog šatora od šupljeg bisera šezdeset milja, a u dvorcima i palačama džennetskim su sobe sve jedne iznad drugih, a ispod njih teku džennetske rijeke. Za odjeću džennetsku ako pitaš, onda znaj da je to svila i zlato, a postelje u džennetu su od kadife, prostrte na uzvišenim mjestima. Lica stanovnika dženneta će biti blistava kao mjesec u uštapu, svi će imat po trideset i tri godine, a visina njihova biće kao visina praoca im Adema a.s.  Oni će slušati pjesme koje će im svojim milozvućnim glasovima pjevati njihove supruge-hurije, od kojih je, što se stvorenja tiče, veličanstveniji samo govor meleka i Allahovih poslanika, a najveličanstvenji govor koji će džennetlije čuti, je govor Gospodara svjetova.

Posluga stanovnika dženneta bit će mladići čija mladost ne prolazi, a kad ih pogledaš izgledaju kao da su biser prosuti.

Ako pitaš o nevjestama i suprugama stanovnika dženneta, znaj da su to djevice čijim venama teku sokovi vječne mladosti, a osmjeh poput sunca blista na njihovim svijetlim licima i obrazima. Kad dočeka svog voljenog, pa šta reći o susretu dva čedna i nevina bića, dva prekrasna cvijeta čistom ljubavlju opijena. O kako će samo medene riječi, džennetska ljepotica upućivati svom voljenom, sve dok mu u zagrljaj ne padne, a šta tek reći o tom zagrljaju dviju zaljubljenih mladih grana koje su svoje ‘’ruke’’- mladice, obavile i ispreplele jedna oko druge. Njen voljeni će svoj odraz vidjeti na njenim obrazima kao u ogledalu, kao što će vidjeti srž potkoljenica njezinih. Kad bi se džennetska ljepotica na dunjaluku pojavila, svojim mirisom bi ispunila prostor između nebesa i Zemlje, sunčeva svjetlost bi ugasla pred njenom svjeltošću, kao što ugasne svjetlost zvijezda pred sunčevim svjetlom. Mahrama na glavi džennetskih ljepotica je vrijednija od dunjaluka i svega što je na njemu, one su potpuno čiste i čedne, nikakvih fizioloških potreba neće imati, njihova odjeća se nikada neće pohabati niti će njihova ljepota ikada proći i nestati. One su simbol vjernosti i odanosti, stidne i oborenih pogleda, osim svojih muževa nikada nikog neće ni pogledati. Prije toga nije je dodirnuo ni čovjek ni džin, a kada se pojavi u dvorcu svoga muža, cijeli dvorac će obasjati svojom svjetlošću.

Ako pitaš o njihovim zjenicama, pa to je najljepše crno na čistom bijelom. Njihov stas je vitkiji od najvitkijih grana, grudi su im poput dva zrela, nabrekla nara, a koža im je kao safir i merdžani. Ako pitaš o njihovom ahlaku, pa one su hajratun-hisan, djeve koje su kod sebe sakupile ljepotu i dobrotu, fizičku i duhovnu ljepotu, one su radost za oči i smiraj za dušu. A ako pitaš o danu jevmul-mezid – danu viška i dodatne nagrade za džennetlije, znaj da se on odnosi na viđenje Allahovog lica koje će džennetlije vidjeti kao što se vidi sunce usred dana i mjesec u uštapu.

O, sreće i radosti za one koji će gledati u Allahovo lice, i velike li nesreće i tuge za one kojima će taj užitak uskraćen biti.’’

Da li je džennet već stvoren?

Spominjući Muhammedovo, sallallahu alejhi ve sellem, noćno putovanje i uzdignuće na nebo, Allah dž.š. u Kur’anu je rekao: ‘’On ga je i drugi put vidio, kod Sidretu-l-munteha’a kod kojeg  je džennetsko prebivalište.’’ (En-Nedžm, 13-15.) Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je na svom noćnom putovanju vidio Sidretul-munteha i kod nje je vidio džennet, kako stoji u predaji koju su zabilježili Buharija i Muslim od Enesa r.a. Taj hadis završava se Poslanikovim riječima: ‘’Zatim me je Džibril poveo dok nismo došli do Sidretul-muntehaa koju je prekrivalo nešto za što ni sam ne znam šta je. Zatim sam ušao u džennet kad ono njegov svod od bisera, a njegova zemlja od miska.’’

