Odijevanje i ukrašavanje

Da li je ženi muslimanki dozvoljeno da na dan vjenčanja obuče vjenčanicu?

1.5kviews

Pitanje: Da li je ženi muslimanki dozvoljeno da na dan vjenčanja obuče vjenčanicu? Odgovor: Nema smetnje da žena odjene bijelu odjeću ili vjenčanicu pod uvjetom da u toj odjeći ne izlazi pred muškarce s kojima nije u bližnjem rodu, zbog toga što su vjenčanice ukras same po sebi. Također, vjenčanica ne smije otkrivati stidne dijelove tijela i poticati na ono što može izazvati smutnju, makar to bilo pred ženama.

Tvrdnja da je vjenčanica odjeća nevjernica nije tačna. Većina muslimanki nosi bijele vjenčanice, jer takva vjenčanica odražava nevinost kod mlade, na što vjerovatno muslimanke imaju veće pravo od drugih, ako je to tačno.

Šejhu Ibn Usejminu, rhm., postavljeno je sljedeće pitanje: ”Da li mlada ima pravo da odjene bijelu odjeću na dan vjenčanja i da li je taj čin poistovjećuje sa nevjernicama?”, pa je odgovorio:
”Nevjesti je dozvoljeno da odjene bijelu odjeću na dan svog vjenčanja, s tim da ne smije nalikovati odjeći muškarca. Što se tiče poistovjećivanja sa nevjernicima, to je sada nemoguće dokazati jer većina muslimanki nosi vjenčanice. Ako je nešto svojstveno muslimanima i nemuslimanima, onda se ne može tvrditi da je haram, osim ako se ne radi o zabrani nečega što je i samo po sebi haram.

Odgovorio: Harmin Suljić