Hadis

Hadis

Komentar hadisa o nijetu – u svemu je namjera najbitnija

Piše: Abdulvaris RiboOd vladara pravovjernih Omera ibnul-Hattaba, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: »Djela se cijene samo prema namjeri i svakoj osobi pripada samo ono što je i naumila. Pa čija hidžra bude radi Allaha i Njegovog Poslanika, njegova...
Hadis

Koristi i mudrosti izvedene iz hadisa: “Ne srdi se!”

Piše: hfz. Amir SmajićZahvala pripada Allahu, dželle dželaluhu. Njega hvalimo, od Njega pomoć i oprost za naše grijehe molimo, i Njemu, subhanehu, utječemo se od zla kojeg nose naše duše i od zla naših loših djela. Koga Allah, dželle zikruhu, uputi na Pravi put, taj je od upućenih, a koga...
Hadis

Komentar hadisa “Čuvaj Allaha – čuvat će te”

Piše: Mr. Semir ImamovićKada jednom gradu ili mjestu prijeti opasnost od njihovog neprijatelja, sigurno da će se njegovi stanovnici osjećati bezbjednim ako se unutar toga područja nalaze hrabri vojnici koji će ih odbraniti od napada tih neprijatelja.Rekli smo da će se stanovnici tada osjećati bezbjednijim, sigurnijim, smirenijim, pa zamislimo vjernika,...
Hadis

Kada postupiti po slabom (daif) hadisu

Pripremio: Elvedin PezićU ovom tekstu ukratko ćemo spomenuti mišljenja učenjaka kada je u pitanju postupanje po slabom (daif) hadisu i njegovo korištenje u argumentovanju šerijatskih propisa.Dakle, kada je u pitanju uzimanje slabih hadisa, učenjaci su se podijelili na tri skupine.Prva skupina: grupa učenjaka koji su smatrali da je dozvoljeno raditi...
Hadis

Štetnost apokrifnih hadisa

Pripremio: Elvedin PezićApokrifni hadisi uzrokuju odbacivanje vjerodostojnih hadisa, bez razlike da li su se u njima obećavale nagrade ili zabranjivale odreðene stvari. Kako to? Opet jednostavno. Kada čovjek čuje u apokrifnom hadisu kako velike nagrade očekuju one koji čine odreðena veoma lagana djela, a nakon toga čuje vjerodostojan hadis u...
Hadis

Opasnosti izmišljenih hadisa

Pripremio: Elvedin PezićPosljedice neupućenosti u vjeruMi živimo u vremenu u kojem su ljudi zapostavili izučavanje vjere, njeno prakticiranje. Jedna veoma opasna posljedica zapostavljanja izučavanja vjere jeste rasprostranjenost slabih (daif) i izmišljenih (apokrifnih) hadisa meðu muslimanima, pa čak su odreðeni apokrifni hadisi više poznati – ili su samo oni i poznati...
Hadis

Hadiske poruke (2 dio)

Piše: Maglić Adnan Od Ebu Zerra, r.a., i Mu'az ibn Džebela, r.a., se prenosi da je Poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem, rekao: ''Boj se Allaha gdje god bio, loše djelo poprati dobrim ono će ga obrisati i lijepo se prema ljudima ophodi''. Hadis bilježi imam Tirmizi i kaže da je...
Hadis

Četrnaest pravnih propisa iz jednog hadisa

Pripremio: Elvedin Pezić Od Ibn Abbasa r.a.se prenosi da je kazao:“ Jedne prilike sam konačio kod tetke Mejmune r.a., pa je ustao Allahov Poslanik, salallahu alejhi we selem, u jednom dijelu noći, pa je abdestio i počeo klanjati. Ja sam ustao i abdestio kako je i on abdestio, pa sam...
Hadis

Ibn-Hazmov komentar Buharijinog hadisa o muzici

Pripremio: Adnan Maglić, prof.Razlike u mišljenjima i oprečni stavovi islamske uleme u fikskim pitanjima imaju svoju osnovu u ovoj vjeri. Oni proučavaju i studiraju ajete i hadise da bi na kraju objasnili ljudima šta od njih traži njihov Gospodar. Neuki svijet je dužan slušati ulemu i njima se ''slijepo'' pokoravati....
Hadis

Komentar hadisa – ”garib” (stranac) na dunjaluku

Piše: Abdulvaris Ribo Od Omera, radijalllahu anhu se prenosi da je rekao: « Jedne prilike Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, me je uhvatio za ramena i rekao mi: « Budi na ovome svijetu kao da si stranac ili prolaznik.»Ibn Omer, radijallahu anhu je govorio: « Kada omrkneš ne očekuj...
1 7 8 9 10
Page 9 of 10
X