PITANJA I ODGOVORI

Da li je Poslanik, a.s., pravio pauzu između učenja Fatihe i sure u namazu?

3kviews

Pitanje: Postoji li predanje u kojem se kaže da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, pravio pauzu između učenja el-Fatihe i sure?

Odgovor: Nije preneseno da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pravio pauzu između učenja el-Fatihe i sure; a neki pravnici donijeli su rješenje da imam treba napraviti pauzu poslije učenja el-Fatihe kako bi muktedije proučili ovu suru. Imam će poslije el-Fatihe napraviti neznatnu pauzu, tek toliko da povrati dah i da pruži mogućnost muktedijama da počnu učiti el-Fatihu, koju će proučiti makar imam počeo učiti suru.

Šejh Muhammed b. Usejmin