PITANJA I ODGOVORI

PITANJA I ODGOVORI

Je li dozvoljeno da čovjek dajući sadekatul-fitr izdvoji više nego što je potrebno s namjerom sadake?

Pitanje: Je li dozvoljeno da čovjek dajući sadekatul-fitr izdvoji više nego što je potrebno s namjerom udjeljivanja dobrovoljne milostinje? Odgovor: Dozvoljeno je da čovjek dajući sadekatul-fitr izdvoji više nego što je potrebno s namjerom udjeljivanja dobrovoljne milostinje. Neki ljudi kupe veliku vreću brašna, koja je dovoljna za sadekatul-fitr na ime...
PITANJA I ODGOVORI

Farzovi i sunneti abdesta

Pitanje: Možete li mi navesti ruknove, farzove i sunneta abdesta? Odgovor: Hvala i zahvala pripadaju Svevišnjem Allahu! Na vaše pitanje možemo odgovoriti s nekoliko aspekata. Prvo, šest je ruknova, to jest farzova abdesta, a to su: pranje lica (kojem pripadaju usta i nos, pa je njihovo ispiranje također obaveza), pranje...
PITANJA I ODGOVORI

Kako da dijete na najlakši način spozna Stvoritelja?

Pitanje: Kako da pomognemo djetetu da spozna svoga Gospodara? Odgovor: Hvala Allahu! Dijete treba podučiti spoznaji Allaha na odgovarajući način u skladu djetetovim razvojnim stupnjem. Treba ga podučiti da je Uzvišeni Allah jedan, da nema sudruga, podučiti ga da je On Stvoritelj svega, Stvoritelj nebesa i Zemlje, ljudi i životinja,...
PITANJA I ODGOVORI

Status sprečavanja lošeg djela rukom

PITANJE: Da li se loše djelo spriječava rukom? Ko je taj ko loše djelo sprječava rukom? ODGOVOR: Uzvišeni Allah, dželle šanuhu, opisuje vjernike kao one koji sprječavaju da se čine loši postupci, a na dobre podstiču. Rekao je Uzvišeni: "A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine...
1 6 7 8 9 10 64
Page 8 of 64
X