PITANJA I ODGOVORI

Da li je predviđeno da žena prilikom obavljanja obreda nosi neku posebnu odjeću?

2.3kviews

Pitanje: Je li dopušteno da žena koja je stupila u obrede obuče odjeću u kojoj nije donijela nijet? I je li predviđeno da žena prilikom obavljanja obreda nosi neku posebnu odjeću?

Odgovor: Dozvoljeno je da žena, s potrebom ili bez potrebe, promijeni odjeću, pod uvjetom da odjeća ne bude ukrašena, jer takva udjeća skreće pažnju muškaraca. Nije predviđeno da žena prilikom obavljanja obreda nosi neku posebnu odjeću, osim što ne treba nositi nikab, to jest veo s prorezom za oči, kao ni rukavice. A muškarac, dok obavlja obrede hadža ili umre, nosi gornje i donje ihrame, ne nosi košulju, ni pantalone, ni tubran, ni haljetak, ni mestve.

Šejh Muhammed b. Usejmin