Dawa

Da’wa (Islamsko misionarstvo)

633pregledi
Piše: Enes Julardžija
 
Da’wa je posebna nauka koja ima svoju tematiku, osobenost i ciljeve. Izučava se kao i svaka druga znanost. Ona je posebno važna za očuvanje i širenje ispravnog islamskog vjerovanja i napredak Ummeta.

Da’wa je znanost putem koje spoznajemo metodologiju pozivanja
„Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj!“[1]
Kaže El-Ajni: „Mudrost zahtjeva podrobno poznavanje životnih tajni, naravi ljudi i stanja društva. Allah nam je naredio da izučavamo mudrost jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao s njom. Kaže Uzvišeni:
„On je nekima poslao Poslanika, jednog izmeðu njih, da im ajete Njegove kazuje i da ih očisti, i da ih Knjizi i mudrosti nauči.“[2]  
„Allah je vjernike milošću Svojom obasuo kad im je jednog izmeðu njih kao poslanika poslao, da im riječi Njegove kazuje, da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi.“[3][4]
 

Pozivanje ljudi iziskuje mudrost. Nema ni jednog poslanika niti vjerovjesnika da im nije data mudrost s poslanicom s kojom su poslani da je dostave ljudima. Kaže Uzvišeni o Ibrahimu, ‘alejhis-selam:
„A Mi smo Ibrahimovim potomcima Knjigu i mudrost dali, i carstvo im veliko darovali.“[5]

Kaže Uzvišeni Isau, ‘alejhis-selam:
„…i kada sam te pismenosti i mudrosti, i Tevratu i Indžilu naučio.“[6]

I kaže o Davudu, ‘alejhis-selam:
„I Davud ubi Džaluta, i Allah mu dade i vlast i vjerovjesništvo, i nauči ga onome čemu je On htio.“[7]

I kaže o Lukmanu:
„A Mi smo Lukmanu mudrost darovali: “Budi zahvalan Allahu!“[8]

Da’wu mora pratiti mudrost koja je za daije nužnost ukoliko žele otključati zaključana ljudska srca i razume i ukoliko žele ostvariti zacrtane ciljeve dostavljanja Allahove vjere.

Raznolikost i tajnovitost ljudskih duša zahtjeva vještog, pametnog i razboritog daiju koji će u odgovarajuće vrijeme vještinom govora i nepobitnim dokazima djelovati.

Osnova znanosti islamskog misionarstva (da’we) je u Allahovoj Knjizi i Sunnetu Njegovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem. Biografija Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i biografije naših ispravnih prethodnika su pune svjetlih primjera kako treba ispravno pozivati u Allahovu vjeru. Nama ne preostaje ništa drugo do da se držimo njihovog puta koji je garancija uspjeha.

Bilješke:
[1] Prijevod značenja, En-Nahl, 125.

[2] El-Džumu’a, 2.

[3] Prijevod značenja Ali ‘Imran, 125.

[4] ‘Umdetul-kari, 2/249.

[5] Prijevod značenja En-Nisa’, 54.

[6] Prijevod značenja El-Maide, 110.

[7] Prijevod značenja El-Bekare, 251.

[8] Prijevod značenja Lukman, 12.

Prvi put objavljeno: utorak, 01 Svibanj 2007 05:07

X