PITANJA I ODGOVORI

Da li je očev amidža (djedov brat) mahrem njegovoj kćerki?

1.1kviews

Pitanje: Da li je dozvoljeno da žena pred bratomsvog djeda bude otkrivena, tj.da li je on u skupini ljudi koji su joj mahremi?

Odgovor:Spomenuta osoba, brat vašeg djeda, je amidža vašem ocu, a svaki amidža vašeg oca je i vaš amidža, tako da, kao što vam je dozvoljeno da budete otkriveni pred vašim amidžom, ista tako je dopušteno da budete otkriveni pred amidžom vašeg oca.

Stalnoj komisiji za fetve u Saudijskoj Arabiji postavljeno je duže pitanje u kojem je spomenuto i to da li je očev amidža mahrem njegovoj kćerki i da li smije da bude otkrivena pred njim, pa su odgovorili da jeste njen mahrem i da je njoj dopušteno da bude otkrivena pred njim. (Broj fetve 676, 17. tom,str. 385)

Detaljnije o pitanju ko je ženi mahrem, a ko nije, možete pročitati na sljedećem linku:

( http://minber.ba.dedi474.your-server.de/fetve//index.php?option=com_content&task=view&id=1179&Itemid=51)

A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Pezić Elvedin