Hutbe

Cjelovitost islama

645views

Preveo: Salih ef. Haušić

Hvala pripada Allahu. Zahvaljujemo Mu i samo od Njega pomoć tražimo i  Njega molimo za oprost grijeha! Od Njega tražimo da nas zaštiti od zla koje se krije u nama i od grijeha koje sami činimo! Onaj koga On na pravi put uputi, niko ga u zabludu ne može odvesti, a koga On ostavi bez upute, niko ga na pravi put ne može izvesti. Svjedočim da nema istinskog boga osim Allaha, Jednog i Jedinog, koji nema sudruga, i svjedočim da je Muhammed, s.a.v.s.  , Njegov rob i poslanik! Uzvišeni Allah poslao je Poslanika, s.a.v.s. , uputom i ispravnom vjerom – islamom, s vjerom milosti, pravednosti, pobožnosti i lijepog ponašanja; vjerom kojom je Allah jedne uputio, a drugima je tu čast uskratio. Salavat i selam neka je na Poslanika, s.a.v.s.  ,njegovu porodicu, ashabe i sve koji njih slijede do Dana sudnjeg!

Najbolji govor je Allahova Knjiga, najbolja uputa je Poslanikova, s.a.v.s., uputa, a najgore stvari su bidati (novotarije) u vjeri.

Allahov govor je najbolji govor zato što on vodi onome što je najispravnije i najbolje, a Poslanikova uputa je najbolja uputa zato što predstavlja pravi put koji vodi ka Allahu i sreći na oba svijeta.

A zatim:

Braćo muslimani! Kod Allaha je jedina ispravna vjera islam i onaj ko želi drugu vjeru mimo islama, ona mu neće biti primljena. Islam znači potpuno predavanje Allahu, srcem i tijelom, i bespogovorno izvršavanje svega što vjera propisuje, bez oklijevanja, lijenosti i zastranjivanja. To je potpuna poslušnost Allahu i u javnom i privatnom životu i izvršavanje svega što On naređuje, a ostavljanje svega što On zabranjuje.

Šejtan, vaš očiti neprijatelj, radi na tome da oslabi vašu odlučnost da slijedite islam: on hoće da vas ulijeni pa da zapostavljate svoje obaveze, griješite i budete nepokorni Allahu, on vam islam predstavlja kao atak na vaše slobode, stegu, nepotrebno opterećenje i prepreku da dođete do onoga što vam je od koristi. Šejtan prikazuje vjeru islam u najcrnjem svjetlu da bi vas od nje odvratio i u propast odveo, jer je i sam zbog toga upropašten. Uzvišeni Allah kaže:

 

”Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte! On poziva pristaše svoje da budu stanovnici u Vatri.” [1]

Braćo! Islam nije onakav kakvim ga prikazuju njegovi neprijatelji. Naprotiv, islam je istinita vjera, vjera pravednosti i stvarne slobode. Islam je prirodna i lahka vjera, vjera koja donosi sreću, blagostanje i napredak. Pogledajte osnove islamskog šerijata, a zatim sa njima usporedite sva sporedna pitanja, pa ćete vidjeti da je islam sagrađen na pet osnovnih stubova:

1)      svjedočenju da je samo Allah Bog i da je Muhammed, s.a.v.s.  , Njegov poslanik,

2)      obavljanju namaza,

3)      davanju zekata,

4)      postu mjeseca ramazana i

5)      obavljanju hadždža za one koji su u mogućnosti da ga obave.

Svi ovi temeljni dijelovi islama su lahki, a imaju za cilj da muslimana očiste i odgoje.

 

Svjedočenje da je samo Allah istinski Bog predstavlja bit vjere. Šehadet te oslobađa od robovanja bilo kojem božanstvu osim Allahu i činjenja ibadeta bilo kome osim Njemu, Gospodaru svjetova, koji te stvara, lijep lik ti daje, hrani te, obasipa mnoštvom blagodati i održava u životu. Pred Njim si samo jedan od Njegovih robova, ali si u odnosu na druge potpuno slobodan. Nerazumno je da svoje robovanje stvarnom Gospodaru, koji zaslužuje da Mu se robuje, zamijeniš robovanjem svojim strastima, imetku ili nekoj osobi.

