Vaša pisma

Da razmisliš o Srebrenici ali i o sebi

275pregledi
Piše: Ummu Abdullah
Nevjerovatno je koliko poruka na Facebooku vidim: “Ne zaboravite Srebrenicu, neka se ne ponovi…”, a ipak se prijateljuje sa nevjernicima. Nevjernici nam tu Srebrenicu prirediše – oni koji se zaklinjaše na “bratstvo i jedinstvo”, a to i danas rade, pa ih opet ko’ slijepci slijedimo. Jadno li je naše stanje. Srebrenica će se ponavljati sve dok za prijatelje uzimamo Allahove neprijatelje i dok odbacujemo od sebe one koji Mu se klanjaju i kada ostavljamo Kur’an i Sunnet (praksu) Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

“Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju, makar im oni bili očevi njihovi, ili braća njihova, ili rođaci njihovi…” (Prijevod značenja El-Mudžadala, 22.)

Naše knjige za čitanje su postale njihovi “Harry Potteri” i ostale gluposti, a na Kur’anu nam se skuplja prašina; da li smo ga ikada i pročitali?!
Allah nam se obraća u Kur’anu, a mi čitamo nekakve izmišljene priče i divimo se tome?! Čitamo o Jennifer Lopez, Rihanni (ili koja je već aktuelna), ovoj-onoj bludnici, razvratnici, a ne čitamo o čestitim i čednim majkama u islamu. Više poštujemo njih nego li svoje majke koje bi svoj zalogaj nama dale prije nego bi ga za sebe uzele…

Gledamo kako se ponašaju nevjernici i njihove “zvijezde”, pa ih u stopu slijedimo; gledamo šta oni oblače pa to i mi, šta oni jedu i piju, pa to i mi…
Oni su nam postali uzori, a ne naši poslanici i ashabi (drugovi Allahovog Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem). Znamo biografije svih nevjernika sa Zapada, pročitali smo svaki članak o njihovom životu, a ne znamo biografije ljudi radi kojih je do nas došao islam.

Plačemo kad umre neki Toše, nevjernik u Allaha, pored Kojeg drugog božanstva nema, a ni ne osvrnemo se kada u jednom danu umre po stotinu muslimana u Iraku, Afganistanu, Čečeniji… Je li nam to Toše brat ili nam je brat onaj u Palestini kojeg Jevreji ubiše?! Pustismo li za njega ijednu suzu? Molimo za Tošeta, Jacksone, da ih Allah uvede u Džennet, a to je zabranjeno i u suprotnosti sa ovom uzvišenom vjerom, jer Allah kaže u Svojoj Knjizi (prijevod značenja):

“Vjerovjesniku i vjernicima nije dopušteno da mole oprosta za mnogobošce, makar im bili i rod najbliži, kad im je jasno da će oni stanovnici u Džehennemu biti.” (Et-Tevba, 113.)

“A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onome svijetu nastradati!” (Ali ‘Imran, 85.).

Upućujemo dove za njih, a ne upućujemo dove za našu braću i sestre koje svaki dan ubijaju i zlostavljaju.

Gubimo naše vrijeme na ovom Facebooku i radimo nekakve glupe testove; braća i sestre se miješaju i postaju “prijatelji”, pa onda jedni drugima  komentarišu slike, a naređeno im je da obaraju pogled; sestre se smjehulje sa braćom, a naređeno im je da ne skreću pažnju na sebe svojim govorom, da pričaju samo u slučaju potrebe, da ne izražavaju svoje emocije pred muškarcima; postajemo “fanovi” teških grješnika, nevjernika – oni su nam uzor. Uzor su nam one pjevačice i pjevači koji nema grijeha kojeg nisu počinili… Allahovi robovi, otvorimo oči!

Kako musliman može da voli nevjernika, onoga koji o Allahu laži iznosi, govoreći da ima dijete ili druge krupne riječi! Kako, subhan-Allah?! Njihov život ćemo pratiti i izučavati svaki dan u godini, a Srebrenice ćemo se sjetiti 10., 11., i 12. jula!

Mrzimo muslimane, podržavamo medije koji na svaki mogući način sataniziraju muslimane; nevjernike volimo i njima se “ulizujemo”. Mrzimo one koji klanjaju i pokoravaju se Allahu, zato što nam je neko rekao da su nekakve “vehabije”; mrzimo reisa, Arziju i ostale muslimane jer nam je Bakir sa FTV-a tako rekao! Subhan-Allah, a kada ti tvoj Gospodar, Onaj Koji te je stvorio, Onaj Koji u Svojoj ruci drži tvoju dušu, kaže:

“O vjernici, ne prijateljujte sa nevjernicima umjesto sa vjernicima, zar hoćete da pružite Allahu očigledan dokaz protiv sebe.” (Prijevod značenja En-Nisa, 144.)

