Da li ste znali

Da li ste znali (3 dio)

1.11Kpregledi
Priredio: Elvedin Pezić. 

1- Da li ste znali da je dozvoljeno čovjeku da izdvoji iskup za prekršenu zakletvu, nakon što prekrši zakletvu, a također je dozvoljeno izdvojiti iskup prije kršenja zakletve, a zatim prekršiti zakletvu? Dokaz tome su riječi Božijeg Poslanika: ”Kada se neko zakune, pa vidi nešto drugo bolje od toga, neka uradi to što je bolje, a zatim neka se iskupi za prekršenu zakletvu.” U drugoj predaji ovog hadisa je došlo: ”Neka se iskupi za zakletvu, a zatim neka prekrši zakletvu”.

2- Da li ste znali da čovjek ako iz navike kaže ”ne Allaha mi” ili ”da Allaha mi”, ne želeći time zakletvu, nije obavezan da se iskupljuje za tu zakletvu na osnovu riječi Allaha dž.š.:”Allah vas neće kazniti ako se nenamjerno zakunete”? (El-Bekara, 225)

3- Da li ste znali da po konsenzusu islamskih učenjaka nije dozvoljeno zaklinjanje sa bilo čime osim Allahom ili nekim od Njegovih svojstava?! Dokaz tome su riječi Božijeg Poslanika: ”Ko se bude zaklinjao neka se zaklinje Allahom ili neka šuti”.

4- Da li ste znali da ako se čovjek zakune, a zatim odmah nakon toga kaže ´inšallahi´ želeći time izuzimanje od zakletve, a ne blagoslov, pa prekrši tu zakletvu nije obavezan da se iskupljuje za nju?! Dokaz tome su riječi Božijeg Poslanika: ”Ko se zakune, a zatim kaže ´inšallahi´ ne može prekršiti zakletvu”.

5- Da li ste znali da bi žena postala tuðem djetetu majka po mlijeku treba da se ispune dva uvjeta: – da ga zadoji najmanje pet puta; – da to bude  u periodu dok dijete nije napunilo dvije godine?!

6- Da li ste znali da se jednim dojenjem smatra svako samovoljno ispuštanje dojke od strane dojenčeta bez razlike da li to bilo iz potrebe za disanjem ili iz želje da promijeni dojku?!

7- Da li ste znali da ako bi dijete popilo mlijeko žene iz posude, flašice ili na neki drugi način to uzima propis dojenja, tj.ona mu postaje majka po mlijeku, ako se ispune ostali uvjeti; da pijenje mlijeka bude pet puta i da to bude u periodu do dvije godine starosti?!

8- Da li ste znali da se prihvata svjedočenje jedne žene, ako je povjerljiva, ako tvrdi da je zadojila odreðeno dijete i time se smatra njegova majka po mlijeku ili ako tvrdi da je zadojila dvoje što znači da su brat i sestra po mlijeku?!

9- Da li ste znali da je šejhul-islam Ibn et-Tejmijje zastupao mišljenje da je dozvoljeno ženi u hajzu da uči Kur´an, ako se boji da će zaboraviti nešto od onoga što je znala napamet i da nije ispravno zabranjivati ženi u hajzu učenje analogno zabrani džunupa, jer džunupluk je nešto čega se čovjek može riješiti kada on hoće dok to nije slučaj sa hajzom?!

10- Da li ste znali da je šejhul-islam Ibn et-Tejmijje zastupao stav da je dozvoljeno klanjati namaze koji imaju povod u svim vremenima, kao što je tehijjetul-mesdžid, sedžda-tilavet, namaz pomračenja, dva rekjata poslije tavafa, dženaza-namaz, pa čak u vremenima kada je zabranjeno klanjati običnu nafilu?! To je bio stav šafijske pravne škole.

11- Da li ste znali da šejhul-islam Ibn et-Tejmijje zastupao mišljenje da se sehvi-sedžda čini prije selama ako se nešto oduzelo od namaza, a poslije selama ako se nešto pridodalo namazu i smatrao je da je u slijeðenju tog mišljenja rad po svim hadisima koji su došli u poglavlju sehvi-sedžde?! To je takoðer bio stav malikijske pravne škole.

12- Da li ste znali da je šejhul-islam Ibn et-Tejmijje zastupao mišljenje da je dozvoljeno kratiti namaz na putovanju koje je poduzeto radi grijeha?! To je bio stav hanefijske i malikijske pravne škole, takoðer i stav imama Ibn Hazma. Zbog općenitosti argumenata koji ukazuju na ovaj propis i zbog toga što Šerijat nije ni jednu vrstu ljudi izuzeo iz ovog propisa, ako se ispune uvjeti putovanja koje su postavili islamski učenjaci.

