Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/wp-content/themes/bingo/templates/template_single_post.php on line 1022
Ishrana

Da li je dozvoljeno jesti iz oštećenog posuđa?

697pregledi
              
Pitanje: Čuo sam da nije dozvoljeno jesti iz oštećene posude. Da li je ovo tačno?
 
Odgovor:Hvala Allahu, neka je mir i spas na Njegovog Poslanika, njegovu porodicu i časne ashabe, a zatim: Dozvoljeno je koristiti oštećenu posudu za jelo ili u neke druge dozvoljene svrhe jer je Poslanik sallallahu alejhi ve selem to činio, a dokaz tome jeste hadis kojeg bilježi imam Buhari u svome Sahihu od Enesa b. Malika da je rekao:
„Dok je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio kod jedne od svojih žena, druga mu je poslala posudu s hranom. Žena kod koje je bio, po ruci je udarila slugu koji je donio tu hranu tako da mu je posuda ispala iz ruke i razbila se. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sakupio razbijene dijelove posude, kao i hranu te kazao: „Vaša majka je ljubomorna.“ Zatim  mu je donešena ispravna posuda koju je dao slugi da je vrati onoj koja je poslala hranu, a oštećenu posudu je zadržao u kući one žene koja je tu posudu i oštetila.“

Imam Ahmed je u svome musnedu zabilježio hadis kojeg također prenosi Enes r.a. koji kaže: „Dok je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio kod jedne od svoih žena, ja mislim da se radi o Aiši r.a., druga mu je poslala posudu u kojoj je bila hrana. Žena kod koje je bio po ruci je udarila slugu tako da mu je posuda ispala i pukla na dva dijela. Zatim je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: „Vaša majka je ljubomorna.“ Dvije polovice posude je spojio i u njih stavio hranu pa rekao: Jedite, pa su jeli. Naposlijetku je razbijenu posudu nadomirio ispravnom a razbijenu zadržao.
Kao što vidimo iz ove dvije priče, Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zajedno sa svojim ashabima jeo je iz oštećene posude. Također nije naredio da se oštećena posuda baci nego je zadržao i nastavio koristiti. Ovo je vezano za jelo i hranu.
Što se tiče konzumiranja pića s mjesta na kojem je posuda oštećena, imam Ahmed, Ebu Davud i drugi su zabilježili hadis od Seid El-Hudrija da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio da se pije s mjesta na kojem je posuda oštećena, kao i da se puše u piće. (Ibn Hiban ovaj hadis je ocijenio vjerodostojnim, a Sujuti smatra da je hadis hasen) Bitno je napomenuti da su islamski učenjaci ovu zabranu stavili u red pokuđenih, a ne zabranjenih stvari, kao što to navodi imam Ibn Abdulber i imam Tahavi u svome djelu „Šerhu meani el-asar“
Savremena isrtaživanja su potvrdila da se upravo na mjestu gdje je posuda oštećena sakuplja veliki broj bakterija te je zbog toga, iz straha od zaraze, pokuđeno piti s mjesta na kojem je posuda oštećena.
A Allah najbolje zna.

Izvor: http://www.islamweb.net
Fetva broj: 32379

Fetvu preveo: Fahret Kadrić, apsolvent na šerijatskom fakultetu u Kuvajtu.