Da li ste znali

Da li ste znali (13 dio)

1.02Kpregledi
Piše: Elvedin Pezić

Da li ste znali da mnogi ljudi ne poznaju propis razmjenjivanja starog zlata za novo, a samim tim i svakodnevno griješe? Stalnoj komisiji za fetve, na čijem je čelu bio šejh Bin Baz, postavljeno je pitanje o načinu zamjene starog zlata za novo, pa su odgovorili:

Pitanje: Kod mene dolaze osobe sa starim zlatom, ja im kažem (procijenim) koliko to zlato vrijedi – koliko bih ja bio spreman platiti. Prije nego što im isplatim procijenjenu svotu novca, oni u trgovini kupe nešto drugo, od novog nakita, tako da se isplati razlika izmeðu dvije cijene. Je li to dozvoljeno, ili je obaveza da trgovac isplati mušteriji vrijednost starog zlata, a zatim da mušterija kupi za taj iznos novi nakit (dodajući još novca na tu svotu ili za samo jedan dio te svote)?

Odgovor: U ovakvim situacijama obaveza je da trgovac isplati mušteriji vrijednost starog zlata – da ga mušterija preuzme u svoje ruke, nakon toga mušterija ima pravo da odabere šta će da čini sa novcem: da kupi novo zlato u istoj radnji ili na drugom mjestu. Ako kupi od istog trgovca, platit će mu vrijednost kupljene robe, a to je sve zbog toga kako musliman ne bi ušao u poslovanje sa kamatom, koja je strogo zabranjena, prodavajući manje kvalitetnu robu (staro zlato) u kojoj može doći do kamate, za više vrijednu robu (novo zlato) u različitoj količini. Ovaj propis se temelji na hadisu Allahovog Poslanika, koji su zabilježili Buharija i Muslim, u kojem stoji da je Poslanik uposlio čovjeka na Hajberu, pa mu je on donio izuzetno kvalitetnih datula sa Hajbera, pa je Poslanik upitao: ”Jesu li sve datule sa Hajbera ovog kvaliteta?” ”Ne, već mi sa’a (mjera od 2 kg otprilike) ovih datula (kvalitetnih) kupujemo za dva sa’a manje kvalitetnih datula, ili kupujemo dva sa’a kvalitetnih datula za tri sa’a manje kvalitetnih”, pa je kazao Allahov Poslanik: ”Ne činite tako (to je jasna kamata, kako je spomenuto u drugim predajama), već prodajite datule koje posjedujete za srebrenjake, a zatim za te srebrenjake kupite kvalitetnih datula.”

(Fetve Stalne komisije: fetva broj 1974, str. 466, 13 tom)

2- Da li ste znali da mnogi ljudi ne poznaju propise iznajmljivanja, te smjernice koje je vjera islam postavila da bi iznajmljivanje bilo validno? To uzrokuje da mnogi posluju na neispravan način i griješe u svom poslovanju. Jedna od veoma često prisutnih grešaka jeste da ljudi iznajmljuju odreðenu stvar, znajući da će se ona koristiti na način koji je zabranjen vjerom. Stalnoj komisiji za fetve, na čijem je čelu bio šejh Bin Baz, postavljeno je pitanje o iznajmljivanju poslovnog prostora u kojem će se prodavati ono što je zabranjeno islamom, pa su odgovorili:

Pitanje: Je li dozvoljeno iznajmljivanje poslovnog prostora osobama koje će u njemu otvoriti trgovinu u kojoj će se, izmeðu ostalih artikala, prodavati duhan i časopisi razvratnog sadržaja?

Odgovor: Od uvjeta ispravnosti iznajmljivanja odreðene stvari jeste da se iznajmljena stvar koristi u dozvoljene svrhe. Prodavanje duhana i časopisa sa razvratnim sadržajem je strogo zabranjeno – haram, zato je obaveza vlasniku poslovnog prostora da prilikom iznajmljivanja uvjetuje onome kome iznajmljuje prostor da ga ne koristi u nečemu što je zabranjeno vjerom, a ako bi se desilo da prekrši postavljeni uvjet, vlasnik poslovnog prostora ima pravo na prekid ugovora.

(Fetve Stalne komisije: fetva broj 15386, str. 447, 14 tom)

3- Da li ste znali da mnogi ljudi ne poznaju propise kupoprodaje, što uzrokuje da svakodnevno griješe? Jedan od propisa koji ne poznaju jeste korištenje tzv. ”potrošačke kartice” prilikom kupoprodaje. Šejhu Bin Bazu postavljeno je pitanje o dozvoljenosti korištenja tzv. ”potrošačke kartice”, pa je odgovorio:

Pitanje: U nekim trgovinama i privatnim klinikama u današnjem vremenu rašireno je kupovanje tzv. ”potrošačke kartice”, koja se prodaje onome ko želi da bude član, uz odreðenu novčanu naknadu koja se plaća godišnje. Nosilac te kartice ima odreðene privilegije, kao što su besplatni pregledi tokom godine ili popusti na odreðene usluge ili preglede. Je li dozvoljeno izdavanje takvih kartica i njihovo korištenje?

Odgovor: Taj postupak nije dozvoljen zbog toga što se u njegovoj osnovi nalazi nepoznavanje (džehale), kocka (hazardnost) i velike štete. Obaveza je izbjegavati taj vid poslovanja.

(Fetve šejha Bin Baza, 19 tom, str. 57)

4- Da li ste znali da postoji razlika u pogledu kupovine poklonjene stvari, odnosno da li se kupuje od osobe kojoj je poklonjena ili od osobe koja je postala njen vlasnik nakon što poklonjena stvar promijenila vlasnika?

U tom pogledu spomenut ćemo dvije fetve, koje su na prvi pogled kontradiktorne, a razlika je u tome što je u prvoj spomenuta kupovina poklonjene  stvari od osobe kojoj je poklonjena, a u drugoj kupovina od osobe koja je naknadno postala vlasnik poklonjene stvari.

Pitanje: čovjek je poklonio svome roðenom bratu auto i nakon izvjesnog vremena onaj kojem je auto poklonjeno želi da ga proda. Je li dozvoljeno bratu koji mu je auto poklonio da ga kupi od njega?

Odgovor: Nije dozvoljeno da čovjek kupi stvar koju je nekada poklonio drugome od osobe kojoj je poklonio. Od Omera, r.a., prenosi se da je kazao: ”Darovao sam čovjeku konja da bi išao u borbu na Allahovom putu, pa ga je ispustio – slabo hranio njegov vlasnik, pa sam pomislio da bi ga prodao za male pare, pa sam pitao Allahovog Poslanika o tome, pa mi je rekao: ‘Ne kupuj ga pa makar ti ga dao za jedan srebrenjak, zaista je onaj ko vrati poklonjenu stvar kao pas koji pojede ono što je povratio.”’

(Fetve Stalne komisije: fetva broj 10635, str. 184, tom 16)

Pitanje: čovjek je poklonio auto drugom čovjeku, nakon  izvjesnog vremena čovjek je prodao auto trećoj osobi. Nakon toga, prvi vlasnik auta želi da kupi to auto od novog vlasnika (treće osobe) Je li to dozvoljeno?

Odgovor: Dozvoljeno mu je u spomenutoj situaciji da kupi to auto, zato što on auto kupuje od druge (treće osobe) osobe, a ne od osobe kojoj je darovao auto.

(Fetve Stalne komisije: fetva broj 13 491, 16 tom, str. 184)

Prvi put objavljeno: subota, 18 Listopad 2008 19:00

X