PITANJA I ODGOVORI

PITANJA I ODGOVORI

Da li čovjek može biti opsjednut džinom?

PITANJE: Da li postoji dokaz za to da džin može ući u čovjeka? ODGOVOR: Postoji dokaz, kako u Kur'anu, tako i u sunnetu da džin može ući u čovjeka. U Kur'anu su to riječi Uzvišenog Allaha: "Oni koji kamatu jedu, dići će se kao što će se dići onaj koga...
PITANJA I ODGOVORI

Status liječenja sihra sihrom

PITANJE: Da li je dozvoljeno liječiti sihr sihrom u nuždi, obzirom da sam i sam, već nekoliko godina, pogođen njim? Često sam sebi učim ajete, ali ne primjećujem nikakve znakove poboljšanja. Čak osjećam da se umaram učeći neke ajete i dove koje su propisane za liječenje sihra. Allah, dželle šanuhu,...
PITANJA I ODGOVORI

Ispravnost abdesta ukoliko se učini greška u nijetu

Pitanje: Jednom, nastupio je jacijski namaz i, misleći da imam abdest od akšam-namaza, uzeo sam abdest s nijetom da ga obnovim. Nakon što sam klanjao jacija-namaz, sjetio sam se da sam nakon akašamskog namaza izgubio abdest, te da sam jacija-namaz klanjao pod abdestom koji nisam uzeo s, uvjetno rečeno, pogrešnim...
PITANJA I ODGOVORI

Zekat na trgovačku robu

PITANJE: Kako se daje zekat na trgovačku robu, kao što su: platna, obuća, mirisi i sl.? ODGOVOR: Ko god posjeduje trgovačku robu, bez obzira da li se radilo o platnima ili nečemu drugom, obavezan je dati zekat nakon što prođe godina dana, s tim da je obavezan dati zekat i...
PITANJA I ODGOVORI

Daje li se zekat na iznajmljeni objekat?

PITANJE: Čovjek koji iznajmljuje zgradu (kuću). Da li će davati zekat na njenu vrijednost ili na novac koji zaradi od iznajmljivanja? ODGOVOR: Zekat se daje na stečenu najamninu (zakupninu) nakon što prođe godina dana od njenog posjedovanja. Ako čovjek potroši tu najamninu prije isteka godine, spada sa njega obaveza zekata....
PITANJA I ODGOVORI

Izdavanje fetvi bez adekvatnog šerijatskog znanja

PITANJE:  Neke profesorice odgovaraju učenicama na neka šerijatska pitanja, a da nemaju valjanog šerijatskog znanja. Kakav je status ovoga? ODGOVOR: Odgovor na ovo pitanje se sastoji iz dva dijela. Prvi dio se odnosi na učenice, a drugi na profesorice. Što se tiče učenica, tj. onih koje pitaju, dozvoljeno im je...
PITANJA I ODGOVORI

Izgovaranje bismille prilikom uzimanja abdesta

Pitanje: Prije uzimanja abdesta izgovarao sam bismillu u cijelosti (“Bismillahir-Rahmanir-Rahim”), no pročitao sam da neki učenjaci smatraju da onaj ko bismillu u cijelosti izgovori ima status kao onaj ko je nije ni izgovorio. Je li njihovo mišljenje ispravno? Odgovor: Neka je hvala Svevišnjem Allahu! Prije abdesta treba reći ovako: “Bismillah!”, a u...
PITANJA I ODGOVORI

Uzimanje abdesta perući dijelove tijela više od tri puta

Pitanje: Je li pokuđeno prilikom uzimanja abdesta dijelove tijela prati, naprimjer, četiri puta? Kvari li to abdest, na osnovi hadisa: “Odbija se sve ono što neko uvede u islam”? Čitao sam da neki islamski učenjaci smatraju da je pokuđeno uzeti abdest perući dijelove tijela više od tri puta, a pitam se...
1 2 3 4 5 6 64
Page 4 of 64
X