Rekaik

Rekaik

Oporuke učenjaka na samrtnoj postelji

Piše: Sadik TurkovićKaže Aiša, radijallahu anha: ''Upitao me je moj otac Ebu Bekr, radijallahu anhu, kakvi  su bili Poslanikovi ćefini, pa sam odgovorila da su to bila tri platna, a na to je on rekao: 'Kada  umrem, vi operite ovu moju odjeću i kupite još jednu, i u njih me...
Rekaik

Grješnik

Priredio: Irfan KasumovićI kada se u noći osamiš, ne reci: "Niko me ne vidi", jer nad tobom je Onaj koji nad svim bdi. Nemoj misliti da Allah zanemari i sahat jedan i da je ono što je tajno Njemu skriveno.Zar ne vidiš da dani lete i da je sutra za...
Rekaik

Lažna nada – šejtanovo oružje

Priredio: Sead ef. JasavićAllah, dž.š., navodeći riječi šejtanove, l.a., kaže: "A on je rekao: 'Ja ću se sigurno potruditi da preotmem za sebe odreðen broj Tvojih robova, i navodit ću ih, sigurno, na stranputice, i primamljivat ću ih, sigurno, lažnim nadama, i sigurno ću im zapovijediti pa će stoci uši...
Rekaik

100 kilometara od džehennema

Preveo i prilagodio: Haris Hećimović, ASUQ (Asocijacija studenata Ummul-Qura)Allah je odredio da se zadesim u jednoj džamiji na jacija-namazu u kojoj je poslije namaza najavljeno predavanje. Poslije namaza, ustade jedan šejh i ispriča ovu priču, koju je njemu ispričao mladić kome se sve to desilo. On kaže: Tako mi Allaha,...
Rekaik

Zlatni savjeti za doček ramazana

Piše: Pezić ElvedinUzvišeni Allah u Svojoj časnoj knjizi, Kur'anu, poziva nas na meðusobno opominjanje i savjetovanje, te obavještava da će ono koristiti onima koji vjeruju. Rekao je Svevišnji Allah: ''Ti opominji – savjetuj, a opomena će, doista, koristiti vjernicima.'' (Ez-Zarijat, 55.) Postupajući po ovom ajetu, u ovom tekstu podsjetit ćemo...
Rekaik

Deset stvari koje vode Allahovoj dž.š. ljubavi

Priredio: Sead ef. JasavićEnes b. Malik r.a., prenosi da je neki čovjek došao Poslaniku s.a.w.s., pitajući ga: "Kada će Sudnji Dan? Poslanik s.a.w.s., ga upita: A šta si ti pripremio za na Sudnji Dan? Ovaj čovjek reče: Ljubav prema Allahu i Njegovom Poslaniku! Poslanik s.a.w.s., reče: Bićeš sa onima koji...
Rekaik

Priča o dobrom Allahovom robu

Priredio: Haris Hećimović,  ASUQ (Asocijacija studenata Ummul-Qura, Mekka)Kaže Allah Uzvišeni: "Zaista, u stvaranju nebesa i Zemlje, razlici noći i dana su ajeti (znakovi) za one koje razum imaju, koji Allahu zikr čine (spominju) stojeći, sjedeći i na svojim bokovima ležeći." (Ali Imran, 190-191) I kaže Allah: "Sjećajte se vi Mene,...
Rekaik

Zadovoljstvo

Piše: Mr. Semir ImamovićKada kod ljudi nestane ili uzmanjka zadovoljstva, povećava se srdžba i zlovolja. Nema hrane koja bi ih mogla zasititi, niti odjeće koja bi mogla zaodjenuti, niti kuće u kojoj bi se mogli skrasiti  Oni svoje poglede usmjeravaju ka onima koji su iznad njih, a ne onima koji...
Rekaik

Tevba – pokajanje

Piše: Mr. Semir ImamovićPokajanje od grijeha, vraćanjem onome koji prikriva mahane (manjkavosti) i koji zna ono što je skriveno, početak je puta obožnjaka i kapital onih koji idu ka uspjehu.Pokajanje glača  srce i skida sa njega zavjesu (koprenu) kojom su ga zastrli grijesi kao što kaže Poslanik, s.a.v.s.: "Kada rob...
Rekaik

Samoobmana

Piše: Mr. Semir ImamovićVrijeme u kojem živimo se karakteriše po mnogobrojnim bolestima srca koje uništavaju i unazađuju pojedinca i kolektiv,zaprečavaju put koji vodi Allahu, subhanehu ve te’ala, i čine ga dugim, a mnogima i neprohodnim i neizdržljivim. Nakon što im je bilo čvrsto tlo pod nogama i nakon što su...
1 39 40 41 42
Page 41 of 42
X