Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/wp-content/themes/bingo/templates/template_single_post.php on line 1022
Moral - Etika

Da li je dozvoljeno osamljivanje sa muževim ocem, tj. svekrom?

561pregledi
             
Pitanje: Da li je dozvoljeno osamljivanje sa muževim ocem, tj. svekrom? Od jedne sestre čula sam kako jedan broj uleme ne dozvoljava osamljivanje sa svekrom?
 
Odgovor: Mužev otac – svekar je mahrem, pa je tako dozvoljeno osamljivanje sa njim, a osamljivanje nije dozvoljeno sa muškarcima koji nisu mahrem. Buharija i Muslim zabilježili su u svojim Sahihima hadis u kojem je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Neka se čovjek nipošto ne osamljuje sa ženom, osim u prisustvu njenog mahrema.” (Buharija, 1826, Muslim, 3259)
Što se tiče mišljenja da nije dozvoljeno osamljivanje sa svekrom, to mišljenje je zastupljeno kod jednog broja učenjaka, meðutim, većina islamskih učenjaka okarakterisala je spomenuto mišljenje kao neispravno. Ovi učenjaci svoje mišljenje temelje na hadisu koji su zabilježili Buharija, Muslim i Tirmizi, u kojem je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Nemojte ulaziti meðu žene”, pa jedan od prisutnih ensarija reče: ”Allahov Poslaniče, a šta je sa hamvom (tj. može li on ulaziti)?” Allahov Poslanik, s.a.v.s., reče: ”Hamv je smrt.”
Učenjaci koji zastupaju spomenuto mišljenje kažu da riječ ”hamv” u hadisu označava muževog oca. Meðutim, ogromna većina islamskih učenjaka smatrala je da spomenuta riječ označava muževu rodbinu, kao što su njegova braća, amidžići i slično!
Kaže imam Nevevi u komentaru Muslima:
”Pod izrazom ‘hamv’ podrazumijeva se muževa rodbina, osim njegovih očeva i sinova. Što se tiče očeva i sinova, oni su mahremi ženi i sa njima je dozvoljeno osamljivanje i ne mogu zato da se opišu da su ‘smrt’. Pod ovim izrazom misli se na muževog brata, njegovog sina, amidžu, amidžića i slične njima koji nisu mahremi.” Zatim kaže imam Nevevi, govoreći o mišljenju koje kaže da se misli na muževog oca: ”To mišljenje je neispravno i odbačeno, i nije dozvoljeno na takav način tumačiti hadis!” (Šerhu Sahihi Muslim, 14/378, Fethul-Bari, 9/243,Tuhfetul-ahvezi, 4/33, El-Hedijje el-Alaijje, 281)
 
Odgovorio: Hfz. Dževad ef. Gološ