PITANJA I ODGOVORI

PITANJA I ODGOVORI

Boluje od opsesivno-kompulzivnog poremećaja, psuje i proklinje, da li je po Šerijatu, odgovoran za svoje postupke?

Pitanje: Suočavam se s opsesivno-kompulzivnim poremećajem, posebno u namazu, kupatilu ili autu, ako sam sam. Vrsta opsesivnosti koja je mene zahvatila odnosi se na proklinjanje i psovanje. Izgovaram ružne riječi bijesan na sebe, kao na primjer, proklinjem sam sebe, oca, majku, odnosno ljut sam na sebe. Odgovor: Hvala Allahu! Šejtan teži...
PITANJA I ODGOVORI

Je li dozvoljeno obavljati dobrovoljni sa’j?

Pitanje: Je li dozvoljeno obavljati dobrovoljni sa’j? Odgovor: Nije dozvoljeno obavljati dobrovoljni sa’j jer je to obred koji se obavlja isključivo u sklopu hadža ili umre, na temelju uzvišenog kur’anskog ajeta: “Safa i Merva jesu Allahova časna mjesta, zato onaj koji Kabu hodočasti ili umru obavi ne čini nikakav prijestup ako krene...
1 2 3 64
Page 1 of 64
X