Hadis

Hadis

Zlo se mora osuditi

Preveo: Mithad R. ĆemanOd Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko od vas vidi nevaljalo djelo, neka ga promijeni svojom rukom, a ako to nije u mogućnosti, onda svojim jezikom, a ako ni to nije u mogućnosti, onda (neka osudi)...
Hadis

„Ljubav prema vatanu je od imana“ (mevdu’ hadis)

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikhaImam Abdurrahman el-Sehavi rhm., kaže: Predaja: „Ljubav prema domovini je od imana“ – nisam nailazio na ovakav hadis, ali mu je značenje ispravno. (el-Mekasid el-Hasene, br.386., 1/297.)Imam el-'Adžluni rhm., kaže: Za predaju: „Ljubav prema domovini je od imana“ – imam el-Sagani rhm., kaže da je el-mevdu'...
Hadis

„Ako mrziš Arape – mrziš mene!“

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikhaSelman r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „O Selmane, nemoj me mrziti jer ćeš iz islama ispasti! Rekoh: O Allahov Poslaniče, kako te ja to mogu mrziti, a Allah me je preko Tebe uputio? Reče: Ako budeš mrzio Arape – mrzićeš i mene!“ (Sunen...
Hadis

Tužitelj dokazuje, a optuženi ima pravo na zakletvu

Priredio: Mithad R. Ćeman, student Medinskog univerzitetaNevevijev hadis br. 33: Ibn Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kada bi ljudima bilo davano na osnovu njihovih optužbi, oni bi od drugih ljudi tražili i krv i imovinu, međutim, tužitelj treba dokazati, a optuženi ima...
Hadis

Sadnja stabljike nad nečijim mezarom…

Priredio: Sead ef. JasavićOd Ibnu Abbasa r.a., se prenosi: „Allahov Poslanik s.a.w.s., je prošao pored dva groba, pa reče: Ova dvojica se kažnjavaju, i to ne zbog nečeg velikog; što se tiče jednog - nije se čuvao od mokrenja, a što se tiče drugog – stalno je prenosio tuđe riječi...
Hadis

Olakšavajte a ne otežavajte

Piše: Smail L. HandžićU predaji koja je zabilježena od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, se prenosi da je on rekao: „Došao je neki beduin i počeo obavljati malu nuždu u uglu džamije, nakon čega ga ljudi počeše grditi. To im je zabranio Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem! A kada...
Hadis

Nema štete niti nanošenja štete

Preveo: Mithad R. Ćeman, student Medinskog univerzitetaNevevijev hadis br. 32: Prenosi se od Ebu Seida S'ada b. Malika b. Sinana el-Hudrija, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Nema štete niti nanošenja štete." (Bilježe: Ibn Madže, 2341; Ahmed u El-Musnedu, 1/313; Ebu J'ala u svom Musnedu,...
Hadis

Djelo kojim se stječe Allahova ljubav i ljubav ljudi

Preveo: Mithad R. Ćeman, student Medinskog univerzitetaNevevijev hadis br. 31: Ebul-Abbas Sehl b. S'ad es-Sa'idi, radijallahu anhu, kaže: "Došao je neki čovjek Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: 'Allahov Poslaniče, ukaži mi na neko djelo, koje ako budem radio, zavoljet će me Allah i zavoljet će me ljudi.'...
Hadis

Četrdeset hadisa o Mekki (2 dio)

21-Prenosi se od Ibn Ubejde ibn Umejra, koji prenosi od njegovog oca, da je Ibn Omer stješnjavao (ljude) kod dva ugla (Crni kamen i Jemenski ugao), pa sam mu rekao: "O Ebu Abdur-Rahman, ti doista stješnjavaš (ljude) kod dva ugla (Crni kameni i Jemenski ugao), a ja nisam vidio nijednog...
1 4 5 6 7 8 10
Page 6 of 10
X