Kaže hafiz Ibn Kesir, tumačeći ovaj ajet: “Zabranjuje Allah Svojim robovima – vjernicima da uzimaju za prijatelje nevjernike mimo vjernika i da se sa njima druže, prijateljuju i savjetuju, da im povjeravaju ljubav, te da im odaju stanje vjernika.” Uzvišeni Allah kaže: “Neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike kada ima vjernika, a onoga ko to učini, Allah neće zaštititi…” (Prijevod značenja Ali ‘Imran, 28.)

“O vjernici, za prisne prijatelje uzimajte samo svoje, ostali vam samo propast žele: jedva čekaju da muka dopadnete, mržnja izbija iz njihovih usta, a još je gore ono što kriju njihova prsa. Mi vam iznosimo dokaze, ako pameti imate.” (Prijevod značenja Ali ‘Imran 118.)

“O vjernici, ne uzimajte za zaštitnike Jevreje i kršćane! Oni su sami sebi zaštitnici! A njihov je onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati; Allah uistinu neće ukazati na Pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu čine. Zato ti vidiš one čija su srca bolesna kako se žure da s njima prijateljstvo sklope, govoreći: “Bojimo se da nas kakva nevolja ne zadesi.” A Allah će, sigurno, pobjedu ili nešto drugo od sebe dati, pa će se oni zbog onoga što su u dušama svojim krili kajati, a oni koji vjeruju reći će: “Zar su to oni koji su se zaklinjali Allahom, svojom najtežom zakletvom, da su zaista s vama?” Djela njihova bit će poništena, i oni će nastradati.” (Prijevod znacenja El-Maida, 51. – 53.)

Njega Uzvišenog ne slušamo?! Vjerujemo sta nam kaže Bakir ili bilo ko sa FTV-a, BHT-a, “Oslobođenja”, itd., a ne vjerujemo u Kur’an, u ono što nam je Onaj koji sve čuje i zna, Vladar nebesa i Zemlje, rekao?!
“Braća” i “sestre” su nam nevjernici, a preziremo one koji su Allahu pokorni?! Jedinstveni smo sa njima, a svakom muslimanu vidimo i najsitniju mahanu i razilazimo se.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Čovjek će biti sa onim koga voli na Sudnjeme danu.” (Hadis zabilježili Buhari i Muslim)
Pa hoćemo li “bratstvo i jedinstvo” sa onima koji će u Džehennem ili sa onima koji će, in šaa’ Allah, Allahovom milošću, u Džennet?

Allahov robe, znaš li ti da oni u Srebrenici nemadoše brada, pa ih poubijaše?! Znaš li ti koliko je bilo žena gologlavih (bez mahrame), pa ih četnici silovaše?! Znaš li da oni neće biti zadovoljni sa tobom pa da si najutegnutija i najotkrivenija žena na svijetu, da slaviš njihove Nove godine, Valentinove, rođendane?! Znaš li ti da oni ni tada neće biti zadovoljni s tobom?!

Kaže Uzvišeni Allah:

“Ni Jevreji, ni kršćani neće biti tobom zadovoljni sve dok ne prihvatiš vjeru njihovu. Reci: “Allahov put je jedini Pravi put!” A ako bi se ti poveo sa željama njihovim, nakon Objave koja ti dolazi, od Allaha te niko ne bi mogao zaštititi niti odbraniti.” (Prijevod značenja El-Bekare, 120.)

Čak i da budu zadovoljni sa tobom, zar misliš da će ti to koristiti na Sudnjem danu?

“Na Dan kada nevjernik prste svoje bude grizao govoreći: “Kamo sreće da sam se uz Poslanika Pravoga puta držao, kamo sreće, teško meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo, on me je od Kur’ana odvratio nakon što mi je priopćen bio!” – a šejtan čovjeka uvijek ostavlja na cjedilu.” (Prijevod značenja Furkan, 27. – 29.)

Pa Allahov robe, budi pokoran Allahu, Onome Koji te stvorio, pa da On bude zadovoljan sa tobom, On ti je dovoljan kao Zaštitnik.

Obilježavamo nevjerničke praznike (Nova godina, Valentinovo… ) i čestitamo im na njima (kad nesto čestitamo to odobravamo – izražavamo radost sa tim) u kojima se cini širk (pridružuje se Allahu sudrug (da ih je trojica), da On ima dijete, a On je Jedan Jedini i visoko iznad Onoga što Mu pripisuju!).

