Iskrice mudrosti

Iskrice mudrosti

Nosi lijepu odjeću!

Rekao je Imam Šafija r.h.:Na odjeću svoju pazi, jer je odjećaPonos, čast i ukras, svakog čovjekaIz ''skromnosti'' nemoj, dronjke nositiJer Allah dobro zna, sve što kriješ u sebiTebi škoditi neće, nova odjećaAko se Allaha bojiš, i kloniš se zabranaA pohabana odjeća, ti neće povećatiUgled kod Allaha, grješnik vel'ki budeš li(Divan...
Iskrice mudrosti

Džehenemlije će poželjeti smrt na Sudnjem danu

Prenosi Ebu Seid el-Hudri, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ''Smrt će biti dovedena u obliku crno-bijelog ovna, pa će stati na zid između Dženneta i Džehennema. Bit će pozvani stanovnici oba boravišta, nakon čega će i jedni i drugi podići svoje vratove, pa će biti upitani: 'Znate li ko...
Iskrice mudrosti

Skromnost je vrhunac bogatstva

U stihovima, Imam Šafija r.h. je rekao:  Da je skromnost vrhunac bogatstva, to sam uvidioPa sam se za njene skute čvrsto uhvatioNiko me pred svojim vratima neće vidjetiNiti ću se bilo s kim previše zaokupitiBogataš sam postao bez srebrnjaka ijednogaPored ljudi prolazim poput kralja kakvoga (Divan Imama Šafije str. 102)Preveo:...
Iskrice mudrosti

Svako Allahovo stvorenje je lijepo!

Jedne prilike je Poslanik, sallallhu alejhi ve sellem, skoro potrčao za čovjekom čija je odjeća prelazila njegove članke pa mu je naredio: ''Podigni svoju odjeću'', na što mu je čovjek, otkrivši svoja koljena, rekao: ''Allahov Poslaniče, ja sam krivonog i koljena mi se sudaraju prilikom hoda (imao je tzv. x...
Iskrice mudrosti

Ljudi su poput leptira

Rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: ''Primjer mene i vas je kao primjer čovjeka koji ja naložio vatru pa kada je njena svjetlost obasjala prostor oko nje, leptiri i ostali insekti počeše u nju upadati, a taj ih čovjek u tome nastoji spriječiti, ali mu to ne polazi za...
Iskrice mudrosti

Ko je istinski bankrotirao?

Kada je Poslanik, s.a.v.s., upitao ashabe znaju li ko je to muflis (bankrot, švorc), odgovorili su da oni muflisom smatraju osobu koja nema ni novca niti vrijednosti. Na to im je on rekao: ''Istinski je bankrotirala ona osoba koja će na Sudnji dan doći sa dobrim djelima, namazom, postom zekatom,...
Iskrice mudrosti

Oči trojice neće vidjeti džehennemsku vatru

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:''Oči trojice neće vidjeti džehennemsku vatru: oko koje je bdjelo na Allahovom putu, oko koje je plakalo iz straha od Allaha, dž.š., i oko koje se čuvalo pogleda u ono što je zabranjeno.'' (Taberani u Kebirubr. 16347, od Muavije b. Hajde, r.a., sa...
Iskrice mudrosti

Jedna halalna supruga ti je dovoljna

  Rekao je Ali Tantavi: ''Da ti je podaren imetak Karuna (kome je Allah dao toliko blaga da mu je ključeve od njegovih riznica teško mogla nositi skupina snažnih ljudi! Sura Kasas, ajet 76) i tijelo Herkulesa, i da prijateljuješ sa deset hiljada najljepših žena, različite ljepote, porijekla i boje...
Iskrice mudrosti

Dvoličnjaci su najgori ljudi

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ''...i naći ćete da među najgore ljude spada onaj koji ima dva lica, pa jednoj skupini ljudi dolazi sa jednim licem, a drugoj sa drugim.''   (Buharija, br. 3493, Muslim, br. 2526, od Ebu Hurejre, r.a.) U drugoj predaji stoji da je...
1 2
Page 1 of 2