ISTAKNUTO

ISTAKNUTORazličite teme

Šta nakon 8. marta?

Piše: mr. Elvedin Pezić Jučer je u našoj prelijepoj Bosni i Hercegovini, a i širom cijeloga svijeta, obilježavan 8. mart, tzv. Dan žena. Dobro, prođe 8. mart, a šta ćemo dalje sa našim odnosima prema pripadnicama “ljepšega spola”? Da li smo se sa onom jednom crvenom ružom koju smo joj...
ISTAKNUTORekaik

Pozitivne strane smrti

Smrt je putovanje ka svijetu apsolutne pravde, gdje nema nepravde niti nasilja: “Svaki čovjek će toga Dana prema zasluzi kažnjen ili nagrađen biti; toga Dana neće biti nepravde!” (Gafir, 17) To je susret s dragim ljudima koji su prije preselili, o čemu je na samrti govorio i Muaz, radijallahu anhu:...
FikhISTAKNUTO

Koliko se puta prilikom uzimanja abdesta peru dijelovi tijela?

Piše: mr. Elvedin Pezić Musliman koji svaki dan klanja pet vakata namaza, prije stupanja u namaz obavezan je uzeti abdest, odnosno vodom oprati određene dijelove tijela. S tim u vezi, treba da zna koliko puta, minimalno ili maksimalno, treba da opere dijelove tijela koje je obaveza oprati prilikom uzimanja abdesta....
AkidaISTAKNUTO

Stav ehli-sunneta o novotarijama u vjeri

Priredio: Amir Durmić U svome djelu Metnu durretil-bejan fi usulil-iman, egipatski učenjak, dr. Muhammed Jusri, je na sažet i koncizan način, u vidu teza, natuknica i pravila, ukazao na osnovne postulate vjerovanja muslimana ehli-sunnetske provenijencije, želeći na taj način, prvenstveno učenicima i studentima koji izučavaju islamske nauke, ali i drugim...
HadisISTAKNUTO

“Šta znači vjerovanje u meleke, knjige i poslanike?”

Priredio: Nermin Avdić Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u Džibrilovom hadisu, spomenuo je nakon vjerovanja u Allaha Uzvišenog, vjerovanje u meleke i to prije vjerovanja u poslanike i knjige zato što spada u nevidljivi svijet. Meleki se ne pojavljuju u svojstvu opipljivosti tj. u smislu da se mogu dodirnuti, osim...
ISTAKNUTORekaik

Ja i ti

Ovaj naziv je jezička igra: ja sam more, a ti talas, ja sam mjesec, a ti njegov sjaj, ja sam srce, a ti njegov otkucaj... Dijalog i upotpunjavanje među partnerima, supružnicima, radnim kolegama, saputnicima... To je najljepša igra koja se primjenjuje i kod suprotnosti: ti izazivaš, a ja se strpim,...
AktuelnoISTAKNUTO

Ekspanzija šiizma u Bosni i Hercegovini

Razlike između sunizma i šiizma datiraju se gotovo koliko i sam islam. Šiijom je na početku smatran svaki pristaša Alijinog, radijallahu anhu, hilafeta, koji je na potpuno drukčiji način tretirao i tumačio događaje i nerede koji su nastali nakon ubistva Osmana, radijallahu anhu. Tek u kasnijim stoljećima, spletom okolnosti i...
ISTAKNUTOIz Arhive..

Ko ashabe psuje, taj Iblisa štuje!

Povodom ponovnog krvničkog napada na Ebu Bekra, Omera i Aišu, radijallahu anhum, od strane rafidijskog autoriteta, heretika i zločinca Jasira el-Habiba, dajem svoj skromni doprinos u odbrani časti svih ashaba, radijallahu anhum, i ukazujem na neka pokvarena rafidijska vjerovanja i uvjerenja koja vrlo često nisu ništa drugo do jasni kufr...
ISTAKNUTOKur'an

“Ovaj Kur’an vodi jedinom ispravnom putu”

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Preveo: Abdurrahman Kuduzović Jasno je zbog čega ću ovu knjigu, u kojoj sam govorio o kur’anskim pravilima, završiti pravilom: “Ovaj Kur’an vodi jedinom ispravnom putu...” koje ulijeva u srce muslimana čvrsto vjerovanje u savršenstvo i veličinu Božije knjige, Kur’ana, kao i to da je...
AktuelnoISTAKNUTO

Optimizam, u svakom slučaju!

Piše: mr. Elvedin Pezić Znam da sve nas boli nepravda koja se događa našoj braći i sestrama u Halepu, da nas se duboko dotiče cjelokupno stanje u kojem se nalaze, i to je pokazatelj imana u našim srcima. Mnogo je ljudi koji nesvjesno padaju u stanje pesimizma zbog svega što...
1 44 45 46 47 48 67
Page 46 of 67
X