Hadž i kurban

Hadž i kurban

Ukratko o propisima kurbana

Priredio: Senad ĆemanHvala Allahu, dž.š., koji nas je učinio sljedbenicima Svoga prijatelja Ibrahima, a.s, i miljenika Muhammeda, s.a.v.s. Uzvišeni Allah, dž.š.,  u Mudroj Knjizi kaže: ''Do Allaha neće doprijeti kurbansko meso niti krv njihova, ali će Mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša.” (El-Hadždž, 37.)Definicija kurbanaPod kurbanom se podrazumijeva klanje...
Hadž i kurban

Propisi hadždža i umre za ženu kroz pitanja i odgovore

Preveo: Jasir F. DizdarevićPitanje: Da li je obaveza za ženu da od muža traži dozvolu za hadždž? Odgovor: U ovom propisu postoji podjela; koja pojašnjava, a to je: 1. Ako je hadždž dobrovoljan, žena je obavezna da za njega traži dozvolu od svoga muža, zbog toga što njen muž ima...
Hadž i kurban

Hadž – duhovno pročišćenje i preporod

Piše: Abdulvaris RiboNalazimo se u mjesecima hadža i nema sumnje da je hadž po mnogo čemu poseban ibadet. S obzirom da zahtijeva dosta žrtve i odricanja, hadž je jedan od najjačih dokaza našega imana i iskrene vjere. Hadžija pored toga što mora da žrtvuje dobar dio svoga imetka, on se...
Hadž i kurban

Hadždž – peti stub islama

Hatib: Nezim Halilović MuderrisBraćo i sestre u islamu! Danas 20. zu-l-ka'de 1428. h., što dogovara 30. novembru 2007. godine, u drugoj hutbi zaredom uz Allahovu, dž.š., pomoć govorim na temu «Hadždž – peti stub islama».Ka'ba je postavljena na temeljima tewhida (vjerovanja u Jednog i Jedinog Gospodara) i Allah, dž.š., je...
Hadž i kurban

Klanjanje Bajram-namaza

Piše: Pezić ElvedinMnogi hadisi ukazuju da je Allahov Poslanik prakticirao klanjati bajram-namaz na musalli – otvorenom prostoru. Ebu Seid el-Hudri, r.a., rekao je: ''Prvo što bi Poslanik činio kada bi izlazio na musallu za Ramazanski i Kurbanski bajram, bilo je klanjanje namaza...'' Također, to potvrđuje prethodno spomenuti hadis Ummu Atijje,...
1 2 3 4
Page 4 of 4
X