Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/wp-content/themes/bingo/templates/template_single_post.php on line 1022
Moral - Etika

Da li je samozadovoljavanje dozvoljeno?

4.92Kpregledi
             
Pitanje: Es-selamu alejkum! Bolest koju ima moja supruga odražava se i na mene: ne možemo imati spolni odnos, osim vrlo rijetko. Da li se mogu samozadovoljavati?
 
Odgovor: Masturbiranje je zabranjeno (haram), po mišljenju većine islamskih učenjaka, na osnovu Allahovih, dželle šanuhu,  riječi: “…i koji svoja stidna mjesta čuvaju, osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovom, oni, doista, prijekor ne zaslužuju, a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju.” (El-Muminun, 5-7) Imam Šafi ovim je ajetom dokazivao da je masturbiranje zabranjeno. (Vidjeti: El-Umm, 5/101-10, Es-Sunenul-kubra, 7/199, i Tefsirul-Kur’anil-azim, 3/249.) Također su i Ibn Atijja, Begavi, Šenkiti i neki drugi mufesiri ovim ajetom dokazivali da je masturbiranje zabranjeno. (Vidjeti: El-Muharerul-vedžiz, 11/222, Mealimut-tenzil 3/303, i Advaul-bejan, 5/769-771.) Neki islamski učenjaci zabranjenost masturbiranja dokazuju sljedećim ajetom: “I neka se suzdrže oni koji nemaju mogućnosti da se ožene, dok im Allah iz obilja Svoga ne pomogne.” (En-Nur, 33) (Vidjeti: El-Istiska li edileti tahrimil-istimna, str. 26.) Naime, Svevišnji Allah naredio je neoženjenima da se strpe i suzdrže, a nije rekao: “Ako nemate mogućnosti za ženidbu, upražnjavajte masturbaciju.” Sljedeći Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, hadis ukazuje na ispravnost dokazivanja ovim ajetom: “O mladići, ko ima mogućnost da se oženi, neka to učini, tako će moći obarati svoj pogled i čuvati se nemorala, a ko nema mogućnosti da se oženi, neka posti, njemu je to zaštita.” (Buhari, 5066, i Muslim, 1400.) Vidimo da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije dao nikakvu olakšicu kada je riječ o masturbiranju, već je tražio da se posti. U vjerodostojnim predanjima preneseno je da su Ibn Omer i Ibn Abbas zabranjivali masturbiranje. (Duri u djelu Zemul-livat, 73 i 131, Bejheki, 7/199, i Ibn Ebu Hatim u djelu El-Merasil, 218.) Predanje u kojem stoji da je Ibn Abbas, radijallahu anhu, dopuštao masturbiranje nije autentično. (Abdur-Rezzak, 13592, a s njegovim lancem prenosilaca Ibn Hazm u djelu El-Muhalla, 11/393, i ocijenio ga je slabom.) Isto ovo navedeno je u djelu Mevsuatu fikhi Ibni Abbas, 1/170.-171. Veliki hanefijski učenjak Ibn Hummam smatrao je zabranjenim masturbiranje. (Vidjeti: Šerhu fethil-Kadir, 2/330, i Hašijetu Ibn Abidin, 2/399.) Šejhul-islam Ibn Tejmijje tvrdi: “Ko se naslađuje masturbiranjem zamišljajući odnos sa ženom, čini haram koji nije dopustio nijedan učenjak. Štaviše, neki pravnici čak smatraju da zaslužuje šerijatsku kaznu.” Umjesno je napomenuti da je šejhul-islam tvrdio da većina islamskih učenjaka iz prvih i potonjih generacija smatraju zabranjenim masturbiranje. (Vidjeti: Medžmuatul-fetava, 15/573-574, Ianetut-talibine, 3/340, Et-Tenbih, 1/241, El-Mubdia, 3/24, El-Insaf, 10/251, El-Mugni, 3/21, i El-Mevsuatul-fikhijja, 4/97-98.) Zanimljivo je da je savremena medicina otkrila više štetnih posljedica koje ima masturbiranje, a najpoznatija je slabljenje vida i znatno umanjenje njegove oštrine, kako stoji u djelu El-Istiska li edileti tahrimil-istimna, str. 45. Nema sumnje da upražnjavanje masturbiranja obezvređuje čovjeka i budi odbojnost prema bračnoj zajednici, a Allah najbolje zna. Cijenjeni brate, masturbiranje ti je zabranjeno, ali je, po konsenzusu učenjaka, na koji se poziva imam Ševkani u djelu Hukmul-istimna, str. 80, tvojoj supruzi dopušteno da te zadovolji svojom rukom.
 
Odgovorio: Mr. Safet Kuduzović