Hadis

Hadis

„Ako mrziš Arape – mrziš mene!“

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikhaSelman r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „O Selmane, nemoj me mrziti jer ćeš iz islama ispasti! Rekoh: O Allahov Poslaniče, kako te ja to mogu mrziti, a Allah me je preko Tebe uputio? Reče: Ako budeš mrzio Arape – mrzićeš i mene!“ (Sunen...
Hadis

Tužitelj dokazuje, a optuženi ima pravo na zakletvu

Priredio: Mithad R. Ćeman, student Medinskog univerzitetaNevevijev hadis br. 33: Ibn Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kada bi ljudima bilo davano na osnovu njihovih optužbi, oni bi od drugih ljudi tražili i krv i imovinu, međutim, tužitelj treba dokazati, a optuženi ima...
Hadis

Sadnja stabljike nad nečijim mezarom…

Priredio: Sead ef. JasavićOd Ibnu Abbasa r.a., se prenosi: „Allahov Poslanik s.a.w.s., je prošao pored dva groba, pa reče: Ova dvojica se kažnjavaju, i to ne zbog nečeg velikog; što se tiče jednog - nije se čuvao od mokrenja, a što se tiče drugog – stalno je prenosio tuđe riječi...
Hadis

Olakšavajte a ne otežavajte

Piše: Smail L. HandžićU predaji koja je zabilježena od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, se prenosi da je on rekao: „Došao je neki beduin i počeo obavljati malu nuždu u uglu džamije, nakon čega ga ljudi počeše grditi. To im je zabranio Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem! A kada...
Hadis

Nema štete niti nanošenja štete

Preveo: Mithad R. Ćeman, student Medinskog univerzitetaNevevijev hadis br. 32: Prenosi se od Ebu Seida S'ada b. Malika b. Sinana el-Hudrija, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Nema štete niti nanošenja štete." (Bilježe: Ibn Madže, 2341; Ahmed u El-Musnedu, 1/313; Ebu J'ala u svom Musnedu,...
Hadis

Djelo kojim se stječe Allahova ljubav i ljubav ljudi

Preveo: Mithad R. Ćeman, student Medinskog univerzitetaNevevijev hadis br. 31: Ebul-Abbas Sehl b. S'ad es-Sa'idi, radijallahu anhu, kaže: "Došao je neki čovjek Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: 'Allahov Poslaniče, ukaži mi na neko djelo, koje ako budem radio, zavoljet će me Allah i zavoljet će me ljudi.'...
Hadis

Četrdeset hadisa o Mekki (2 dio)

21-Prenosi se od Ibn Ubejde ibn Umejra, koji prenosi od njegovog oca, da je Ibn Omer stješnjavao (ljude) kod dva ugla (Crni kamen i Jemenski ugao), pa sam mu rekao: "O Ebu Abdur-Rahman, ti doista stješnjavaš (ljude) kod dva ugla (Crni kameni i Jemenski ugao), a ja nisam vidio nijednog...
Hadis

Četrdeset hadisa o Mekki (1 dio)

Allah je iz Svoje neizmjerne mudrosti odlikovao jedne narode nad drugima, određena vremena i mjesta nad drugim vremenima i mjestima, tako da su na osnovu toga postavljeni i određeni sunneti i propisi.Mjesto koje je Uzvišeni odlikovao nad svim drugim mjestima jeste Ummul-Qura – Mekka el-Mukkerrema – prvi hram sagrađen za...
Hadis

Potiranje lica dlanovima nakon proučene dove – sunnet ili bid’at?

Obraćanje Allahu dž.š., dovom sa podignutim rukama, okrenutih dlanova, prema nebu, je jedan od opšte poznatih propisa islama, i znak je pobožnosti i iskrene bogobojaznosti prema Allahu dž.š., i u vezi ovog pitanja nema razilaženja među islamskom ulemom. Ono oko čega se islamski učenjaci razilaze kada je učenje dove u...
1 4 5 6 7 8 10
Page 6 of 10
X