Kur'an

Kur'an

Kur’anski primjer iskrenog i dvoličnog udjeljivanja sadake

Priredio: Osman Smajlović, Ummul-Qura, Mekka MukerremaNavođenje primjera je kur’anski način kojim se učaču usmjeravaju misli i pojednostavljuje razumijevanje značenja ajeta. Što je misao više formulirana i izražena u skladu sa stvarnošću, to je jasnija u pojašnjenju i određivanju cilja koji vjernik treba dostići. Plemeniti Kur`an naveo je primjere kojima se...
Kur'an

Miris učača Kur’ana

Piše: Haris Hećimović (student na Univerzitetu Ummul-Qura, Mekka) “Primjer vjernika koji uči Kur’an je kao primjer utrudždžeta (vrsta voća nepoznata na našim prostorima, po nekima je to Mango), njen miris je lijep, a i okus joj je lijep. Primjer vjernika koji ne uči Kur’an je kao primjer datule, ona nema...
Kur'an

Čovjek je dokaz (svjedok) protiv sebe, i uzaludna su pravdanja njegova

Pripremio: Mr. Semir ImamovićGore navedeno pravilo predstavlja jednu od najvažnijih karika duševnog odgoja, nadogradnje i pročišćenja, i efikasan je lijek u borbi protiv opakih bolesti duše, prije svih bolesti oholosti i samoljublja. A da je odgoj duše (samoodgoj) uzvišena i časna misija i čovjekova prioritetna zadaća na ovom svijetu govori,...
Kur'an

Kur’anska pravila

Pripremio: Mr. Semir Imamović Spuštanje i objavljivanje Kur’ana najjasnija je i najočitija manifestacija Božije milosti prema ljudima. On je pojašnjenje svake stvari, uputa, opomena i podsjećanje. Za onoga ko ga bude učio, pripremljena je posebna nagrada i čeka ga svako dobro na ovom i budućem svijetu. Njegova živa personifikacija je...
Kur'an

Kur’an liječi sve…

Prevela: Enesa Hotić-DizdarevićOsnova svakog liječenja je Kur'an, kao primarno sredstvo, a zatim se pristupa ostalim medikamentima. Ovaj princip se primjenjuje na sve vrste bolesti, kako psihičke tako i na one fizičke. Neki vjeruju da osobe čija je bolest tjelesna treba da idu u bolnice radi izlječenja, dok bi oni koji...
Kur'an

Najlakši način učenja Kur’ana napamet (2. dio)

Preveo: Haris Hećimović, ASUQ (Asocijacija studenata Ummul-Qura, Mekka) Kako postupiti godinu dana nakon naučenog Kur’ana napamet: Godinu dana ponavljanja nakon dobro zapamćenog Kur’ana, učenik treba podijeliti Kur’an na nekoliko dijelova i tako prakticirati ponavljanje Kur’ana do kraja života, jer tako su ponavljanje prakticirali i ashabi, radijallahu anhum. Naime, ashabi su...
Kur'an

Razmišljanje o Kur’anu je obaveza ummeta

Preveo: Smail L. HandžićUzvišeni Allah na različite načine poziva Svoje robove da razmišljaju o ajetima koje im je objavio u Svojoj veličanstvenoj Knjizi. Jasno je obznanio da je to osnovni cilj zbog čega je objavljen Kur'an, rekavši: ''Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njezinim razmislili...
Kur'an

A zašto oni ne razmisle o Kur’anu?

Piše: Mr. Hakija Kanurić"A zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge proturječnosti." (En-Nisa, 82)U narednim redovima navedeno je nekoliko kur'anskih ajeta u kojima Uzvišeni Allah obavještava o događajima u budućnosti, koji su se nakon toga...
Kur'an

Ibrahim i Isma’il a.s. – primjeri istinske vjere

Priredio: Sead ef. Jasavić Allah dž.š., govoreći o Ibrahimu a.s., kaže: ''Gospodaru moj daruj mi porod čestit!« 101. i Mi smo ga obradovali dječakom blage naravi. 102. I kad on odraste toliko da mu poče u poslu pomagati, Ibrahim reče: »O sinko moj, u snu sam vidio da treba da...
Kur'an

Bonton i adabi druženja s Kur’anom

Preveo: Sead ef. JasavićNe dodiruje ga osim čisti. Ne uči ga osim čisti. Očistiti usta prije njegova učenja. Lijepo se obući prije njegova učenja. Okrenuti se prema kibli prilikom njegova učenja. Zatražiti utočišta od prokletog šejtana prije učenja Kur'ana. Osamiti se prilikom učenja Kur'ana kako nas drugi ne bi ometali...
1 10 11 12 13 14
Page 12 of 14
X