Ramazan i post

Ramazan i post

Slabljenje strasti postom (Ramazanska besjeda 12. Dio)

Abdullah b. Mes‘ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obraćajući se mladićima, rekao: “O skupino mladića, ko od vas ima mogućnost, neka se oženi, na taj će način sačuvati svoj pogled i spolni organ, a onaj koji ne može, neka posti, njemu je post štit.”...
Ramazan i post

Poljubac i dodir supruge onome ko posti (Ramazanska besjeda 10. dio)

Aiša, radijallahu anha, kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, znao poljubiti i dodirivati (suprugu) dok je postio, ali je on najbolje od svih ljudi kontrolirao svoju želju, tj. najbolje je kontrolirao svoju (tjelesnu) potrebu. U drugom predanju ona kaže: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poljubio bi...
Ramazan i post

Vrijednost i vrijeme sehura (Ramazanska besjeda 9. dio)

Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Jesti u vrijeme sehura blagoslovljen je postupak, pa ga ne ostavljajte, makar da neko od vas popije samo gutljaj vode, jer Allah i Njegovi meleki donose salavate na one koji sehure.” Hadis bilježi Ahmed. Abdullah...
Ramazan i post

Kupanje i rashlađivanje postača (Ramazanska besjeda 6. dio)

Aiša, radijallahu anha, kaže: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, osvanuo bi džunup, pa bi se okupao (uzeo gusul), zatim bi se zaputio ka džamiji, a sa glave bi mu padale kapljice vode, i postio bi taj dan.” Hadis bilježi Ahmed. Ebu Bekr b. Abdurrahman prenosi od nekih Vjerovjesnikovih, sallallahu...
Ramazan i post

Ponašanje za vrijeme posta (Ramazanska besjeda 4.dio)

Preveo: mr. Ahmed Purdić Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Post je štit, pa neka se postač sustegne od spolnog općenja i ružnih djela, a ako ga neko bude grdio, neka mu kaže: ‘Ja postim! Ja postim!’” Hadis bilježe El-Buhari i Muslim....
Ramazan i post

Donošenje odluke za obavezni post (Ramazanska besjeda 3.dio)

Preveo: mr. Ahmed Purdić Hafsa bint Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko ne zanijjeti post prije zore, on nema posta.” Hadis bilježe Ebu Davud i Et-Tirmizi, a ispravno je mišljenje da se ovdje radi o predanju ashaba. U predanju koje bilježi En-Nesai...
Ramazan i post

Neke od blagodati ramazana (Ramazanska besjeda 2.dio)

Preveo: mr. Ahmed Purdić Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada nastupi mjesec ramazan, otvore se nebeska vrata, a zatvore džehennemska, i šejtani se povežu u lance.” Hadis bilježe El-Buhari i Muslim. U drugom se predanju navodi: “Kada nastupi prva noć ramazana,...
Ramazan i post

Post je jedan od temelja islama (Ramazanska besjeda 1.dio)

Preveo: mr. Ahmed Purdić Uvod Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, neka je salavat i selam na najuglednijeg Vjerovjesnika i Poslanika. Mjesec ramazan je mjesec ovog odabranog, zadnjeg ummeta kojeg je Uzvišeni Allah odlikovao nad ostalim ummetima i istaknuo ga pečatom svih poslanika, Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem. U ovom mjesecu muslimani...
1 6 7 8 9 10 15
Page 8 of 15
X