Kur'an

ISTAKNUTOKur'an

O kojim kur’anskim ajetima čovjek treba prvo razmišljati?

Piše:  Ibrahim b. Omer Es-Sekran Mnogi se ljudi pitaju: “Šta prvo da proučavam u Kur’anu?” Kur’an obiluje činjenicama koje treba proučavati i o kojim treba razmišljati. Valja znati da postoje mnogi ključevi za razumijevanje Kur’ana. Najbolji način i najkorisniji ključ jest da se razmišlja o onome što Kur’an izlaže o...
ISTAKNUTOKur'an

Je li uspjeh daleko?

Piše: Ibrahim b. Omer Es-Sekran Kad čujem neke islamske teoretičare da govore o neophodnosti pobijanja savremenih pogrešenih teorija pomoću opširnih naučnih rasprava, nimalo ne krijem da poštujem njihovo nastojanje da se sačuva islamsko poimanje. Međutim, mnogo sam sumnjičav glede uspješnosti takvih rasprava. Imam svoje stajalište s tim u vezi, ali...
ISTAKNUTOKur'an

Allah me gleda i sluša dok učim Kur’an

Piše: hfz. Nedim Botić Učenje Kur'ana je ibadet, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas savjetuje da „obožavamo Allaha kao da ga vidimo, jer iako mi Njega ne vidimo, On nas, doista, vidi“. Ovaj hadis nam može mnogo pomoći da uljepšamo i oplemenimo naše učenje Kur'ana i hifza. Dok učiš...
ISTAKNUTOKur'an

Oni što se od Kur’ana otuđuju…

Piše:  Ibrahim b. Omer Es-Sekran Čovjeku teško bude kad vidi da njegov rođak ili pak školski drug ne prakticira vjeru i luta u beznađu zablude. Neki ljudi, pod utjecajem zapadne kulture, bivaju nemoćni i inferiorni jer im nedostaje šerijatskog znanja pomoću kojeg bi se borili protiv toga. Neki, opet, zbog...
ISTAKNUTOKur'an

Namaz i Kur’an – spas i utjeha u teškim vremenima

Autor: hfz. Maryam Amiribrahimi Preveo: hfz. Nedim Botić Ljudi kažu da vam je vjera oslabila, ako nastavite plakati. Kažu  vam, da ako budete klanjali više, i učili Kur'an više, i ako budete bolji vjernik, tada više nećete biti tužni i nećete imati probleme koji vas sad muče. Kažu vam da...
ISTAKNUTOKur'an

“Ovaj Kur’an vodi jedinom ispravnom putu”

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Preveo: Abdurrahman Kuduzović Jasno je zbog čega ću ovu knjigu, u kojoj sam govorio o kur’anskim pravilima, završiti pravilom: “Ovaj Kur’an vodi jedinom ispravnom putu...” koje ulijeva u srce muslimana čvrsto vjerovanje u savršenstvo i veličinu Božije knjige, Kur’ana, kao i to da je...
ISTAKNUTOKur'an

“Pitajte učenjake, ako to vi ne znate”

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Preveo: Abdurrahman Kuduzović I ovo kur’ansko pravilo pomaže čovjeku da ispravno postupa u ibadetima, vjerskim propisima o kojima nema znanja, u ponašanju i odnosu prema drugim ljudima. U surama en-Nahl i el-Enbijā Allah, džellešanuhu, zapovjedio je mekanskim višebošcima, oholim poricateljima istine, da pitaju o...
ISTAKNUTOKur'an

Odlike hafiza Kur’ana na dunjaluku i ahiretu

Priredio: mr. Elvedin Pezić Pitanja: Koje će nagrade za svoje učenje imati hafiz Kur’ana na dunjaluku i na ahiretu? Šta od toga ima njegova rodbina? Šta od toga imaju generacije prije njega i poslije njega? Odgovor: Prvo: Učenje Kur’ana napamet (hifz) ibadet je kojim čovjek treba da traži Allahovo lice...
1 2 3 4 14
Page 2 of 14
X