Sljedeći hadis je također dokaz da je džennet već stvoren. Naime, Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Kada se mrtvac položi u kabur, on čuje bat koraka onih koji se vraćaju kući sa njegove dženaze. Pa, ako je bio vjernik, njegov namaz će biti pored njegove glave, post s desne, a zekat s lijeve strane,  dok će mnogobrojne nafile i ostala dobra djela biti kod njegovih nogu. Kada se melek, koji je zadužen da kažnjava u kaburu one koji su to zaslužili, približi vjerniku od njegove glave, njegov namaz će reći: ‘’Nemaš ti pristupa njemu.’’ To isto će reći i njegov post, zekat i ostala dobra djela i dobrovoljni ibadeti. Zatim će mu biti naređeno da sjedne, pa će biti upitan: ‘’Šta kažeš o čovjeku koji vam je poslan?’’ On će odgovoriti: ‘’Sačekajte da klanjam namaz, pa ću vam odgovoriti.’’ Meleki će reći: ‘’Nemaš ti više potrebu da klanjaš, već nam reci šta kažeš o čovjeku koji vam je poslan?’’ Odgovorit će: ‘’On je Muhammed, i ja vjerujem da je on posljednji Allahov poslanik i da ga je Allah poslao sa istinom.’’ Zatim će mu biti rečeno: ‘’S tim si živio, na tome si umro i na tome ćeš biti proživljen.’’ Onda će mu se otvoriti vrata dženneta i reći će mu se: ‘’Ovo je tvoje mjesto i ono što ti je Allah obećao u njemu.’’ Nakon toga će se povećati njegova sreća i čežnja za džennetom. Zatim će mu se otvoriti vrata džehennema i reći će se: ‘’Ovo bi bilo tvoje mjesto da si bio nepokoran Allahu.’’ Nakon toga kabur će mu se proširti sedamdeset stopa i biće ispunjen nurom, a njegova duša će se vratiti u džennet u pticu koja je zakačena o dženentsko stablo ispod Arša. U tom smislu su riječi Allahove: ‘’Allah će vjernike postojanom riječju učvrstiti i na ovom i na onom svijetu, a nevjernike će u zabludi ostaviti; Allah radi što hoće.’’ (Ibrahim, 27.) A kada nevjernik bude položen u kabur, on pored svoje glave, niti bilo s koje strane,  neće imati nikakvu zaštitu. Nakon toga biće mu naređeno da sjedne, pa će biti upitan o Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, a on će odgovoriti: ‘’Ne znam ništa osim ono što su ljudi pričali o tome.’’ Tada će mu biti rečeno: ‘’Sa time si živio, na tome si umro i na tome ćeš biti proživljen. Onda će mu se otvoriti vrata džehennemska i biće mu rečeno: ‘’Ovo je tvoje mjesto i ono što ti je Allah u njemu pripremio. Njemu će se tada povećati tuga i nesreća. Zatim će mu biti otvorena džennetska vrata i reći ćemu se: ‘’Ovo bi bilo tvoje mjesto da si bio pokoran Allahu.’’ Nakon toga kabur će mu se stjesniti toliko da će dijelovi tjela prelaziti s jedne na drugu stranu. ‘’ (Sahih et-tergib vet-terhib)

Gdje se nalazi džennet?

Citirani ajet iz sure En-Nedžm, aludira na to da se džennet nalazi kod Sidretul-muntehaa, a potvrđeno je da se Sidretul-munteha nalazi iznad nebesa. Ibnul-Kajjim El-Dževzijje u djelu Hadil-ervah, spominje predaju od Ibn Abasa koji je rekao da se džennet nalazi iznad sedmog neba, a Allah će učiniti da na Sudnjem danu bude gdje on to bude htio, a džehennem je ispod sedmog sloja zemlje. Osim toga, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘’U džennetu postoji stotinu deredža (stepeni) koje je Allah pripremio za mudžahide na Njegovom putu. Između svake deredže je razdaljina koliko između nebesa i zemlje. Pa, kada tražite od Allaha, onda tražite džennet Firdevs, jer je to središnji i najuzvišeniji džennet, iznad kojeg je Allahov Arš ispod kojeg izviru džennetske rijeke.’’

