ISTAKNUTO

ISTAKNUTORekaik

“Kloni se svega onoga što te se ne tiče!”

Piše: mr. Elvedin Pezić Uzvišeni Allah počastio je svoga miljenika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, mnogim blagodatima, a jedna od njih jeste i da mu je podario jezgrovit govor. Kazao je Allahov Poslanik: “Dat mi je jezgrovit govor.” (Buhari i Muslim, od Ebu Hurejre, radijallahu anhu) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi...
AkidaISTAKNUTO

Nepromjenjivi i promjenjivi kader – sudbina

Neki ljudi ne razumiju najbolje neke ajete iz Allahove Knjige, kao ni hadise Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njihovo shvatanje čini im se problematičnim, pa govore: “Ukoliko je Uzvišeni Allah znao sve šta će se desiti, a potom sve to i zapisao u Knjizi sudbine, pa kako onda shvatiti sljedeći...
ISTAKNUTORekaik

Ko je babo?

Priredio: Ismir Karaga Ovo pitanje bilo je upućeno studentima na postdiplomskim studijima, a odabrali smo jedno koje je ostavilo traga na one koji su ga čuli. Babo... Obuješ njegove cipele i spotakneš se zbog njihove veličine i tvog malog stopala. Staviš njegove naočale i osjetiš veličinu i snagu. Tražiš ključ...
AktuelnoISTAKNUTO

Doktorirao mr. Sabahudin Selmani

Mr. Sabahudin Selmani, je na Fakultetu za islamske studije uspješno odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom Hadisi o dobrovoljnim namazima: hadisko-fikhska studija, i time stekao naučni stepen DOKTOR ISLAMSKIH NAUKA IZ OBLASTI HADISA. Disertacia je branjena pred komisijom u sastavu: prof. dr. Muftija Mevlud Dudić, predsjednik; prof. dr. Hajrudin Balić, mentor...
HutbeISTAKNUTO

Strah od Allaha, dželle še’nuhu

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre u islamu! Današnju hutbu sam naslovio sa Strah od Allaha, dželle še’nuhu. Tema je veoma važna i aktuelna, jer zadire u srž našeg vjerovanja, a bez čvrstog vjerovanja u Allaha, subhanehu ve te’ala, i straha od Njega, samo Kojem pripadaju slava i hvala,...
AktuelnoISTAKNUTO

Približi se vladarima, bit ćeš iskušan

Piše: Amir Durmić Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ''Ko dođe pred vrata vladara, upadne u iskušenje...'' Narod kaže: Vlast je slast. Da bi okusili ovu vrstu slasti, ljudi su u stanju svašta da učine. Historija nam svjedoči da su u borbi za vlast braća ubijala braću, sinovi...
AktuelnoISTAKNUTO

Propis o puštanju nokata

Piše: mr. Elvedin Pezić Jedan od običaja koji se duboko ukorijenio u našem društvu jeste i puštanje nokata kad su u pitanju žene ili puštanje samo jednog nokta kod muškaraca. Veliki broj muslimana i muslimanki koji to čine nije svjestan da na taj nači čine nekoliko prekršaja. Prvo, jedna od...
AkidaISTAKNUTO

Zadovoljstvo Allahovom odredbom

Da li vjernik mora biti zadovoljan sa svime što mu je Uzvišeni Allah odredio? Odgovor na ovu sumnju glasi: “Nije nam naređeno da budemo apsolutno zadovoljni sa svim onim što je kaderom odredio Uzvišeni Allah. Na obaveznost spomenutog ne ukazuje ni (Allahova) Knjiga, niti (Poslanikov) sunnet.” Ipak, pitanje je potrebno...
1 52 53 54 55 56 69
Page 54 of 69
X