Islam i žena

Islam i žena

Položaj žene u islamu

Autor: Muhammed M’aruf Ed-Duvejlibi Preveo: hfz. Zijad ef. DervićUkoliko želimo da na ispravan način razumijemo stav islama prema ženi, prije toga trebamo se ukratko osvrnuti na osnove iz kojih islam crpi svoje učenje. Stav islama prema ženi jeste ustvari dio općeg sveobuhvatnog učenja islama koje se sastoji iz tri segmenta:...
Islam i žena

Muslimanka je lijepog morala

S arapskog prevela: Sabaheta ĆemanŽena muslimanka je u svojim obavezama ista kao i muškarac. Ona je nosilac poslanice u životu, te je stoga obavezno da bude društvena, aktivna i utjecajna, koliko joj u tome dozvoljavaju okolnosti njenog života, života njene porodice i njenih mogućnosti. Ona se druži sa ženama onoliko...
Islam i žena

Odnos muslimanke prema svojoj snahi

S arapskog prevela: Sabaheta ĆemanŽena muslimanka, koja je svjesna svoje vjere i koja se odlikuje visokim moralnim osobinama, na svoju snahu gleda kao na jednu od svojih kćeri koja je predodreðena da bude žena njenog sina, koja je došla u porodicu i postala jednim od njenih članova. Isto tako, djevojka...
Islam i žena

Muslimanka na lijep način izabire muža

S arapskog prevela: Sabaheta ĆemanJedna od počasti koje je islam dao ženi jeste i to što joj daje pravo na izbor muža. Roditelji ne mogu prisiliti svoju kćer da se uda za nekoga koga ona ne želi za muža. Mudra žena muslimanka koristi se ovim pravom, ali se ne odriče...
Islam i žena

Muslimanka povremeno prisustvuje džematu u džamiji

S arapskog prevela: Sabaheta ĆemanIslam je oslobodio ženu od obaveznog prisustvovanja namazu u džematu u džamiji, ali u isto vrijeme joj je dozvolio da izaðe u džamiju kako bi obavila namaz u džematu. Uistnu je to ona i učinila i klanjala namaz za Poslanikom, s.a.v.s.Prenosi se od Aiše, majke vjernika,...
Islam i žena

Budna vjernica

S arapskog prevela: Sabaheta ĆemanNajvrednija je odlika žene muslimanke njeno duboko vjerovanje u Allaha, dž.š., njeno jasno ubjeðenje da sve što se dogaða u svemiru, da sve ono što se dešava ljudima, dešava se po Allahovoj volji i odreðenju, da sve što zadesi čovjeka nije moglo da ga mimoiðe, a...
Islam i žena

Posjećivanje kaburova od strane žena

Piše: Mr. Semir ImamovićIslamski učenjaci imaju poprilično suprostavljene stavove u vezi ženinog posjećivanja mezarja: ima onih koji to kategorično zabranjuju i posjetu karakterišu kao veliki grijeh, ima ih koji to smataraju pokuðenim (ar. mekruh), ima ih koji to vide dozvoljenim uopćeno (ar. mustehabb) jednako kao muškarcima, a ima ih koji...
Islam i žena

Dužnosti muslimanke prema svom fizičkom izgledu

Piše: Ikanović Muhamed Islam preporučuje da muslimani budu lijepog izgleda i plemenite vanjštine i da u svim segmentima života teže materijalnom i duhovnom prosperitetu. Zdravlje, ljepota i svježina tijela spadaju u stvari kojima islam posvećuje posebnu pažnju.Kao što islam podstiče muslimane općenito da budu i u tom pogledu istaknuti uzori...
Islam i žena

Hidžab, borba iznutra i izvana

Piše: Harmin SuljićAllahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ''Na vas samo što nisu navalili narodi kao što izjelice navale na posudu sa hranom.''Mi danas doživljavamo obistinjenje upravo ove opomene jer svojim očima vidimo kako su na nas navalili narodi sa Istoka i Zapada, neki u ljudskom, a neki...
1 7 8 9 10 11
Page 9 of 11
X