Kur'an

ISTAKNUTOKur'an

“Allah će ispuniti Svoju prijetnju”

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Preveo: Abdurrahman Kuduzović Allah, džellešanuhu, rekao je: “A to što te oni smatraju lažnim – pa, i prije njih su narod Nuhov, i Ad, i Semud poslanike smatrali lažnim, i narod Ibrahimov, i narod Lutov, i stanovnici Medjena; a lažnim je smatran i Musa....
ISTAKNUTOKur'an

“Sa ženama lijepo živite”

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Preveo: Abdurrahman Kuduzović Islam od ljudi traži da se jedni prema drugima lijepo ophode, a pogotovu bračni drugovi, koji su povezani najčvršćom vezom. Allah, džellešanuhu, rekao je: “O vjernici, zabranjuje vam se da žene kao stvari nasljeđujete, preko volje njihove, i da im teškoće...
ISTAKNUTOKur'an

Želiš li naučiti Kur’an?

Piše: Nedim Botić Želiš da lahko naučiš ili obnoviš stranice Kur'ana? Želiš li da naučiš sufaru ili tedžvid? Želiš da ti Kur'an bude najbolji prijatelj? Savjet tebi je - budi zahvalan Allahu. Zahvalnost je divna preporuka za učenje i očuvanje Kur'ana u pamćenju. Zahvalnost je poznata i kao hafiza (čuvarica)...
ISTAKNUTOKur'an

“Onom koji se u Allaha uzda, On mu je dosta”

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Preveo: Abdurrahman Kuduzović Ovo kur’ansko pravilo ukorijenjeno je u srca pravovjernih, monoteista i ono je oličenje iskrenog vjerovanja. Svemogući Allah bit će dovoljan Svom robu koji se na Njega osloni u pogledu ovozemaljskog ili ahiretskog posla, odnosno glede odagnavanja ovozemnog ili onosvjetskog zla. Allah,...
ISTAKNUTOKur'an

“Allah najbolje poznaje neprijatelje vaše”

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Preveo: Abdurrahman Kuduzović Izuzetno je potrebno postupati i u skladu s ovim pravilom, a posebno u ovom vremenu u kojem je usavršena tehnika prenošenja vijesti i javnog informiranja i u kojem postoje mnogi javni i tajni neprijatelji vjere. Govoreći o zabludjelim jevrejskim učenjacima, Allah,...
ISTAKNUTOKur'an

“Ne umanjujte ničijeg prava”

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Preveo: Abdurrahman Kuduzović  Ovo je kur’ansko pravilo veoma važno kad je riječ o međuljudskim odnosima (to je njegovo primarno značenje u kontekstu u kojem se ono spominje), a primjenjuje se i prilikom vrednovanja ljudi i djela. Ono je spomenuto u Kur’anu časnom na tri...
ISTAKNUTOKur'an

“Onaj ko se očisti očistio se za svoje dobro”

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Preveo: Abdurrahman Kuduzović Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio nas je da u tijelu postoji organ (srce) od kojeg zavisi zdravlje cijelog tijela, pa čišćenje srca i duše ima presudan značaj u životu muslimana. Izraz et-tezkija u arapskom se jeziku upotrebljava za čišćenje...
ISTAKNUTOKur'an

Ako ikad pomisliš odustati od hifza Kur’ana…

Autor: hfz. Merjem Amiribrahimi Preveo: Nedim Botić Prije više godina sam imala problema pri učenju napamet sure Et-Tevba... Osjećala sam da je za mene jako teško da ovu suru sačuvam u pamćenju. Bez obzira koliko sam ponavljala stranice, one nisu ostajale u sjećanju. Bila sam frustrirana s cijelim procesom, ljuta...
1 3 4 5 6 7 14
Page 5 of 14
X