ISTAKNUTO

ISTAKNUTORamazan i post

Itikaf – pravila i propisi

Preveo: Miralem Misini Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, i neka je salavat i selam na našeg vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu porodicu i na sve njegove drugove. Allah je Svojim robovima propisao različite vrste ibadeta, kako bi Mu iskazivali pokornost, sjećali Ga se i osjećali strahopoštovanje prema Njemu. Jedan...
ISTAKNUTOKur'an

“Loše – zabranjeno i dobro – dozvoljeno nisu isto”

Piše:  mr. Elvedin Pezić U Kur’ani-kerimu, govoru Uzvišenog Allaha, sa veoma malo riječi i izraza iskazano je veoma mnogo značenja, a u određenim ajetima, koje je veoma lahko zapamtiti, postavljena su sažeta pravila i u njima se nalaze jezgrovite pouke i poruke. Jedan od tih ajeta jeste i ajet u...
AkidaISTAKNUTO

Kada je opravdanje kaderom (sudbinom) legitimno?

Opravdanje kaderom legitimno je u situacijama kada čovjek bude stavljen na kušnju različitim vidovima nevolja i tegoba, kao što su, naprimjer, siromaštvo, bolest, gubitak voljenih, upropaštena ljetina, propast imetka, nenamjerno ubistvo i tome slično, jer se u tom slučaju čovjekovo pozivanje na Allahovo određenje smatra njegovim potpunim zadovoljstvom da mu...
Islam i ženaISTAKNUTO

“One su odjeća vaša, a vi ste njihova odjeća”

Priredio: mr. Elvedin Pezić Govoreći o propisima posta, Uzvišeni Allah navodi da je muslimanima dopušteno da se u noćima mjeseca ramazana intimno sastaju sa svojim suprugama, a potom  to pojašnjava riječima: “One su odjeća vaša, a vi ste njihova odjeća”, ukazujući na blizinu i srodnost muža i žene, ističući da...
AkidaISTAKNUTO

Kako osjetiti slast imana

Piše: hfz. Almir Kapić Slast imana ili slatkoća imana – vjerovanja u Jedinog Allaha jest stanje u kojem se mogu naći samo iskreni vjernici. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u više je navrata govorio ashabima o ovom stanju i davao im savete na koji način da osjete slast imana....
ISTAKNUTOKur'an

“Zato se Allaha bojte koliko god možete”

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Preveo: Abdurrahman Kuduzović Jedno od važnih pravila u islamu jest da se čovjek boji Allaha koliko god može. Ovo su pravilo u svojim fetvama, pravnim decizijama, islamski učenjaci često koristili. Uzvišeni je Allah rekao: “O vjernici, i među ženama vašim i djecom vašom, doista,...
AktuelnoISTAKNUTO

Ne sudi islamu prije nego što ga upoznaš

Piše: mr. Elvedin Pezić Koliko je danas ljudi u svijetu, u Evropi, na Balkanu, pa i u našoj voljenoj Bosni i Hercegovini, koji veoma lahko osuđuju islam, iako o islamu ne znaju skoro išta. Njihovo ponašanje donekle je i shvatljivo, pošto mediji koji uveliko učestvuju u kreiranju javnog mnijenja, svakim...
AktuelnoISTAKNUTO

Naplati svoj trud, a ne rezultat!

Piše: hfz. Almir Kapić Hvala Allahu na svim blagodatima, neka su mir i blagoslov na Njegovog roba i miljenika Muhammeda, na njegovu porodicu, časne ashabe i sve vjernike i vjernice do Sudnjega dana! Imam Ahmed u Musnedu i imam Buhari u El-Edebul-mufredu bilježe hadis od Enesa b. Malika, radijallahu anhu,...
ISTAKNUTORekaik

Oživi svoje srce

Piše: Hasan Stranjac Allah Svemogući naredio je svojim robovima da ga dozivaju i pojasnio šta čeka one koji odbijaju obožavanje samo Njega subhanehu. Od Nu’mana b. Bešira, Allah bio sa njime zadovoljan, prenosi se da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Dova je ibadet.” Pa je potom proučio ajet:...
1 50 51 52 53 54 61
Page 52 of 61
X