13- Da li ste znali da šejhul-islam Ibn et-Tejmijje zastupao mišljenje da nije ograničena dužina putovanja na kojem je dozvoljeno kratiti namaz, već se to vraća na običaj ljudi, pa što oni smatraju putovanjem to i jeste putovanje i na njemu je dozvoljeno kratiti namaz, a ono što ne smatraju to i nije putovanje?! Zbog općenitosti argumenata koji ukazuju na ovaj propisi, ovo mišljenje nije zastupala ni jedna pravna škola, već su one ograničile dužinu putovanja na kojem je dozvoljeno kratiti namaz.

14- Da li ste znali da je kazao imam Ibn Hazm u knjizi Meratibu-l-Idžma’: ”Islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da obaveza namaza ne spada i nije ga dozvoljeno, punoljetnom i razumnom, namjerno odgoditi iz njegovog namaskog vremena, iz bilo kojeg razloga, već se obavlja shodno mogućnosti: sjedeći ili na boku, išaretom ili na bilo koji drugi mogući način?”

15- Da li ste znali da ne postoji razilaženje meðu islamskim učenjacima da je validan namaz čovjeku koji klanja sjedeći – bilo kako da sjedi, ali se razilaze koji način sjedenja je najbolji?

16- Da li ste znali da je prenešeno u vjerodostojnom hadisu da Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi klanjao sjedeći, sjedio bi podvijenih prekrštenih nogu (turski). Hadis o tome je zabilježio imam En-Nesai, br.1661 od Aiše, r.a., a njegovu vjerodostojnost je potvrdio šejh Albani.

17- Da li ste znali da su imam Ahmed, šejhu-l-islam Ibn et-Tejmijje, Ibn el-Kajjim, Muhamed Salih Usejmin, Muhamed Muhtar eš-Šankiti i dr. smatrali dozvoljenim da čovjek prihvati govor doktora koji nije musliman i radi po njemu, ako nema mogućnosti da se liječi kod doktora muslimana i ako je doktor poznat kao povjerljiv?! Na osnovu hadisa kojeg je zabilježio imam Buhari da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, iznajmio kao vodiča na putu Hidžre Abdullaha ibn Urejkita koji je bio nevjernik.

18- Da li ste znali da je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preporučio spavanje pod abdestom  i kazao da melek donosi savalat na osobu koja zanoći čista, kada god se prevrne i probudi iz sna?! Hadis je zabilježio imam Ibn Hibban, br.1051, a njegovu vjerodostojnost je potvrdio šejh Albani.

19- Da li ste znali da je Božiji Poslanik kazao da osoba koja zanoći čista -pod abdestom- da se njegova dova prima kada god da se probudi u toku noći, bez razlike da li tražio nešto od dunjalučkih ili ahiretskih potreba. Hadis o tome je zabilježio imam Ahmed u Musnedu i Ebu Davud u Sunenu br.5042, a njegovu vjerodostojnost je potvrdio šejh Albani.

20- Da li ste znali da je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preporučio klanjanje sunneta u kući govoreći: ”Najbolji namaz insana je namaz u kući, osim obaveznih farza?” Hadis je zabilježio imam Et-Tirmizi, br.450, a njegovu vjerodostojnost je potvrdio šejh Albani.

21- Da li ste znali da je lijepo da čovjek prije spavanje donese čvrsto odluku da će ustati na noćni namaz, pa ako bi se desilo da ne ustane imat će nagradu kao da je ustao?! Zbog riječi Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ”Ko legne u postelju i čvrsto odluči da će ustati na noćni namaz, pa prespava, biće mu upisano ono što je namjeravao, a njegovo spavanje je sadaka njemu od njegovog Gospodara.” Hadis je zabilježio imam Ibn Madže, br.1344, a njegovu vjerodostojnost je potvrdio šejh Albani.

22- Da li ste znali da je dozvoljeno po konsenzusu islamskih učenjaka klanjati dobrovoljne namaze sjedeći pa makar čovjek nemao nikakve poteškoće, ali namaz obavljen stojeći je dvostruko vredniji od namaza obavljenog sjedeći?! Zbog riječi Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ”Ko klanja stojeći – to je bolje, a ko klanja sjedeći ima pola nagrade onog ko klanja stojeći”. Hadis je zabilježio imam Buhari, br.1115, od Imrana ibn Husajna, r.a.

23- Da li ste znali da ako bi čovjek imao naviku da klanja stojeći, pa klanja sjedeći zbog opravdanog razloga, kao što je bolest, nadati je se da će mu Allah dati nagradu onog ko klanja stojeći?! Zbog riječi Božijeg Poslanika, salallahu alejhi ve sellem: ”Kada se razboli Allahov rob-insan ili otputuje bude mu upisano od djela ono što je radio dok je bio zdrav i dok je bio kod kuće”. Hadis je zabilježio imam Buhari, br.2996, od Ebu Musaa el-Ešarija r.a.

Prvi put objavljeno: ponedjeljak, 07 Svibanj 2007 06:10

X