Tefsir

Tefsir

Tefsir sure Es-Saff

Priredio: Emir Demir   2. ''O vjernici zašto govorite ono što ne činite'' – od Ibn Abbasa prenosi se da je rekao: ''Prije propisivanja džihada kao obaveznog, neki vjernici su govorili: 'Voljeli bismo kada bi nas Allah obavijestio o najdražim djelima pa da ih činimo.' Kada ih je obavijestio da Mu...
Tefsir

Tefsir sure El-mumtehine (Provjerena)

Priredio: Emir Demir     1.''O vjernici, ne uzimajte Moje neprijatelje i svoje neprijatelje za prijatelje'' – Ovaj ajet objavljen je o Hatibu b. Ebi Belteu kada je mušricima Kurejša odaslao pismo u kojem ih obavještava da će im Vjerovjesnik, s.a.v.s., doći u pohodu oslobođenja Mekke 8. h.g. Ajet ukazuje da je...
Tefsir

Kako je Kur’an odgajao majke pravovjernih (1 dio)

Priredio: Muhamed Ikanović U narednih nekoliko redaka navest ćemo kratak komentar nekoliko kur'anskih ajeta koji govore o tome na koji je način Kur'an posebno odgajao majke pravovjernih, jer posebni ljudi zaslužuju poseban odgoj. Ovi ajeti nalaze se u suri El-Ahzab.''O žene Vjerovjesnikove, vi niste kao druge žene! Ako se Allaha...
Tefsir

Tefsir sure El-Hašr – Progonstvo

Priredio: Emir Demir    1. ''Allaha hvali sve što je na nebesima i što je na Zemlj, On je Silni i Mudri''. 2. ''On je prilikom prvog progonstva iz domova njihovih protjerao one sljedbenike Knjige koji nisu vjerovali'' – tj. pleme Benu En-Nadir, skupina židova iz Harunovog potomstva. Nastanili su se...
Tefsir

Tefsir sure El-Mudžadele-Rasprava

Priredio: Emir Demir    1. ''Allah je čuo riječi one koja se s tobom o mužu svome raspravljala'', tj. s tobom govorila o njemu. ''...i Allahu se jadala'' – od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je rekla. ''Neka je Uzvišen Onaj Čiji je sluh sve obuhvatio. Čula sam govor Havle...
Tefsir

Tefsir sura od Kurejš do En-Nas

Priredio: Emir Demir.Sura Kurejš, (Kurejšije). Ova sura se naziva još i ''El-Ilaf'': 1. - 2. "Zbog navike Kurejšija, da zimi i ljeti putuju" – bila su dva putovanja: jedno ka Jemenu, zimi, zato što je to veoma toplo područje, a drugo je bilo ka Šamu, ljeti, jer je to hladnije...
Tefsir

Tefsir sura od El-Kari’a do El-Fil

Priredio: Emir Demir     1. "Smak svijeta" – El-kari'a u originalnom tekstu je jedno od imena Sudnjega dana, jer na srca udara užasom ili znači da Allahove neprijatelje udara patnjom.  4. "Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani" – tj. bezglavo će ići u svakome pravcu zbog velike strahote...
Tefsir

Tefsir sura od El-Kadr do El-Adijat

Priredio: Emir Demir. 1."Mi smo ga objavili u Noći kadr" – tj. objavili smo Kur'an, najedanput je objavljen u Noći kadra do dunjalučkog neba u iz Levhi-Mahfuza. Objavljen je Vjerovjesniku, s.a.v.s., u prekidima, prema potrebi tokom dvadeset i tri godine. Noć kadra je noć u deset zadnjih dana mjeseca ramazana...
Tefsir

Tefsir sura El-Inširah, Et-Tin i El-‘Alek

Priredio: Emir Demir1."Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili" – Muhammede, mi smo ti prsa prostranim učinili da bi prihvatio vjerovjesništvo. Odavde je krenuo sa svojim pozivom i mogao je da podnese teškoće vjerovjesništva i sačuva Objavu. 2. "i breme tvoje s tebe skinuli" – oslobodili smo te posljedica iz paganstva....
Tefsir

Tefsir sura Eš-Šams, El-Lejl i Ed-Duha

Priredio: Emir Demir1."Tako mi Sunca i svjetla njegova!" – ''duha'' u originalnom tekstu označava vrijeme uspinjanja sunčevog diska nakon što svjetlost upotpuni. 2. "i Mjeseca kada ga prati" – tj. kada ga prati poslije zalaska Sunca.  3. "i dana kada ga vidljivim učini" – tj. kada vidljivim učini Sunce, jer...
1 2 3 4 5 6
Page 4 of 6
X