Ramazan i post

Ramazan i post

Post za umrlog (Ramaznska besjeda 23. dio)

Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko umre a ostao je dužan post, njegov najbliži rođak (nasljednik) napostit će za njega.” (Muttefekun alejhi) Od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi se da je rekao: “Došao je neki čovjek Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve...
Ramazan i post

Propisanost itikafa (Ramazanska besjeda 17. dio)

Uzvišeni Allah rekao je: “…I Ibrahimu i Ismailu naredili smo: ‘Hram Moj očistite za one koji ga budu obilazili, koji budu tu boravili (u itikafu) i koji budu molitvu obavljali’” (El-Bekara, 125); “Sa ženama ne smijete imati snošaja dok ste u itikafu u džamijama. To su Allahove granice, i ne...
Ramazan i post

Puštanje krvi za vrijeme posta (Ramazanska besjeda 15. dio)

Šeddad b. Evs kazuje da je osamnaestog dana ramazana sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, koji ga je držao za ruku, došao jednom čovjeku koji je živio u El-Bekii. Taj se čovjek podvrgnuo hidžami, a (vidjevši to) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Izgubio je post i onaj ko...
Ramazan i post

Vrijednost teravih-namaza u džematu (Ramazanska besjeda 14. dio)

Od Ebu Zerra, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Postili smo ramazan sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. (Poslije jacijskog farza) on sa nama nije klanjao nikakvog drugog namaza, sve do dvadeset treće noći ramazana. Tada je sa nama klanjao sve dok nije prošla trećina noći. U dvadeset...
Ramazan i post

Spolni odnos u toku ramazanskog posta (Ramazanska besjeda 13. dio)

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, kazuje: “Jednom prilikom dok smo sjedili sa Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, dođe neki čovjek i reče: ‘Upropašten sam, Allahov Poslaniče!’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upita: ‘Šta si uradio?’ ‘Imao sam spolni odnos sa suprugom dok sam postio’, odgovorio je. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve...
1 5 6 7 8 9 15
Page 7 of 15
X