Hadis

Hadis

“Mi stvaramo čovjeka i znamo šta mu sve duša njegova haje…”

Piše: Selim Alagić, prof. Hvala Allahu, Gospodaru nebesa i Zemlje, i neka su Allahov mir i blagoslov na Muhammeda, na njegovu porodicu i ashabe. Molim Allaha da u naša srca ulije samilost i požrtvovanost, a da iz njih izbaci sebičnost i kukavičluk. Prije svega, pozivam nas da se okrenemo Allahu,...
Hadis

Lažan hadis o dovi koja se uči petkom

Pitanje: Na nekim veb-portalima postavljeno je predanje koje prenosi Džabir, radijallahu anhu, a u kojem stoji da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Onaj ko petkom, u koje vrijeme želi, prouči dovu: ‘La ilahe illa Ente ja Hannanu ja Mennanu, ja Bedius-semavati vel-erdi, ja Zel-dželali vel-ikram’, bit će mu...
Hadis

O ponosu i riži – primjeri pogrešno prevedenih hadisa

Piše: Amir Durmić Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Mudra riječ je izgubljena stvar vjernika – gdje god da je pronađe, on je najpreči da je i uzme.” (Tirmizi, Sunen, br. 2687; Ibn Madža, Sunen, br. 4169, i drugi) Iako ovaj poznati hadis, shodno ocjeni hadiskih stručnjaka, nije vjerodostojan,...
Hadis

Kako postati Allahov štićenik

Priredio: Mithad R. Ćeman Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista je Uzvišeni Allah rekao: ‘Ko neprijateljski postupi prema Mom evliji, objavio sam mu rat. Najdraže čime Mi se Moj rob može približiti jesu farzovi. I Moj rob neće prestati...
Hadis

Izmišljanje hadisa s ciljem pomaganja islama i muslimana

Strogo je zabranjeno izmišljati hadise i iz bilo kojeg razloga lagati na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Islamski učenjaci saglasni su u tome da se laganje na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ubraja u velike grijehe, štaviše, neki su učenjaci taj grijeh svrstali u čin nevjerstva, te nevjernikom...
Hadis

Temelji islama – pojednostavljeni prikaz

Priredio: Nermin Avdić 2. Obavljanje namaza   “...da uspostaviš namaz...”, tj. obavljanje namaza koje je spomenuto u Džibrilovom hadisu, podrazumijeva sve vrste namaza, tj. farz (obavezne) i nafila (dobrovoljne) namaze. Međutim, postoji razilaženje učenjaka o dženaza-namazu, tj. u pogledu toga da li se i ovaj namaz podrazumijeva pod spomenutim obavljanjem...
Hadis

Komentar Džibrilovog hadisa (3. dio)

Priredio: Nermin Avdić Vjerovanje u poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, podrazumijeva sljedeće: 1. Vjerovanje u sve ono što nas je obavijestio, jer kod čovjeka se ne smije pojaviti dvoumljenje u vezi onoga što nas Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavještava, nego čak u srcu treba da bude jače uvjerenje...
Hadis

Komentar Džibrilovog hadisa (1. dio)

Priredio: Nermin Avdić Od Omera, Allah bio zadovoljan njime, prenosi se da je rekao: “Kada smo jednog dana sjedili kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pojavi se čovjek u izrazito bijeloj odjeći, s jako crnom kosom, nisu se na njemu vidjeli tragovi putovanja, a niko od nas ga nije poznavao,...
Hadis

Sistem kojim nam je data šansa

Priredio: Mithad R. Ćeman Abdullah b. Abbas, radijallahu anhuma, kazuje da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi od Uzvišenog Gospodara i kaže: “Zaista je Uzvišeni Allah odredio dobra i loša djela, a zatim je to objasnio, pa ko naumi da uradi dobro djelo pa ga ne uradi, Allah mu...
1 2 3 4 5 6 11
Page 4 of 11
X