Nažalost, mnogi prilikom obavljanja ibadeta osjećaju teret i teško im je kao da su na žeravici, te u tom stanju ne mogu dugo ostati, a srca su im zaokupljena nečim drugim. A kada rade za dunjaluk, svim srcem su tom poslu predani, um maksimalno uposle, i svesrdno i smireno obavljaju svoje dunjalučke poslove. Njihov ibadet dunjaluku je potpun, a ibadet jedinom pravom Gospodaru, Allahu, je manjkav.


Kelimei-šehadet

Svjedočenjem da je Muhammed, s.a.v.s.  , Allahov poslanik iskazuje se spremnost na dosljedno slijeđenje Poslanika, s.a.v.s.. Niko nema pravo da bude slijeđen kao Poslanik, jer on je poslanik tvoga Gospodara kome je naređeno da ti dostavi poslanicu, dok si ti zadužen da tu poslanicu slijediš. Poslanik će biti pitan da li je tu poslanicu dostavio, a ti ćeš biti pitan da li si je slijedio. Uzvišeni Allah kaže:

”I sigurno ćemo pitati one kojima smo poslanike slali, a pitat ćemo, doista, i poslanike.[2]

Svaki čovjek radi u skladu sa zacrtanim programom za koji smatra da je ispravan. U krajnjem, postoje dva puta na kojima ljudi zasnivaju svoje dunjalučko bivstvovanje, a to su: ili put vjerovjesnika ili put onih koji poriču vjerovjesnike. A zar poslije istine ima išta osim zablude? Pogledaj koji od ta dva puta je ispravniji i bolji. Lahkoća u ovom segmentu svodi se na dvoje:

Prvo: Da samo Allaha obožavamo i nikoga Mu ravnim ne smatramo, ni od ljudi, ni evlija, ni vjerovjesnika, ni kamenja niti od drveća. Zato je Omer, r.a. , kada je poljubio Hadžerul-esved, rekao: ”Ja znam da si ti samo kamen koji ne može dobro donijeti, a ni zlo otkloniti. Da nisam vidio da te ljubi Allahov Poslanik, s.a.v.s.   , ni ja te ne bih poljubio.”

Drugo: Da tvoja djela budu usklađena sa sunnetom Allahovog Poslanika, s.a.v.s.. Uzvišeni Allah kaže:

”Reci: ‘Ja sam čovjek kao i vi, meni se objavljuje da je vaš Bog – jedan Bog. Ko žudi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela i neka u ibadetu Gospodaru svome, ne smatra Njemu ravnim nikoga!”’ [3]

Uzvišeni Allah kaže:

”Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati; On je Silni, Onaj koji prašta.” [4]

Islamski učenjaci u komentarima ovog ajeta kažu: ”Allah vas iskušava kako bi vidio ko će iskrenije i ispravnije postupati.”

–          Iskrenost se ogleda u činjenju djela isključivo u ime Allaha, tako da se ni najmanje djelo ne čini zbog nekog drugog.

–          Ispravnost djela ogleda se u njegovoj usklađenosti sa uputom Njegovog Poslanika, s.a.v.s..

 

Namaz

Što se tiče namaza, on je lahak, koristan za srce, tijelo, pojedinca i zajednicu. Namaz je zapravo veza s tvojim Gospodarom. U namaz nikada ne stupaš ako tvoja vanjština i nutrina nisu čisti. Pred svojim Gospodarom stojiš skrušeno i ponizno, približavajući Mu se na način koji je On odredio: učenjem Kur’ana, zikrom, sedždom, stajanjem, pregibanjem i sjedenjem, tražeći od Njega dobro ovog i drugog svijeta. Namaz snaži tvoju vjeru, briše tvoje grijehe i svrstava te među dobre. Namaz ti je snaga za uspjeh na dunjaluku i ahiretu, i on te čuva od razvrata i griješenja.

