Historija islama

Historija islama

Islamski hilafetu u periodu četvrtog hidžretskog stoljeća (9)

Priredio: Ersan GrahovacHadiske znanosti u ovom periodu: Četvrto stoljeće po Hidrži je doba procvata hadiske nauke, kada se uglavnom bilježi ono što je bilo sakupljeno u prethodnim stoljećima, i kada se javljaju neki od najistaknutijih pregalaca na polju hadiske nauke. Medju njima su i slijedeći: Ibn Ebī Dāwūd (umro 316....
Historija islama

Islamski hilafetu u periodu četvrtog hidžretskog stoljeća (8)

Priredio: Ersan GrahovacU području tefsirske nauke u ovom stoljeću su se pojavili učenjaci koji su napisali obimna i kapitalna djela iz te oblasti, nalažući da se tefsir tretira kao posebna nauka, a ne kao dio hadiske nauke. Medju velikim mufessirima tog vremena bili su: Ebū Dža’fer El-’Askerī (umro 303. h.g.),...
Historija islama

Islamski hilafetu u periodu četvrtog hidžretskog stoljeća (7 dio)

Priredio: Ersan GrahovacNerijetko u današnjem vremenu možemo čuti od mnogim muslimanskih studenata, intelektualaca, pa čak i doktora islamskih nauka sa nekih univerziteta kako se ponose ljudima koje nazivaju islamskim filozofima, hvale se njima pred pripadnicima drugim vjera i govore kako su oni svijetle tačke iz doba kada su muslimani nosili...
Historija islama

Islamski hilafetu u periodu četvrtog hidžretskog stoljeća (6 dio)

Priredio: Ersan GrahovacTeolozi:U tom periodu je cvjetao ’Ilmu-l-kelam, ili dogmatička teologija, nauka koja razumom pokušava dokučiti stvari ljudskom umu nedokučivog svijeta, i od njegovih najistaknutijih nosioca su bili: Ebul-l-Hasen El-Eš’arī (umro 324. h.g.), Ebu Mensūr El-Māturidī (umro 333. h.g.), El-Bāqillānī (umro 403. h.g.), i drugi, a mi ćemo detaljnije zaviriti...
Historija islama

Najznačajnije znamenitosti Mekke (2. dio)

Priredio: Mithad R. Ćeman, student Medinskog univerzitetaU prošlom tekstu naveli smo i pojasnili vrijednosti i znamenitosti Kabe i njenih sastavnih dijelova, a u ovom nastavku slijedi pojašnjenje znamenitosti ostatka Mekke, i za koje postoje šerijatski tekstovi. 8. Mekkanski harem: a) To je prvi mesdžid izgrađen na Zemlji, i on je...
Historija islama

Najznačajnije znamenitosti Mekke (1. dio)

Priredio: Mithad R. Ćeman, student Medinskog univerzitetaHvala Allahu, neka je salavat i selam na Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.Najistaknutija obilježja (simboli) Mekke, Allah je sačuvao: 1. El-Ka'betu – Kaba, Kaba je Bejtullahil-Haram i kibla muslimana koja je izgrađena po Allahovoj naredbi. Posebnom je čine dvije veličanstvene karakteristike, odnosno za...
Historija islama

Slučaj Semerkand

Preveo: Ersan GrahovacU okrilju mrtve noći, bez daška povjetarca, bez ikakvog pokreta, toliko mračne da se na nebu ne vide ni blistave zvijezde ni svjetiljka na zemlji, stanovnici Semerkanda mirno su počivali. Grad je spavao pod težinom tišine i tame, izuzev jednog čovjeka koji je izašao iz svog doma i...
Historija islama

Osobine i imena Mekke

Priredio: Mithad R. Ćeman, student Medinskog univerzitetaHvala Allahu, neka je salavat i selam na Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Imena Mekke kroz šerijatske tekstove: Islamski učenjaci su vrlo rano počeli tretirati pitanje o broju imena Mekke, tako da su neki opširno govorili i Mekki pripisivali mnogobrojna imena. Posebno se...
Historija islama

Mudrost izgradnje Bejtul-Harama

Preveo: Mithad R. Ćeman, student Medinskog univerzitetaHvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, donosimo salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svjetovima, na njegovu porodicu, na njegove sve ashabe, i na one koji ustraju na njegovom sunnetu i krenu njegovom uputom. Cijenjeni brate, ti si svjestan tajne zbog koje...
Historija islama

Intelektualni život u hilafetu u periodu četvrtog hidžretskog stoljeća

Priredio: Ersan GrahovacUprkos nemirima koji su zahvatili sve krajeve islamskog svijeta, tokom četvrtog stoljeća po Hidžri, intelektualne i kulturne prilike tog doba su bile u suštoj suprotnosti. „Četvrto stoljeće po Hidžri ima dvije slike koje ga predstavljaju s ogromnim kontrastom: to je vrijeme naučnog napretka, intenzivne spisateljske aktivnosti, otvaranja prema...
1 2 3 4 5
Page 3 of 5
X