U hadisu koji bilježe imami Buharija i Muslim, a prenosi Ebu Hurejre, Allah s njim bio zadovoljan, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”Slijedit ćete običaje naroda prije vas, pedalj po pedalj, lakat po lakat, sve dotle da kada bi oni ušli u gušterovu rupu i vi biste za njima.” ”Jesu li to Židovi i kršćani?”- upitali smo. ”A ko drugi?”, odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Naše žene (muslimanke) se odijevaju kao i nevjernice, ili čak i oskudnije! Utegnute i gole! Po čemu se to žena muslimanka razlikuje od nevjernice, od one koja je dojila mržnjom četnike da nam učine ono što učiniše u Srebrenici; po čemu bi nju razlikovali kada bi je vidjeli od odijevanja žene koja kaže za sebe da je muslimanka?!

Jel’ te stid da ljeti oblačiš široku i dugu odjeću jer će ti neko reći da si “izgubila kalendar”? Ili: “Kako ti nije vruće u tome?”
Allahova vatra je žešća u Džehennemu od toplote (a ne vatre) koju osjećaš na svom tijelu na Dunjaluku.
Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “I žene, obučene a otkrivene, koje zanose u hodu, i druge tome pozivaju, i okrenute od pokornosti Allahu, glave im kao krive grbe deva. One neće ući u Džennet niti ce osjetiti njegova mirisa, a zasigurno se njegov miris osjeća na ogromnoj daljini.” (Hadis zabilježio Muslim)

Kršimo Allahove propise na svakom koraku i onda se pitamo: “Što se nama dešavaju Srebrenice, pa mi smo dobri, zašto mi?” I onda i dalje nastavljamo da srljamo, a potom tražimo od Allaha da nas poštedi kazne, da nas zaštiti da se ne desi Srebrenica?! Zaista čudnovatno…

Koliko je samo onih koji za sebe kažu da su muslimani a ne klanjaju (ne obavljaju namaz)? Mrsko nam?! Teško nam pasti na sedždu Onome Koji nas svaki dan obasipa svojim blagodatima, stid nas da nas neko od raje vidi, reći ce: “Vidi one zaostale”?!

Allah Svemogući ti naredio (znači stroga naredba, nije “hoćeš-nećeš”) da Mu pet puta u namazu odvojiš vremena za Njega, što možda ukupno traje 1 h na dan i ti to ne činiš? Od 24 h ti Allahu ne mozeš posvetiti 1 h i onda se cudiš i moliš Toga Istog Kome ne obavljaš namaz, da te sačuva od nedaća, od ponavljanja Srebrenice?!

Allahov robe, otvori oči zasljepljene ovim Dunjalukom! Pokaj mu se, On je Onaj koji oprašta, Milostivi, Samilosni…

“Reci: “O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.” I povratite se Gospodaru svome i pokorite mu se prije nego što vam kazna dođe – poslije vam niko neće u pomoć priskočiti. I slijedite ono najljepše, ono što vam Gospodar vaš objavljuje, prije nego što vam iznenada kazna dođe, za čiji dolazak nećete znati, da čovjek ne bi uzviknuo: “Teško meni, koliko sam samo dužnosti prema Allahu propustio, čak sam se i izrugivao!” – ili da ne bi rekao: “Da me je Allah Pravim putem uputio, sigurno bi se Njegove kazne sačuvao”, ili da ne bi rekao kad doživi patnju: “Da mi se samo vratiti – dobra djela bih činio!” “Nikada! Dolazile su ti pouke Moje, pa si ih poricao i oholio se, i nevjernik si bio.” (Prijevod značenja Ez-Zumer, 53. – 59.)

Kaže nas Omer ibn el-Hattab, Allah s njim bio zadovoljan (a znamo li mi ko je uopšte Omer?!): “Mi smo uistinu bili ponižen narod, pa nas je Allah islamom uzdigao i osnažio, pa kada tražimo snagu (u nečemu ili nekome drugom) pored onoga čime nas je Allah uzdigao i osnažio, On nas učini poniženim.“

Kaže Uzvišeni Allah u Svojoj Knjizi (prijevod značenja): “Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni. A kad Allah hoće jedan narod kazniti, niko to ne može spriječiti; osim Njega nema mu zaštitinika.” (Er-Ra’d, 11.)

Neka ovo bude upućeno prvo meni, pa onda i svima vama. Pokajmo se, prije nego nam dođe smrt. Mladi jesmo, ali su mlađi od nas umrli i umiru; ne znamo kada će nam doći melek smrti, možda to bude još i ovog dana… Da nam se Allah smiluje i oprosti nam naše grijehe, zaista smo mi bili griješnici, a On je Milostivi i voli one koji se kaju…

Ispravno u ovom tekstu je od Uzvišenog Allaha.
“Ja samo želim da činim dobro koliko mogu, a uspjeh moj je kod Allaha.” (Prijevod značenja Hud, 88.)

Pogrešno je od mene i molim Milostivog Gospodara da mi oprosti.
“Ja ne pravdam sebe, ta duša je sklona zlu, osim one kojoj se Gospodar moj smiluje. Gospodar moj zaista prašta i samilostan je.” (Prijevod značenja Jusuf, 53.)

X