”Pomozite sebi strpljenjem i namazom, a to je, zaista, teško, osim poslušnima.” [5]

S obzirom da je namaz najvažniji obred i odrednica ove vjere, u njemu su propisane olakšice kakvih nema u drugim obredima. Naime, olakšice su propisane u šartima (uvjetima), ruknovima (sastavnim dijelovima) i u broju rekata namaza. Shodno tome, onaj ko ne nađe vode ili nije u mogućnosti da je koristi, uzima tejemmum i klanja. Za obavljanje namaza ne uvjetuje se određeno mjesto, kao što se uvjetovalo ranijim narodima. Allahov Poslanik, s.a.v.s. ,rekao je: ”Čitava zemlja mi je učinjena čistom i mjestom pogodnim za obavljanje namaza.[6]

Lahkoća se ogleda u sljedećem:

–   u broju namaza – propisano ih je pet, a nagrađuju se kao da ih je obavljeno pedeset;

–   u skraćivanju četverorekatnih namaza na dva rekata;

–   pripajanju jednih namaskih vremena drugima;

–    i u obavljanju namaza na način na koji ga osoba može obaviti.

 

Allahov Poslanik, s.a.v.s.  ,rekao je:

”Klanjaj stojeći, a ako ne možeš, onda sjedeći, a ako ni to ne možeš, onda ležeći.”[7]

 

Zekat

Zekat predstavlja izdvajanje malog dijela imetka kako bi pomogao svojoj braći i razvoju svoje zajednice. Njime čistiš svoj imetak, dušu od pokuđene škrtosti i srce od grijeha. Zato sadaka uništava grijeh kao što voda gasi vatru:

”Uzmi od imetaka njihovih zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš…”[8]

Mnogim ljudima lahko je potrošiti mnogo imetka na vlastite prohtjeve od kojih nemaju koristi ili čak od toga štete imaju, a kada se od njih zatraži obavezno ili dobrovoljno udjeljivanje, nije ih sramota da ponude samo jednu marku, kao da ne vjeruju Allahovom obećanju u povrat na ovom, nagradu na drugom svijetu i prijetnju zbog uskraćivanja zekata.

Olakšica u pitanju zekata ogleda se u tome što je zekat propisano izdvojiti samo jednom u godini i ne daje se na sav imetak, nego na samo određene vrste imetka i nakon što se u posjedu osobe nađe određena količina tog imetka. Zekat se ne daje na imetak koji je potreban osobi, kao što su stan i prijevozno sredstvo, bez obzira kolika bila njihova vrijednost. Također, dio koji se izdvaja nije velik i ne obuhvata cijeli imetak, odnosno taj dio je veoma malen i ne prelazi 2,5% od viška imetka. Ako osoba ne posjeduje vrijednost nisaba i to tokom cijele godine, ona nije dužna izdvojiti zekat. Nisab je ostavljen za vlastite potrebe i potrebe onih koje čovjek izdržava. U olakšice zekata spada i to što onaj ko ga izdvoji zna potrebnika ili siromašnu osobu kojoj taj zekat daje, a kada neko i to zna i kada je svjestan da je zekat nešto što je Allahovo pravo, njemu nije teško izdvojiti zekat i čini to drage volje.

 

Post

Post je propisan samo u jednom mjesecu u godini i podsjeća na jednu od najvećih Allahovih blagodati koju daruje ljudima – mjesec objavljivanja Kur’ana. U tom mjesecu naređeno ti je da se suzdržiš od udovoljavanja prohtjevima, jela, pića i spolnog općenja tokom dana, radi približavanja Allahu i žrtvovanja onoga za čim duša teži zarad Allahovog zadovoljstva, a pored toga post je koristan i u duhovnom, fizičkom i socijalnom pogledu. U tom islamskom šartu nalaze se olakšice kakve nalazimo i u drugim šartima. Uzvišeni Allah kaže:

”…Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti – Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate…”[9]

Dakle, onaj ko bude tjelesno zdrav, a boravi u svojoj porodici, dužan je postiti, a onaj ko ramazan dočeka bolestan ili je na putu na kome je teško postiti, napostit će isti broj dana, a onaj ko je trajno nesposoban za post, za svaki dan će nahraniti po jednog siromaha.

