Tefsir

Tefsir

Komentar sure Muhammed (1 dio)

Piše: Hajruddin Tahir Ahmetović Ova plemenita sura, sura Muhammed, još se naziva „El-Kital“ i „Ellezine keferu“. Ibnu-Merdevejh je zabilježio od Ibnu-Zubejra da je rekao: „Sura 'Ellezine keferu' objavljena je u Medini.“ (Fethul-Kadir, 5/38)Ima trideset i osam ajeta a po nekima trideset devet.Dakle, medinska je sura u potpunosti kao što kaže...
Tefsir

Komentar sure El-Hudžurat, sure ahlaka

Piše: Elvedin Pezić Ovo je prvi tekst u kojem ćemo početi sa tumačenjem suru El-Hudžurat-Sobe i pokušat ćemo da se zaustavimo kod mnogobrojnih pouka i poruka koje nosi u sebi ova kratka sura, pokušati da vidimo gdje smo mi od morala i ahlaka koji je spomenut u ovoj suri. Sura...
Tefsir

Dobročinstvo prema roditeljima u Kur’ani-kerimu (1 dio)

Piše: hfz. Dževad Gološ Dobročinstvo prema roditeljima jedan je od najvećih kur'anskih imperativa. U redovima koji dolaze pokušat ćemo sabrati sve kur'anske ajete koji govore o pomenutoj temi, kako bismo se bolje upoznali s njom i kako bi to znanje povećalo uputu svakom od nas. Ovakav način komentara kur'anskih ajeta...
1 4 5 6
Page 6 of 6
X