ISTAKNUTO

AktuelnoISTAKNUTO

Osvrt na pokušaj puča u Turskoj

Piše: dr. Hejsem el-Haddad Preveo: Haris Osmanagić Sa imenom Allaha; sva zahvala pripadaju Uzvišenom Allahu i neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika! "Allah je nevjernike pune srdžbe odbio, nisu dobra postigli, i vjernike je Allah borbe poštedio, Allah je, uistinu, Moćan i Silan." U svjetlu pokušaja državnog udara...
AktuelnoISTAKNUTO

Zašto ne šutite, zašto širite smutnju??

Piše: mr. Elvedin Pezić Kako postupiti u određenoj situaciji, naročito kada je potrebno nekome ukazati na grešku, jedno je od krucijalnih pitanja u međuljudskim odnosima. Ovo pitanje posebno dolazi do izražaja u današnjem vremenu kada postoji sve veća potreba za javnim ukazivanjem na greške, međutim, mnogi ljudi ukazivanje na greške...
HutbeISTAKNUTO

Jesmo li položili ramazanski ispit

Hatib: Nezim halilović Muderris Braćo i sestre u islamu! Tema naše današnje hutbe je Jesmo li položili ramazanski ispit. Na zadatu temu uz Allahovu, dželle še'nuhu, pomoć govorim nakon mubarek ramazana i u danima u kojima se kroz Marš smrti, dženazom za 127 identifikovanih šehida genocida u Srebrenici i drugim...
AkidaISTAKNUTO

Allahova volja – vrste i primjeri

Kada govorimo o Allahovoj volji, razlikujemo sljedeće dvije vrste: Allahova kosmička, kaderska volja (irādetun kevnijjetun kaderijja) ili, drugim riječima kazano, Njegovo sveopće htijenje. U ovu vrstu Allahove volje uvrštavaju se apsolutno sva dešavanja i svi procesi u kosmosu, bez ikakvog izuzetka. Naprimjer, Allahovom kosmičkom voljom vjernik je vjernik, a nevjernik...
AktuelnoISTAKNUTO

Šehidi su se pobrinuli za sebe, a šta je s nama?

Piše: Haris ef. Hasičić Kada se, u svakodnevnom govoru,  pominju šehidi, nažalost, to obično biva u kontekstu penzija koje su ostavili iza sebe. Pa jedni hvale, dok drugi kude. Naime, nema ni jedne teme, a da u našem narodu nema dva ili više suprostavljenih mišljenja. No, nagrade šehida su daleko...
AktuelnoISTAKNUTO

Ljetna samoobmana Bošnjakinja

Piše: mr. Elvedin Pezić Mnogo je toga čudnog što čovjek vidi i primijeti tokom ljetnog perioda, a jedno od toga jeste i to da se veliki broj žena tokom ljeta razgolićava mnogo više nego što to čine muškarci. Pa možemo vidjeti da velika većina muškaraca tokom cijelog ljeta nosi “normalnu”...
ISTAKNUTORekaik

Poznati političar

Utba b. Gazvan bio je jedan od muhadžira koji je rano primio islam, učinio je hidžru u Abesiniju, bio je jedan od zaštitnika Mustafe, sallallahu alejhi ve sellem, jedan od pobjedničkih vojskovođa za vrijeme Omera b. Hattaba. Jednog dana, dok je obnašao funkciju namjesnika Basre, rekao je: “Sjećam se kada...
AktuelnoISTAKNUTO

Post šest dana ševvala u fetvama islamskih učenjaka

Priredio: Elvedin Pezić 1-Propisanost posta u ševvalu: Čitajući fetve islamskih učenjaka, nalazimo da su smatrali propisanim post šest dana u mjesecu ševvalu. Stalnoj komisiji za fetve postavljeno je sljedeće pitanje: ''Šta kažete o postu šest dana ševvala, nakon ramazana?'', na koje su odgovorili: ''U predaji Ebu Ejjuba, r.a., zabilježeno je...
ISTAKNUTOKur'an

“Budi ustrajan na Pravom putu, kao što ti je naređeno”

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Preveo: Abdurrahman Kuduzović Ovo sadržajno pravilo jedno je od najznačajnijih kur’anskih preporuka i nalazi se u suri Hūd, u kojoj je Sveznajući Allah naveo primjere nekih vjerovjesnika sa svojim obijesnim narodima, objasnio put istine i stranputicu te spomenuo mjesto povratka pravovjernih i bezbožnikā. U...
1 55 56 57 58 59 68
Page 57 of 68
X