U postu je propisan i sehur[10], i sehur je preporučen. Allahov Poslanik, s.a.v.s.  , rekao je: ”Obavljajte sehur jer se u njemu krije bereket[11].[12]

Sehur je propisan da bi postač što lakše ispostio dan posta. Zabranjeno je postom koji je nepodnošljiv dovoditi u opasnost svoje zdravlje i život. Allahov Poslanik, s.a.v.s. ,rekao je: ”Nije dobročinstvo da postite kada ste na putovanju.” [13]

 

Hadždž

Hadždž je posjeta Bejtullahu radi obavljanja propisanih obreda i njime je zadužen samo onaj ko ga može obaviti i to jednom u životu. Primljen hadždž (hadždž mebrur) briše sve grijehe i prijestupe, i za ispravno obavljen hadždž nema druge nagrade osim Dženneta. U koristi hadždža spada i to što se muslimani iz svih krajeva svijeta međusobno upoznaju, ujedinjuju i jedni od drugih uče.

I u ovom islamskom šartu imamo toliko olakšica da ih je ovom prilikom teško navesti, ali ćemo spomenuti samo neke od njih.

Nagrada za obavljen hadždž tako je velika da sve poteškoće pri njegovom obavljanju postaju neprimjetne. Hadžiji ništa nije teško ako se tako mnogo dobiva. Dovoljno je da čuje riječi Allahovog Poslanika, s.a.v.s..: ”Za ispravno obavljen hadždž nema druge nagrade osim Dženneta”[14]; ”Ko obavi hadždž a da pri tome nema spolni odnos sa ženom, ne govori ružne riječi i ne svađa se, vratit će se kući (čist od grijeha) kao na dan kada ga je majka rodila.”[15]

U lahkoće ovog obreda spada i to što se njime osoba zadužuje samo jednom u životu i to kada postane punoljetna, umno zdrava, i u svom posjedu ima viška imetka i prijevozno sredstvo. Pored svega navedenog, u preduvjete za obvezivanje osobe hadždžom spada i sigurnost puta, kako bi putnik bio siguran na tom putovanju.

Hadžski ruknovi (sastavni dijelovi) su lahki i ima ih četiri:

  1. nijjet pri oblačenju ihrama,
  2. tavaf, koji se sastoji od sedam obilazaka oko Kabe,
  3. stajanje (boravak) na Arefatu i
  4. sa’j (brzo hodanje) između Safe i Merve.

Ostalo su vadžibi, poput boravka na Mini, bacanja kamenčića na džemretima i klanje hedja (hadžskog kurbana). Onaj ko nije u mogućnosti zaklati hedj, postit će tri dana u vrijeme hadždža i sedam po povratku kući. Pa postoje li bolje olakšice od spomenutih!

Od Allaha oprosta tražim, a tražite i vi oprosta, jer On je taj koji oprašta i koji je milostiv!

Drugi dio hutbe

Hvala Allahu, Jednom i Jedinom. Salavat i selam neka je na onoga poslije kojeg nijedan vjerovjesnik neće doći.

Dakle, ovo je naša vjera i naš šerijat, i islamska samilost prema muslimanima. Islam je vjera puna olakšica, lahka je i mudrošću ispunjena, tolerantna i pravedna. A kako i ne bi bila kada je to objava Mudrog i hvale dostojnog:

”A kako i ne bi znao Onaj koji stvara, Onaj koji sve potanko zna, koji je o svemu obaviješten.”[16]

Onaj ko nas je stvorio najbolje poznaje stanja u kojima se mi nalazimo i šta možemo, a šta ne možemo, i zato nam propisuje te propise, u kojima nema iskrivljivanja, promjena, manjkavosti i proturječja. Propisi su prilagođeni običnom svijetu i oni se odnose na sve segmente života. U izvršavanju ovih propisa ne pravi se razlika između obveznikâ, odnosno između vladara i njegovog podanika.

