Sira

ISTAKNUTOSira

Slijeđenje Muhammaeda, s.a.v.s.

Preveo: Amir Durmić Slijediti ga Slijediti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u vjerovanju, riječima i djelima obaveza je svakog vjernika, jer su njegovo vjerovanje, njegove riječi i djela ustvari sinonim za vjeru islam u cijelosti. Oni koji se tome suprotstave i u navedenom ga ne bude slijedili, takvi čine ono...
ISTAKNUTOSira

Dužnosti muslimana prema Muhammedu, s.a.v.s.

Preveo: Amir Durmić Svi muslimani i muslimanke prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, u globalu imaju deset dužnosti: (1) u njega vjerovati, (2) voljeti ga, (3) pokoravati mu se, (4) slijediti ga, (5) za njim se povoditi, (6) poštovati ga, (7) uvažavati ga, (8) prema njemu imati iskren odnos, (9)...
Sira

Muhammed, a.s. – najbolji učitelj i pedagog u historiji čovječanstva

Piše: Nedim Botić Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je milost svim svijetovima, onaj čije slijeđenje je uvjet Allahove ljubavi i oprosta i onaj koji je divan uzor svakom onom koji se nada Allahovoj milosti i nagradi. U ovom članku ćemo se osvrnuti na neke moralne i karakterne osobine Allahovog Poslanika,...
Sira

Praštanje – vrlina Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem

Preveo: Amir Durmić Praštanjem zovemo odricanje prava na sankcioniranje osobe koja nam je namjerno, iz zlobe, učinila nešto nažao, iako smo u stanju uzvratiti joj. Praštanje je vrlina koja krasi izrazito odgojene ljude, pa je Uzvišeni Allah stoga Svome Poslaniku naredio da oprašta drugima: Praštanja se drži, traži da se...
Sira

Primjeri Poslanikove, s.a.v.s., velikodušnosti

Preveo: Amir Durmić Pod dobrodušnošću podrazumijevamo sposobnost pojedinca da sputava svoju dušu u trenucima srdžbe i da u takvom stanju kontrolira svoj govor i svoje postupke, tako da sebi ni u najvećoj ljutnji ne dozvoli da izgovori ružnu riječ ili da učini nešto neprimjereno. Ova vrlina krasila je Muhammeda, sallallahu...
Sira

Muhammed, s.a.v.s., – najpravedniji čovjek

Preveo: Amir Durmić Pravednost je sušta suprotnost nasilju i nepravdi. Uzvišeni Allah na mnogo mjesta u Kur’anu naređuje pravdu: …i kada govorite, pravedni budite, pa makar to bilo i protiv rodbine vaše… (El-En‘am, 152) Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate i kada ljudima sudite...
Sira

Muhammed, s.a.v.s., najhrabriji čovjek

Preveo: Amir Durmić Hrabrost je uzorita vrlina, divno i plemenito svojstvo, pogotovo ako se ona kod čovjeka u isto vrijeme nađe i u njegovom srcu i u njegovom umu, i ako dotični pojedinac bude u vjeri postojan i učen. Imati hrabro srce znači ne bojati se onoga čega se boji...
Sira

Stid – vrlina koja je krasila Muhammeda, s.a.v.s.

Preveo: Amir Durmić Stid je izuzetno lijepa i pohvalna osobina, a u onome ko je te osobine lišen nema nikakvog dobra. Stid je dio imana, tj. islamskog vjerovanja i on donosi samo dobro. Suština stida očituje se u promjeni ponašanja određene osobe koje je uzrokovano strahom od posljedica izgovorenih riječi...
Sira

Muhammed, s.a.v.s., najljepši primjer strpljivosti

Preveo: Amir Durmić Strpljivost je sposobnost pojedinca da kontroliše porive svoje duše, u smislu da je privoli da bude u stalnoj pokornosti Uzvišenom Allahu, zabrani joj da se približava onome što je Allah zabranio i da bespogovorno, bez ljutnje i žalosti, prihvata sve ono što je On Svojim kaderom odredio....
Sira

Ko je prvi dobio ime Muhammed?

Priredio: Amir Durmić Ime Muhammed uopće nije bilo poznato među Arapima niti su oni u svojoj dugoj historiji ovo ime davali svojoj djeci. Tako je bilo sve do vremenskog razdoblja uoči rođenja i poslanstva Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, kada je nekolicina Arapa svojim sinovima dala ovo ime zbog toga...
1 2 3 4 5 9
Page 3 of 9
X