Islam i žena

Islam i žena

Hidžab, borba iznutra i izvana

Piše: Harmin SuljićAllahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ''Na vas samo što nisu navalili narodi kao što izjelice navale na posudu sa hranom.''Mi danas doživljavamo obistinjenje upravo ove opomene jer svojim očima vidimo kako su na nas navalili narodi sa Istoka i Zapada, neki u ljudskom, a neki...
Islam i žena

Obaveze muslimanke prema njenoj vjeri i da’wi

Piše: Muhamed IkanovićLjudsko društvo ne može da opstoji bez žene, pa kako je muškarac temelj društva tako je i žena njegov drugi bitan dio. Naime, i muškarac i žena u društvenoj zajednici imaju odreðene dužnosti i obaveze, kao i svoje uloge, i svako daje svoj doprinos u izgradnji zdravog društva....
Islam i žena

Dužnosti muslimanke prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem

Pripremio: Muhamed IkanovićNakon dužnosti prema Uzvišenom Allahu dolaze dužnosti prema Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Sâm Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jasno nam je naznačio obaveznost ljubavi prema njemu riječima: ''Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, niko od vas neće biti potpunog imana sve dok mu...
Islam i žena

Odnos muslimanke prema njenom Gospodaru

Pripremio: Muhamed IkanovićU prethodnim tekstovima pisali smo o nekim dužnostima žene muslimanke, tako da je i ovaj tekst nastavak tog serijala. Naravno, kada se govori o ovoj tematici, moramo spomenuti osnovu ibadeta, a to je sam odnos roba prema svome Gospodaru. Allahovo pravo kod roba je najpreče i o njemu...
Islam i žena

Kraljica svoga doma

Pripremio: Muhamed IkanovićIslam preporučuje, nekada i nareðuje, a i sama ljudska priroda zahtijeva da se porodica zasniva. Osnova začetka porodice je brak. Nije rijetkost da se brak zamišlja kao velika poljana prepuna raznolikog cvijeća koje ubiremo do kraja preostalog života. Naravno, kada se sami uvjerimo da to baš i nije...
Islam i žena

Islamsko društvo pomaže ženi

Pripremio: Muhamed Ikanović A šta se to danas desilo ?!„I on im je napoji, a onda ode u hladovinu i reče:“Gospodaru moj, ma kakvu im hranu dao, zaista im je potrebna!“ (el-Kasas, 24)Kada je Musa alejhis-selam naišao na dvije žene bez muškarca, primorane da rade, poveo im je stoku i napojio...
Islam i žena

Svrha hidžaba

Piše: Muhamed Ikanović Ovim tekstom ne želim da uopšte analiziram i govorim o temi da li je hidžab obavezan ili ne ? Smješno je to i spominjati i uvijek sam se pitao odakle snaga nekome da kaže da je hidžab čisto običaj a ne obaveza ili da kaže da on nije...
Islam i žena

Zaposlena majka

Pripremio: Muhamed Ikanović U današnjici i skoroj prošlosti generacije djece bile su i još su uskraćene za majčinsku ljubav, toplinu i odgoj. Te generacije su primorane na odrastanje u odsustva majke što sigurno na tim mladima ostavlja psihološke posljedice. Mnogi izgovor za to nalaze u riječima da obdaništa mogu riješiti ovaj...
Islam i žena

Politička prava žene

Piše: Abdulvaris Ribo Pravo glasa Oko političkih prava žene i njenog aktivnog političkog angažmana u novije doba se vode velike polemike i diskusije meðu islamskim autoritetima i misliocima i oko ovoga pitanja postoje različita mišljenja. Kada govorimo o političkim pravima žene, moramo razdvojiti dva različita pitanja. Jedno pitanje je pravo glasa, a...
Islam i žena

Dužnosti žene muslimanke

Piše: Muhamed Ikanović Nema osobe na ovom svijetu a da nema cilja i da nečemu ne žudi jer onaj ko nije takav je mrtav i prije kabura. Ono za čim neko žudi u životu može biti spas a i propast. Pored svih tih ciljeva jedini ispravni i spasonosni je onaj koji...
1 8 9 10 11
Page 10 of 11
X