Kur'an

Kur'an

“Najbolje je da unajmiš snažna i pouzdana”

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Preveo: Abdurrahman Kuduzović Ovo se kur’ansko pravilo primjenjuje u međusobnim odnosima. Ono je spomenuto u kontekstu govora o poslaniku Musau, alejhis-selam, i dobrom čovjeku iz Medjena koji je svoje kćerke poslao da napoje stoku, jer on to nije mogao učiniti, pa su se one...
Kur'an

“A spletke će pogoditi upravo one koji se njima služe”

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Preveo: Abdurrahman Kuduzović Sveznajući Allah uspostavio je zakone u odnosima među ljudima, a jedan od tih zakona jest da spletke zadese one koji se njima bave. U vezi s kategorijom oholih inadžija, Allah, džellešanuhu, objavio je: “Oni su se zaklinjali Allahom, najtežom zakletvom, da...
Kur'an

Kako mi je Kur’an pomogao tokom tuge i depresije?

Preveo: Nedim Botić Prolazila sam kroz jedan od najbolnijih perioda mog života. Osjećala sam se slomljeno, zbunjeno, bolno i očajno. Moj iman je prolazio kroz stalna iskušenja. Mislila sam neću moći izdržati. U trenucima očaja, upalila sam prijenos namaza iz Mekke, nadajući se da ću vidjeti neki tračak nade, neki...
Kur'an

“Ružno i lijepo nisu isto”

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Preveo: Abdurrahman Kuduzović Ovo veličanstveno kur’ansko pravilo potrebno je čovjeku za razlikovanje ružnih i lijepih riječi, djela i postupaka. Kur’anski izraz el-habis (ružno), koji je upotrijebljen u ajetu: “Reci: ‘Ružno i lijepo nisu isto, makar te iznenađivalo mnoštvo onog što je ružno. Zato se...
Kur'an

“A lijep ishod bit će za one koji se budu Allaha bojali”

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Preveo: Abdurrahman Kuduzović Ovo kur’ansko pravilo ulijeva nadu, samopouzdanje i čvrsto uvjerenje u srce vjernika. Na njega je i Musa, alejhis-selam, podsjetio svoje sunarodnike vjernike. Rekao je da će njima, budu li odani dragom Allahu, i na ovom svijetu pripasti lijep ishod, kao i...
Kur'an

“Pa ako ti se ne odazovu, onda znaj da se oni povode jedino za strastima svojim”

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Preveo: Abdurrahman Kuduzović Ovo kur’ansko pravilo otkriva nam važnost povinovanja odrednicama šerijata, to jest pokoravanja Allahu i Njegovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Govoreći o tome kako su višebošci raspravljali s Poslanikom islama, iznosili na njega gnusne laži i na razne načine odbijali odredbe...
Kur'an

“Vi ne znate ko vam je bliži po koristi, roditelji vaši ili sinovi vaši”

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Preveo: Abdurrahman Kuduzović Ovo kur’ansko pravilo spomenuto je u kontekstu govora o nasljednom pravu, i ono je pokazatelj toga da je Allah, džellešanuhu, sa znanjem i mudrošću objavio šerijatske propise, odnosno pokazatelj je toga da je čovjekovo znanje nedostatno. Allahove su, džellešanuhu, riječi: “Vi...
Kur'an

Problematika razumijevanja Kur’ana

Priredio: Nermin Avdić Među islamskim naukama postoji disciplina koja se naziva muškilul-Kur’an, a vezana je za oblast ulumul-Kur’an – kur’anske nauke. To je veoma precizna nauka koja se bavi proučavanjem ajeta koji se mogu shvatiti na više načina i koji izazivaju nedoumice i nejasnoće kod nekih ljudi. Pored discipline muškilul-Kur’an,...
Kur'an

“Najugledniji kod Allaha jest onaj koji Ga se najviše boji”

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Preveo: Abdurrahman Kuduzović Ovo kur’ansko pravilo ukazuje na veličanstvenost, vrijednost i univerzalnost islama i savršenost njegovih principa. Kur’anski ajet na kojem počiva ovo pravilo nalazi se u suri el-Hudžurāt, u kojoj je Svemogući Allah spomenuo nekoliko pravila lijepog ponašanja i nekoliko poroka i primjera...
Kur'an

“A čarobnjak neće, ma gdje došao, uspjeti”

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Preveo: Abdurrahman Kuduzović I ovo kur’ansko pravilo treba objašnjavati ljudima, pogotovu u ovom vremenu u kojem su rasprostranjeni sihr i proricanje sudbine. Allah, džellešanuhu, rekao je: “‘A čarobnjaci neće nikad uspjeti!’” (Jūnus, 77). U vezi sa susretom između poslanika Musaa, alejhis-selam, i faraonovih čarobnjaka,...
1 5 6 7 8 9 14
Page 7 of 14
X