ISTAKNUTO

AktuelnoISTAKNUTO

Doktorirao mr. Sabahudin Selmani

Mr. Sabahudin Selmani, je na Fakultetu za islamske studije uspješno odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom Hadisi o dobrovoljnim namazima: hadisko-fikhska studija, i time stekao naučni stepen DOKTOR ISLAMSKIH NAUKA IZ OBLASTI HADISA. Disertacia je branjena pred komisijom u sastavu: prof. dr. Muftija Mevlud Dudić, predsjednik; prof. dr. Hajrudin Balić, mentor...
HutbeISTAKNUTO

Strah od Allaha, dželle še’nuhu

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre u islamu! Današnju hutbu sam naslovio sa Strah od Allaha, dželle še’nuhu. Tema je veoma važna i aktuelna, jer zadire u srž našeg vjerovanja, a bez čvrstog vjerovanja u Allaha, subhanehu ve te’ala, i straha od Njega, samo Kojem pripadaju slava i hvala,...
AktuelnoISTAKNUTO

Približi se vladarima, bit ćeš iskušan

Piše: Amir Durmić Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ''Ko dođe pred vrata vladara, upadne u iskušenje...'' Narod kaže: Vlast je slast. Da bi okusili ovu vrstu slasti, ljudi su u stanju svašta da učine. Historija nam svjedoči da su u borbi za vlast braća ubijala braću, sinovi...
AktuelnoISTAKNUTO

Propis o puštanju nokata

Piše: mr. Elvedin Pezić Jedan od običaja koji se duboko ukorijenio u našem društvu jeste i puštanje nokata kad su u pitanju žene ili puštanje samo jednog nokta kod muškaraca. Veliki broj muslimana i muslimanki koji to čine nije svjestan da na taj nači čine nekoliko prekršaja. Prvo, jedna od...
AkidaISTAKNUTO

Zadovoljstvo Allahovom odredbom

Da li vjernik mora biti zadovoljan sa svime što mu je Uzvišeni Allah odredio? Odgovor na ovu sumnju glasi: “Nije nam naređeno da budemo apsolutno zadovoljni sa svim onim što je kaderom odredio Uzvišeni Allah. Na obaveznost spomenutog ne ukazuje ni (Allahova) Knjiga, niti (Poslanikov) sunnet.” Ipak, pitanje je potrebno...
ISTAKNUTOKur'an

“A o zakletvama svojim brinite se”

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Preveo: Abdurrahman Kuduzović Bitno je podsjetiti na kur’ansko pravilo koje je svim muslimanima izuzetno potrebno, a u kojem se govori o obaveznosti vođenja brige o zakletvama. Sveznajući Allah rekao je: “Allah vas neće kazniti ako se zakunete nenamjerno, ali će vas kazniti ako se...
AktuelnoISTAKNUTO

Muslimani i proslava Bajrama

Piše: mr. Elvedin Pezić (Učestvovanje u bajramskom partyju) Uvažena braćo i sestre, bliže nam se bajramnski dani, kada veliki broj muslimana, naročito omladine, Bajram proslavlja čineći mnogo toga što je islam zabranio, odlazeći na tzv. bajramske partyje, na kojima dominira sve ono što je islam strogo zabranio: alkohol, muzika, droga,...
AktuelnoISTAKNUTO

Istinski učenjaci i kvaziučenjaci

Piše: mr. Elvedin Pezić Jedno veoma aktuelno pitanje o kojem se mora govoriti jeste i to što mnogi ljudi iz našeg okruženja o sebi imaju lijepo mišljenje, pa tako sebi daju za pravo da komentiraju naučne tekstove ili postove osoba koje su ih napisale na osnovu svoje kompetencije i struke....
1 43 44 45 46 47 59
Page 45 of 59
X