Ramazan i post

Ramazan i post

Propisanost itikafa (Ramazanska besjeda 17. dio)

Uzvišeni Allah rekao je: “…I Ibrahimu i Ismailu naredili smo: ‘Hram Moj očistite za one koji ga budu obilazili, koji budu tu boravili (u itikafu) i koji budu molitvu obavljali’” (El-Bekara, 125); “Sa ženama ne smijete imati snošaja dok ste u itikafu u džamijama. To su Allahove granice, i ne...
Ramazan i post

Puštanje krvi za vrijeme posta (Ramazanska besjeda 15. dio)

Šeddad b. Evs kazuje da je osamnaestog dana ramazana sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, koji ga je držao za ruku, došao jednom čovjeku koji je živio u El-Bekii. Taj se čovjek podvrgnuo hidžami, a (vidjevši to) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Izgubio je post i onaj ko...
Ramazan i post

Vrijednost teravih-namaza u džematu (Ramazanska besjeda 14. dio)

Od Ebu Zerra, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Postili smo ramazan sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. (Poslije jacijskog farza) on sa nama nije klanjao nikakvog drugog namaza, sve do dvadeset treće noći ramazana. Tada je sa nama klanjao sve dok nije prošla trećina noći. U dvadeset...
Ramazan i post

Spolni odnos u toku ramazanskog posta (Ramazanska besjeda 13. dio)

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, kazuje: “Jednom prilikom dok smo sjedili sa Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, dođe neki čovjek i reče: ‘Upropašten sam, Allahov Poslaniče!’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upita: ‘Šta si uradio?’ ‘Imao sam spolni odnos sa suprugom dok sam postio’, odgovorio je. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve...
Ramazan i post

Slabljenje strasti postom (Ramazanska besjeda 12. Dio)

Abdullah b. Mes‘ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obraćajući se mladićima, rekao: “O skupino mladića, ko od vas ima mogućnost, neka se oženi, na taj će način sačuvati svoj pogled i spolni organ, a onaj koji ne može, neka posti, njemu je post štit.”...
Ramazan i post

Poljubac i dodir supruge onome ko posti (Ramazanska besjeda 10. dio)

Aiša, radijallahu anha, kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, znao poljubiti i dodirivati (suprugu) dok je postio, ali je on najbolje od svih ljudi kontrolirao svoju želju, tj. najbolje je kontrolirao svoju (tjelesnu) potrebu. U drugom predanju ona kaže: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poljubio bi...
1 5 6 7 8 9 15
Page 7 of 15
X