Tefsir

Tefsir

Tefsir sure El-Me’aridž

Priredio: Emir Demir    1. ''Neko je zatražio da se kazna izvrši'' – ovo znači: Neko je zamolio da se nad njim izvrši kazna. Rečeno je da je to bio En-Nadr b. El-Haris kada je rekao: ''Allahu, ako je ovo istina od Tebe, Ti nas obaspi kišom kamenja sa neba ili...
Tefsir

Tefsir sure El-Hakka (Čas neizbježni)

Priredio: Emir Demir1. ''Čas neizbježni'' – to je Sudnji dan na kojem će se pokazati stvarne činjenice.4. ''Semud i Ad su Smak svijeta poricali'' – tj. Sudnji dan, a nazvan je Smakom svijeta jer će zateći ljude svojim strahotama. 5. ''pa je Semud uništen glasom strahovitim'' – Semud je Salihov...
Tefsir

Tefsir sure El-Kalem

Priredio: Emir Demir1. ''Nun'' – jedno od slova arapske abecede, a status mu je kao i status ostalih slova na počecima nekih sura. ''Tako mi kalema'' – Allah se kune perom, jer se perom također izražava. Ova zakletva odnosi se na svako pero kojim se piše. ''...i onoga što oni...
Tefsir

Tefsir sure El-Mulk

Priredio: Emir Demir1. ''Uzvišen je Onaj u Čijoj ruci je vlast'' – riječ ''tebareke'' u originalnom tekstu  znači mnogobrojno je i veliko Allahovo dobro, a On je vladar nebesa i Zemlje, na ovom i budućem svijetu.  2. ''Onaj Koji je dao smrt i život'' – smrt označava prekid veze duše...
Tefsir

Tefsir sure Et-Tahrim

Priredio: Emir Demir1. ''O Vjerovjesniče, zašto sebi zabranjuješ ono što ti je Allah dozvolio'' – Rečeno je: Vjerovjesnik, s.a.v.s., pio je med kod Zejnebe bint Džahš, a Aiša i Hafsa su se iz ljubomore prema Zejneb dogovorile da kažu, kada im dođe Poslanik, s.a.v.s.: ''Osjetimo da od tebe dolazi ružan...
Tefsir

Tefsir sure Et-Talak

Priredio: Emir Demir1. ''O Vjerovjesniče, kada želite žene pustiti'' – Uzvišeni, kao prvo, doziva Vjerovjesnika, s.a.v.s., ukazujući mu posebnu počast, a potom se zajedno obraća njemu i njegovom ummetu. Ajet znači: Kada ih želite razvesti i čvrstu odluku o tome donesete. ''...vi ih u vrijeme kada su čiste pustite'' –...
Tefsir

Tefsir sure Et-Tegabun

Priredio: Emir Demir ''On je Onaj Koji vas stvara, pa ima među vama i nevjernika, a ima i vjernika'' – Allah je stvorio nevjernika, njegovo nevjerstvo, njegova djela i ono što stječe. Stvorio je vjernika i njegovo vjerovanje, djelovanje i stjecanje. Nevjernik ne vjeruje odabirući nevjerstvo, a vjernik vjeruje odabirući...
Tefsir

Tefsir sura El-Džumu’a i El-Munafikun

Priredio: Emir Demir1. ''Vladara Svetoga'' – El-Kuddus – Sveti je onaj koji je čist od svake manjkavosti. 2. ''On je nepismenima poslao poslanika, jednog između njih'' – pod nepismenima se misli na Arape, i na one koji su znali pisati, ali i na one koji nisu znali pisati, zato što...
Tefsir

Kako je Kur’an odgajao majke pravovjernih (2 dio)

Priredio: Ikanović Muhamed ''U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte, i molitvu obavljajte i zekat dajite, i Allaha i Poslanika Njegova slušajte! Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti.''''U kućama svojim boravite...'' – naredba je...
Tefsir

Tefsir sure Es-Saff

Priredio: Emir Demir   2. ''O vjernici zašto govorite ono što ne činite'' – od Ibn Abbasa prenosi se da je rekao: ''Prije propisivanja džihada kao obaveznog, neki vjernici su govorili: 'Voljeli bismo kada bi nas Allah obavijestio o najdražim djelima pa da ih činimo.' Kada ih je obavijestio da Mu...
1 2 3 4 5 6
Page 3 of 6
X