PITANJA I ODGOVORI

PITANJA I ODGOVORI

Šta sve spada u trajnu sadaku?

Pitanje:Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu! ''Kad umre sin Ademov, prekida mu se djelo, osim u tri slučaja: trajna sadaka, znanje kojim se koriste ljudi i dobro dijete koje se moli za njega.'' (Muslim) Šta sve spada u trajnu sadaku? Što se tiče ''znanja kojim se koriste ljudi'', je li...
PITANJA I ODGOVORI

Da li je dozvoljeno na svadbi kititi auta i svatove?

Pitanje:Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!Da li je dozvoljeno na svadbi kititi auta i svatove, i trubiti automobilskom sirenom? Je li to bidat ili samo običaj? Možete li navesti primjer kako islamska 'walima' može da izgleda?Da vas Allah, s.v.t., nagradi!Odgovor:Ovakve stvari se odnose na običaje. Običaj ima svoje utemeljenje i...
PITANJA I ODGOVORI

Da li pola Ademove, a.s., ljepote pripada Jusufu, a.s.?

 Pitanje:Es-selamu alejkum!Da li pola Ademove, a.s., ljepote pripada Jusufu, a.s., a drugi dio ostatku čovječanstva, ili pola ljepote pripada Jusufu, a.s., a drugi dio Ademu, a.s., ostalim poslanicima i ostatku čovječanstva? Allah vas nagradio!Odgovor:Ovakva pitanja neće čovjeku povećati niti smanjiti iman, tako da znanje o ovakvim stvarima nema svoje težine...
PITANJA I ODGOVORI

Propis željenja smrti zbog nevolje koja zadesi

priredila: Ummu Muhammed-RijadPitanje: Suočila sam se u životu s nekoliko problema koji su učinili da mrzim život i kad god se uznemirim, obratim se Allahu s molbom da mi uzme život što prije. To je moja želja i sada  jer ne vidim rješenja za svoje probleme osim smrti, jedine koja...
PITANJA I ODGOVORI

Da li ostajanje žene u kući čini pola društva neproduktivnim i beskorisnim

Preveo: Damir MuratovićPitanje: Kakvo je vaše mišljenje o onome koji kaže da je islam, naređujući ženi da ostane u kući, lišio zajednicu ženinog rada i djelovanja, ostavivši tako njenu polovicu neiskorištenom i neupotrijebljenom? Odgovor: El-hamdulillah... Prvo: Smatramo nemogućim da takve riječi izrekne vjernik, koji vjeruje da je Kur'an Allahov govor, istina od...
PITANJA I ODGOVORI

Sumnje i nedoumice zbunjenog kršćanina

Preveo:Damir MuratovićPitanje: Pročitao sam u novinama da 15% Kur'ana govori o Isau, a.s. Također, u prijevodu značenja Kur'ana na engleski jezik, čitao sam da je Muhammed vjerovao u Isaa, Ibrahima i ostale poslanike i vjerovjesnike, kao i u knjige njima objavljene koje su prethodile Kur'anu. Ako je to tako, zašto...
PITANJA I ODGOVORI

Propisi proslavljanja mevluda-Poslanikovog rođendana

Preveo: Irfan Kasumović, student Univerziteta Ummul-Qura u MekkiUpitan je cijenjeni i istaknuti učenjak šejh Muhammed ibn Salih el-Usejmin o propisu proslavljanja Poslanikovog s.a.v.s. rođendana (mevluda), te je odgovorio, Allah mu se smilovao: Zahvala pripada samo Allahu, Gospodaru svjetova, i neka je salavat i selam na našeg poslanika Muhammeda, s.a.v.s. njegovu...
1 62 63 64
Page 64 of 64
X