Najniži i najviši stepen u džennetu

Od Ebu Hurejre r.a. prenosi se da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Musa a.s. je upitao Allaha dž.š.: ‘’Gospodaru, ko će imati najniži stepen u džennetu?’’ Allah mu je objavio: ‘’To je čovjek koji će doći pred džennet nakon što sve džennetlije uđu u džennet, pa će mu biti rečeno: ‘’Uđi u džennet!’’ On će odgovoriti: ‘’Gospodaru, kako da uđem kad su svi ljudi ušli i zauzeli ono što im pripada?!’’ Allah će mu onda reći: ‘’Jesi li zadovoljan da imaš u džennetu onoliko koliko je imao jedan od dunjalučkih kraljeva?’’ Odgovorit će: ‘’Jesam Gospodaru!’’ Onda će mu Allah reći: ‘’Tebi pripada četiri puta toliko.’’ Čovjek će reći: ‘’Zadovoljan sam Gospodaru!’’ Allah će mu opet reći: ‘’Tebi pripada deset puta toliko, ti ćeš u džennetu imat sve što tvoje oko vidi i duša poželi.’’ On će odgovoriti: ‘’Zadovoljan sam Gospodaru!’’ nakon toga, Musa a.s. je upitao: ‘’A ko će onda imati najveći stepen u džennetu?’’ Allah dž.š. mu je objavi: ‘’To su oni kojima sam ja nagradu svojom rukom pripremio, a pripremio sam im ono što oko nije vidjelo, niti uho čulo i što  čovjeku ne može ni naumpasti.’’ (Muslim)

 

Šehidima i učačima Kur’ana pripadaju visoki stepeni u džennetu

Poslanik, sallallahu alejhi ve selelm, obavijestio nas je da će šehidi biti među onima koji će dostići visoke stepene u džennetu, kada je rekao: ‘’Najbolji šehidi su oni koji su se borili na Allahovom putu u prvim borbenim redovima i nisu ustuknuli niti su se povlačili dok nisu poginuli. Oni će uživati u soboma na najuzvišenijem mjestu u džennetu. Njima će se Gospodar nasmijati (dok se budu hrabro borili), a kome se Allah nasmije, taj neće polagati račun na Sudnjem danu.’’ (Buharija i Muslim)

Prenosi se od Ebu Hurejre da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Na Sudnjem danu doći će učač Kur’ana, pa će Kur’an reći: ‘’Gospodaru, ukrasi ga!’’ Nakon toga Allah će narediti da mu se na glavu stavi kruna časti. Onda će Kur’an reći: ‘’Gospodaru, povećaj mu ukras i počast!’’ Nakon toga Allah će narediti da se zaogrne ogrtačem časti. Onda će Kur’an reči: ‘’Gospodaru, budu zadovoljan s njim!’’ Nakon toga biće mu rečeno: ‘’Uči i penji se prema džennetskim visinama, i za svaki proučeni ajet imat ćeš sevab i nagradu.’’ (Sahihul-džami’)

El-Vesile je najveći stepen u džennetu

To je stepen koji će imati Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem. U tom smislu je i hadis u kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Kada čujete muezina da uči ezan, ponavljajte za njim riječi koje on izgovara, nakon toga donesite na mene salavat, jer ko na mene donese jedan salavat, Allah na njega donese deset salavata. Zatim tražite za mene el-vesile od Allaha. To je stepen u džennetu koji će imati jedan Allahov rob, a ja se nadam da sam ja taj. Onaj ko bude za mene tražio el-vesile, biće mu dozvoljen moj šefa’at.’’ (Muslim) Taj stepen zove se el-vesile, jer je nabliži Allahovom Aršu i to je stepen koji čovjeka najviše približava Allahu.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ‘’Među stanovnicima dženneta biće i onih kojima će se povećati stepeni u džennetu, pa će takav reći: ‘’Gospodaru, odakle meni ovo?’’ Allah će mu reći: ‘’To je posljedica dove tvoje djece za tebe.’’ (Sahihul-džami’)

Kako god vjernici mole Allaha da ih svojom milošću uvede u džennet, tako isto i džennet moli Allaha da ga napuni Njegovim odabranim robovima.

U hadisu koji su zabilježili Tirmizi  i Ibn Madže od Enesa r.a., stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Ko tri puta zatraži džennet od Allaha, džennet rekne: ‘’Gospodaru uvedi ga u džennet!’’ A ko tri puta zatraži utočište od džehennema, tada džehennem kaže: ‘’Gospodaru, zaštiti ga od džehennema!’’ U drugoj predaji stoji: ‘’Koji god vjernik sedam puta na dan zatraži utočište kod Allaha od džehennemske vatre, džehennem rekne: ‘’Gospodaru, Tvoj rob te moli da ga spasiš od mene, pa ga spasi!’’ Koji god vjernik sedam puta na dan moli Allaha za džennet, džennet rekne: ‘’Gospodaru, Tvoj rob te moli da ga nagradiš džennetom, pa ga uvedi u džennet!’’ (Silsiletus-sahiha)

 

Autor: Muhamed Nasirudin El-Uvejd

Saff, br. 300.

 


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835