Da li ste znali

Da li ste znali (7 dio)

631pregledi
Priredio: Elvedin Pezić

Da li ste znali da je Kolegij islamskih učenjaka (El-Medžmea’ el-fikhi) na sjednici održanoj 1. – 7. muharrema 1314. (21. – 27. juna 1993. godine) donio sljedeći zaključak po pitanju:

 
1.Liječenje (pregled) žena kod doktora muškarca? Kolegij zaključuje: Osnova je da ako postoji žena doktorica – specijalista, da je ona obavezna da pregleda bolesnicu, a ako ne postoji, onda se traži doktorica nemuslimanka, koja je povjerljiva, ako ne postoji, onda se traži doktor musliman, a ako ne postoji, to može da učini doktor nemusliman.

Naravno, pod uvjetom da pogleda od njenog tijela, u granici potrebe, samo ono koliko je potrebno za pregled i liječenje i da ne prelazi granicu potrebe, da obara pogled shodno mogućnosti. Takoðer, ukoliko ženu bolesnicu liječi muškarac, to treba da bude u prisustvu mahrema – onog s kim ne može stupiti u bračnu vezu – muža ili druge povjerljive žene, kako bi se izbjeglo osamljivanje. (Pogledaj: Zaključci Kolegija islamskih učenjaka, br. zaključka 81, str. 183.)

2. Da li ste znali da neki učenjaci u knjigama prava (fikha) navode više  vrsta pogleda, gledano na pogled sa fikhsko-pravne strane? Spomenut ćemo neke od njih:
a- Nije dozvoljen pogled punoljetnog, slobodnog (suprotno od rob) muškarca u ženu strankinju (onu koju mu je dozvoljeno oženiti) bez potrebe.
b- Dozvoljeno je punoljetnom muškarcu da pogleda u lice ili ruke žene zbog svjedočenja ili zbog poslovanja.
c- Dozvoljeno je punoljetnom muškarcu da pogleda u ženu koja je nepoželjna i neprivlačna – da li zbog starosti ili zato što je ružna.
d- Dozvoljeno je punoljetnom muškarcu da prilikom prosidbe pogleda u lice, ruke, stopala žene koju prosi.
e- Dozvoljeno je punoljetnom muškarcu da vidi kod žena kojima je on mahrem (ne može ih ženiti) lice, ruke, stopala, glavu, potkoljenicu.
f- Dozvoljeno je doktoru, u slučaju potrebe i nepostojanja doktorice, da pogleda bolesni dio tijela – ono što je potrebno da se pregleda – kod bolesnice u granicama potrebe.
g- Dozvoljeno je supružnicima da gledaju u cijelo tijelo svog supružnika. (Pogledaj: Tevdihu El-Ahkama od Bessama, 7 tom, str. 249.)

3. Da li ste znali da je Kolegij islamskih učenjaka (El-Medžma’ el-fikhi) na sjednici održanoj 8. – 13. sefera 1407. h.g. (11. – 16. oktobra 1986. godine) donio sljedeći zaključak, nakon što su spomenuli da postoji sedam načina vještačkog oploðivanja, po pitanju: Vještačka oplodnja –dijete iz epruvete? Kongres zaključuje:
 Prvo, sljedećih pet načina nisu šerijatski dozvoljeni:
a- Da se izvrši vještačka oplodnja izmeðu muževe sperme i jajne ćelije žene koja nije njegova supruga, a zatim da se ubrizga u matericu njegove supruge.
b- Da se izvrši vještačka oplodnja izmeðu sperme koja nije muževa i jajne ćelije supruge, i da se nakon toga ubrizga u matericu supruge.
c- Da se izvrši  vještačka oplodnja izmeðu muževe sperme i jajne ćelije njegove supruge izvan njene materice, i da se zatim ubrizga u matericu druge žene koja se dobrovoljno javila da to učini.
d- Da se izvrši vještačka vanjska oplodnja izmeðu sperme muškarca stranca i jajne ćelije žene strankinje, i da se nakon oplodnje jajna ćelija ubrizga u matericu supruge.
e- Da se izvrši vanjska oplodnja izmeðu muževe sperme i jajne ćelije supruge, i da se nakon oplodnje ubrizga u matericu muževe druge supruge.

Drugo, sljedeća dva načina su ispravna i dozvoljeno ih je koristiti ako postoji potreba za tim i uz maksimalne mjere opreza:
 a- Da se uzme muževa sperma i izvan materice izvrši oplodnja sa jajnom ćelijom njegove supruge, a zatim se to ubrizga u matericu te iste žene.
 b-  Da se uzme muževa sperma i da se ubrizga u matericu njegove supruge na odgovarajuće mjesto, unutarnjom oplodnjom. (Pogledaj: Zaključci Kolegija islamskih učenjaka, zaključak br. 16, str. 34.)

Prvi put objavljeno: nedjelja, 18 Studeni 2007 05:32

X