Priče za djecu

Priče za djecu

Gdje je istina?

Preveo i prilagodio: Haris Hećimović , ASUQ (Asocijacija studenata Ummul-Qura, Mekka).    Na predavanje kod poznatog šejha, Hassan je ovaj put donio neki časopis. Šejh uze časopis, a Hassan mu reče: “Pogledaj, o šejh, prelijepu vijest!” Šejh otvori časopis i poče čitati vijest: “Mali dječak kršćanin, ima samo šest godina i...
Priče za djecu

Tajna pokidanih okova

Preveo i prilagodio: Haris Hećimović, ASUQ (Asocijacija studenata Ummul-Qura, Mekka) Preporuka roditeljima: Svaku riječ, rečenicu ili dio teksta koji je obilježen na bilo koji način (podebljan, podvučen ili ukošen), pojasnite svojoj djeci! U svakom označenom dijelu krije se neka mudrost koja će, objasnite li je svome djetetu, umnogome utjecati na...
Priče za djecu

Tajna patlidžana

Preveo i prilagodio: Haris Hećimović (Asocijacija studenata Ummul-Qura, Mekka)Preporuka roditeljima: Svaku riječ, rečenicu ili dio teksta koji je obilježen na bilo koji način (podebljan, podvučen ili ukošen), pojasnite svojoj djeci! U svakom označenom dijelu krije se neka mudrost koja će, objasnite li je svome djetetu, umnogome utjecati na lijep odgoj,...
Priče za djecu

Gdje je čovjek koji mi je dužan?

Preveo i prilagodio: Haris Hećimović  (Asocijacija studenata Ummul-Qura, Mekka)Preporuka roditeljima: Svaku riječ, rečenicu ili dio teksta koji je obilježen na bilo koji način (podebljan, podvučen ili ukošen), pojasnite svojoj djeci! U svakom označenom dijelu krije se neka mudrost koja će, objasnite li je svome djetetu, umnogome utjecati na lijep odgoj,...
Priče za djecu

Trgovac i skupocjeno odijelo

Preveo i prilagodio: Haris Hećimović (Asocijacija studenata Ummul-Qura, Mekka)Preporuka roditeljima: Svaku riječ, rečenicu ili dio teksta koji je obilježen na bilo koji način (podebljan, podvučen ili ukošen), pojasnite svojoj djeci! U svakom označenom dijelu krije se neka mudrost koja će, objasnite li je svome djetetu, umnogome utjecati na lijep odgoj,...
Priče za djecu

Umro je slušajući glas hurija

Prijevod: Osman Smajlović  - ASUQ (Asocijacija studenata Ummul-Qura, Mekka)Trojica dobrih mladića dogovorila su se da se sastaju svaki dan jedan sat prije sabah-namaza kako bi se zajedno zaputili do nekog mesdžida u kojem bi klanjali do sabahskog ezana. Jednoga dana kasnio je jedan od njih, i nije došao sve dok...
1 2
Page 2 of 2
X