”Ovo je Knjiga čiji se ajeti pomno nižu i od vremena do vremena objavljuju, od Mudrog i Sveznajućeg.”[17]

Braćo, sljedbenici islama treba da se ponose islamom, jer islam je ono što ih uzdiže i čini vrijednim na dunjaluku i ahiretu, i donosi im prosperitet u svakom pogledu. Ako neko u to sumnja, neka se osvrne na prve generacije muslimana, na vrijeme u kome su muslimani i po svojoj vanjštini i po nutrini bili muslimani, koje dunjaluk nije obmanuo niti ih je život na ovom svijetu zavarao.

Allaha se bojte, o robovi Allahovi! Čvrsto se držite svoje vjere i javno i tajno, kako ne biste od nje bili udaljeni i daleko zalutali. Pazite da se na vas ne odnose Allahove riječi:

”I kada bi zaboravili ono čime su opominjani, Mi bismo im kapije svega otvorili; a kad bi se onome što im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili i oni bi odjednom svaku nadu izgubili, i zameo bi se trag narodu koji čini zlo, i neka je hvaljen Allah, Gospodar svjetova!”[18]

Naš Gospodaru, učvrsti nas u islamu i daj da ispravno vjerujemo u Tvoju jednoću. Daj da sretno živimo i svoj život lijepo završimo. Uslišaj naše dove, Gospodaru svjetova!

Bože moj, blagoslovi Muhammeda, s.a.v.s.  , i rod Muhammedov, s.a.v.s.  ,  kao što si blagoslovio  Ibrahima, a.s. ,  i rod Ibrahimov, a.s. , zaista si Ti hvaljen i slavljen. Bože moj, obaspi blagodatima Muhammeda, s.a.v.s.  , i rod Muhammedov, s.a.v.s.  , kao što si blagodatima obasuo Ibrahima, a.s. ,   i rod Ibrahimov, a.s.,  zaista si ti hvaljen i slavljen!

Bože! Molimo Te za uputu, bogobojaznost, čednost i blagostanje!

Bože, olakšaj nam na dunjaluku i ahiretu!

Bože naš! Prije no što se maknemo sa ovog mjesta, oprosti nam sve grijehe i nijednog ne ostavi neoproštenog, a ni nevolje a da je ne otkloniš!

Bože, hvala Ti onoliko koliko Ti želiš, i hvala Ti povrh toga i poslije toga!

Bože, olakšaj nam hod na pravom putu do Tvog zadovoljstva!

Bože, smiluj se muslimanima i muslimankama! Oprosti našim živima i umrlima!

Bože, daj da ummet Tvoga Poslanika pronađe pravi put zbog koga će oni koji se Tebi pokoravaju biti uzdignuti, a oni koji prema Tebi griješe biti upućeni!

Bože, učini nam dragim učenje Tvoje Knjige i time ukrasi naša srca!

Bože, daj da Tvoj Kur’an učimo i po njemu radimo!

Naša posljednja dova je: ”’Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo!”

 

 

 [1] Fatir, 6.

[2] El-E’araf, 6.

[3] El-Kehf, 110.

[4] El-Mulk, 2.

[5] El-Bekare, 45.

[6] Hadis bilježi imam Buharija.

[7] Hadis bilježi imam Buharija.

[8] Et-Tevbe, 103.

[9] El-Bekare, 185.

[10] Sehur je jelo pred zoru i zapaštanje.

[11] Bereket je blagoslov i dobro.

[12] Hadis bilježi imam Muslim.

[13] Hadis bilježi imam Muslim.

[14] Hadis bilježi imam Muslim.

[15] Hadis bilježi imam Buharija.

[16] El-Mulk, 14.

[17] Hud, 1.

[18] El-En’am, 44-45.


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835