Hadis

HadisISTAKNUTO

Opis Svemilosnog Allaha

Piše: Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. Čovjek kojeg je učenje jedne sure dovelo do Allahove ljubavi “Recite mu da i njega Uzvišeni Allah voli” Aiša, radijallahu anha, kazuje da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao jednog čovjeka da predvodi izvidnicu. On je svoje drugove predvodio u namazu i uvijek bi...
HadisISTAKNUTO

Komentar i koristi iz 7. hadisa: Vjera je savjet

Priredio: Nermin Avdić Komentar hadisa „Vjera je savjet...“ na arapskom jeziku spomenuto je u hadisu الدين النصيحة  , te su i subjekat i predikat određeni sa ال)) što ukazuje na gramatički oblik koji se naziva el–hasr (الحصر ) što bi značilo: Vjera nije ništa drugo, osim savjetovanje. Ed–Dinu u ovom...
HadisISTAKNUTO

Komentar 7. hadisa: Vjera je savjet… (priča o Dedžalu)

Priredio: Nermin Avdić Od Ebu Rukaje Temim ibn Evs ed–Darija, radijallahu anhu se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Vjera je savjet.“ Rekosmo: „Kome, o Allahov poslaniče?“, Reče: „Allahu, Njegovoj knjizi, Njegovom poslaniku, predvodnicima muslimana i svim muslimanima.“ Bilježi Muslim. 1. Biografija ashaba koji prenosi hadis Nadimak...
HadisISTAKNUTO

Komentar hadisa: „Islam je izgrađen na pet temelja“

Priredio: Nermin Avdić Od Ebu Abdurrahmana Abdullaha ibn Omera ibnul–Hattaba, radijallahu anhuma, prenosi se da je rekao: „Čuo sam da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Islam je izgrađen na pet temelja: svjedočenju da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik, uspostavljanju namaza, davanju zekata,...
1 2 3 4 10
Page 2 of 10
X