Hadis

HadisISTAKNUTO

Komentar 10. hadisa ”Allah je dobar, ne prima osim dobro…”

Priredio: Nermin Avdić  Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: „Rekao je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: 'Zaista je Allah Uzvišeni dobar, ne prima osim dobro. I zaista je Allah naredio vjernicima ono što je naredio i poslanicima, pa kaže: 'O poslanici, hranite se dozvoljenim jelima...
HadisISTAKNUTO

Propis klanjanja namaza bez abdesta

Piše: Hajrudin Tahir Ahmetović Tekst hadisa Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anh, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah neće primiti namaz nijednog od vas – kada izgubi abdest – sve dok se ne abdesti.” Izvod hadisa Hadis je zabilježio imam Buhari u svome Sahihu i citat...
HadisISTAKNUTO

O djelu Umdetul-Ahkam

Piše: Hajrudin Ahmetović Djelo Umdetul-Ahkam min kelami hajril-enam, Muhammedin, sallallahu alejhi ve sellem, autora Hafiza Abdul-Ganijja el-Makdisija, rahimehullahu te‘ala, poznato je hadisko djelo. U sebi sadrži oko 430 hadisa. Autor je prilikom pisanja ovog djela postavio sebi uvjet da svi hadisi koje navede budu muttefekun alejh, tj. zabilježeni od strane...
HadisISTAKNUTO

Stop širenju lažnih hadisa

Piše: Nermin Avdić Hatibi imaju običaj započeti svoju hutbu hvaleći i uzdižući Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, što je, bez sumnje, jako pohvalno. Međutim, i pored toliko mnogo vjerodostojnih (sahih) hadisa,neki hatibi navode lažne hadise koji se pripisuju Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, što je velika greška. Jedan od tih hadisa...
HadisISTAKNUTO

Koristi iz hadisa: ”Naređeno mi je da se borim protiv ljudi…”

Priredio: Nermin Avdić Da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rob kojem se naređuje kao što se naređuje i ostalima, a to se razumije iz dijela hadisa: „Naređeno mi je...“ Dozvoljenost nespominjanja činjenica koje su slušaocu poznate: „Naređeno mi je...“ te je izostavljeno ko je naredio zato što ashabi to...
HadisISTAKNUTO

Opis Svemilosnog Allaha

Piše: Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. Čovjek kojeg je učenje jedne sure dovelo do Allahove ljubavi “Recite mu da i njega Uzvišeni Allah voli” Aiša, radijallahu anha, kazuje da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao jednog čovjeka da predvodi izvidnicu. On je svoje drugove predvodio u namazu i uvijek bi...
1 2 3 4 11
Page 2 of 11