Tefsir

Tefsir

Dobročinstvo prema roditeljima u Kur’ani-kerimu (1 dio)

Piše: hfz. Dževad Gološ Dobročinstvo prema roditeljima jedan je od najvećih kur'anskih imperativa. U redovima koji dolaze pokušat ćemo sabrati sve kur'anske ajete koji govore o pomenutoj temi, kako bismo se bolje upoznali s njom i kako bi to znanje povećalo uputu svakom od nas. Ovakav način komentara kur'anskih ajeta...
1 4 5 6
Page 6 of 6
X