Kur'an

ISTAKNUTOKur'an

“Allah naređuje pravednost”

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Preveo: Abdurrahman Kuduzović Pravednost je načelo svih nebeskih religija koje se odnosi na sve dijelove ljudskog života te obuhvata nebrojeno mnogo stvari i situacija. Neki učenjaci kažu: “Pravednost je princip koji prihvataju sve nebeske religije i zdrav razum. Velikani su se hvalili svojom pravednošću...
ISTAKNUTOKur'an

“Kad si slobodan, tad se trudi i za Gospodarom svojim žudi”

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Preveo: AbdurrahmanKuduzović Pomoću ovog važnog kur’anskog pravila čovjek se odgaja da bude odan Gospodaru svjetova. Božije riječi: “Kad si slobodan, tad se trudi i za Gospodarom svojim žudi” (el-Inširāh, 7, 8) nalaze se na završetku sure u kojoj Allah, džellešanuhu, podsjeća Vjerovjesnika, sallallahu alejhi...
ISTAKNUTOKur'an

“Budi ustrajan na Pravom putu, kao što ti je naređeno”

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Preveo: Abdurrahman Kuduzović Ovo sadržajno pravilo jedno je od najznačajnijih kur’anskih preporuka i nalazi se u suri Hūd, u kojoj je Sveznajući Allah naveo primjere nekih vjerovjesnika sa svojim obijesnim narodima, objasnio put istine i stranputicu te spomenuo mjesto povratka pravovjernih i bezbožnikā. U...
ISTAKNUTOKur'an

Dan kada je kapituliralo čovječanstvo

Piše: mr. Elvedin Pezić Da li ste čuli za dan kada je  kapituliralo čovječanstvo? Vjerujem da niste. Jer, informacije o tom danu pomno se sakrivaju i prikrivaju. Vjerujem da je mnogo lakše doći do najčuvanijih državnih tajni nego saznati nešto o danu kada je kapituliralo čovječanstvo. A šta je cilj...
ISTAKNUTOKur'an

“Loše – zabranjeno i dobro – dozvoljeno nisu isto”

Piše:  mr. Elvedin Pezić U Kur’ani-kerimu, govoru Uzvišenog Allaha, sa veoma malo riječi i izraza iskazano je veoma mnogo značenja, a u određenim ajetima, koje je veoma lahko zapamtiti, postavljena su sažeta pravila i u njima se nalaze jezgrovite pouke i poruke. Jedan od tih ajeta jeste i ajet u...
ISTAKNUTOKur'an

“Zato se Allaha bojte koliko god možete”

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Preveo: Abdurrahman Kuduzović Jedno od važnih pravila u islamu jest da se čovjek boji Allaha koliko god može. Ovo su pravilo u svojim fetvama, pravnim decizijama, islamski učenjaci često koristili. Uzvišeni je Allah rekao: “O vjernici, i među ženama vašim i djecom vašom, doista,...
1 2 3 4 5 6 14
Page 4 of 14
X