Hadž i kurban

Hadž i kurbanISTAKNUTO

Kaba i Crni kamen

Piše: Dr. Safet Kuduzović Kaba je prvi hram podignut za ljude, kao što kaže Uzvišeni Allah: “Prvi hram podignut za ljude jeste onaj u Beki, blagoslovljen i putokaz svjetovima” (Ali Imran, 96), i Kaba je kibla svih muslimana, a ova činjenica potvrđena je kur’anskim ajetima i hadisima Poslanika, sallallahu alejhi...
Hadž i kurbanISTAKNUTO

Odlike dana Arefata

Piše: Dr. Safet Kuduzović Uzvišeni Allah odlikovao je jedna mjesta nad drugim mjestima kao i jedna vremena nad drugim vremenima. Stoga se nagrada za činjenje dobrih djela razlikuje shodno vremenu u kome su počinjena dotična djela. Ibn Abbas prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema vremenskog perioda...
Hadž i kurbanISTAKNUTO

Pravni propisi o kurbanu

Priredio: Elvedin Pezić Kada čovjek musliman spozna zašto je neki ibadet propisan, to ga motiviše da ustraje u činjenju tog ibadeta. Stoga su učenjaci pokušali da spomenu mudrosti propisivanja klanja kurbana. U tome je oživljavanje sunneta Ibrahima, a.s., a nareðeno nam je da slijedimo vjeru Ibrahima, a.s. Kazao je Uzvišeni:...
Hadž i kurbanISTAKNUTO

Poslanikov hadž

Piše: mr. Rusmir Čoković Svaki vjernik koji se iskreno, radi Allaha, uputi na hadž, želi da ovaj obred obavi propisno. Slično namazu, osim općih smjernica, u Kur’anu nije podrobno opisan način obavljanja hadža. No, budući da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, taj koji je u djelo pretočio kur’anske...
Hadž i kurbanISTAKNUTO

Kurban, njegov status i uslovi ispravnosti

Priredio: Sead ef. Jasavić "Udhijja" ili "kurban" je klanje/žrtvovanje, odreðene životinje, pod odreðenim uslovima, u odreðenim bajramskim danima, kao čin zahvale Allahu dž.š., Njegova veličanja i približavanja samo Njemu Jedinom - Stvoritelju svih svjetova. Utemeljenost klanja kurbana: Klanje kurbana se temelji na Kur'anu, Sunnetu i Idžma'u. Kur'an: Allah dž.š., kaže:...
Hadž i kurbanISTAKNUTO

Šta ćemo mi, koji nismo Allahovi gosti?

Piše: Ammara Šabić Ove godine nećeš biti hadžija. Takva je Allahova odredba. Hvala Uzvišenom Gospodaru kad On, svojim sveznanjem i apsolutnom pravdom određuje sve, i daje nam da smo time zadovoljni. Iz Milosti svoje spustio je na naša srca da čeznemo za Bejtullahom. Eto, ta težnja naših srca bi trebala...
Hadž i kurbanISTAKNUTO

Hadž – putovanje života

 Piše: Amir Durmić Prvi susret sa svetim mjestima Mekkom i Medinom vjerovatno predstavlja neizbrisivi suvenir u glavi svakoga ko ih je posjetio. Vjernička srca žude i čeznu da posjete Časni hram u Mekki koji je Allah učinio bezbjednim. Primljena je dova Ibrahima, alejhis-selam, koji je molio riječima: ''Gospodaru moj, učini...
Hadž i kurbanISTAKNUTO

Bošnjaci i hadž

Piše: hfz. Dževad Gološ Od dolaska islama na ove prostore stanovnici ovih krajeva odazivali su se ovoj petoj islamskoj dužnosti, te je ona postala sastavni dio njihovog života, kulture i tradicije. Zvanično osvojenje Bosne i Herecegovine od strane Osmanlija bilo je 1463. iako su veliki dijelovi bili osvojeni još prije...
Hadž i kurban

Ciljevi hadža 2

Priredio: Nermin Avdić 1. Ostvarenje tevhida – Allahove jednoće “Džine i ljude stvorio sam samo da Me obožavaju”, kaže Uzvišeni Allah. Ove Allahove riječi ukazuju na to da, bez obzira čime se čovjek bavio u životu, treba znati da to nije svrha njegovog života, to je samo put kojim ide...
Hadž i kurban

Ciljevi hadža (1. dio)

Priredio: Nermin Avdić Za obavljanje svakog ibadeta propisana je forma obavljanja čijim ispunjavanjem vjernik postiže cilj zbog kojeg je ibadet i propisan, osjeća veličanstvenost tog čina, što u konačnici ostavlja velike i upečatljive tragove u njegovom životu. Jedan od propisanih ibadeta jeste hadž, koji predstavlja jedan od stubova islama i...
1 2 3 4
Page 1 of 4
X