Fikh

Fikh

Da li je žena dužna pokriti podbradak?

Pitanje: Da li je žena dužna pokriti podbradak? Odgovor: Da bismo došli do ispravnog odgovora u vezi s ovim pitanjem, moramo se vratiti na šerijatsko značenje riječi lice, budući da u Kur’anu i hadisima nije precizno pojašnjeno šta se smatra licem koje je šerijatski obaveznik dužan oprati prilikom uzimanja abdesta...
Fikh

Brak iz interesa

Piše: Dr. Hakija Kanurić Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, i neka su salavati i selami na Allahovog miljenika, odabranog roba i poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu, ashabe i sve koji slijede njegovu uputu. Brak iz interesa nema za cilj stvarno formiranje porodice i klasične bračne veze, nego se zasniva isključivo...
Fikh

“Duhovna muzika” u djelima učenjaka hanefijskog mezheba

Piše: hfz. Dževad Gološ Postoji više povoda za pisanje ovih redova o "duhovnoj muzici" u djelima učenjaka hanefijskog mezheba. Među prvima je proširenost upotrebe muzičkih instrumenata među muslimanima općenito. Međutim, ono što me posebno ponukalo na pisanje jest sve učestalija pojava koncerata "duhovne muzike", poznatijih kao koncerti ilahija i kasida....
Fikh

Propisi ezana i ikameta

Piše: Hajrudin Tahir Ahmetović U jezičkom smislu, ezan znači obavijest, proglas o nečemu. Uzvišeni Allah kaže: “...i obavijest od Allaha i Njegovog Poslanika.” (Et-Tevba, 3) Šerijatsko, terminološko značenje ezana jeste obavještavanje o nastupanju namaskog vremena posebnim i šerijatom tačno određenim riječima. Naziva se ezanom jer mujezin njime obavještava ljude o...
Fikh

Upotreba misvaka u džamiji – pohvalno ili nekulturno?

Odgovorio: dr. Safet Kuduzović Pitanje: Na jednom internetskom portalu navodi se da je neprimjereno korištenje misvaka u džamiji i da je to krajnje nekulturan postupak, te da zube treba očistiti prije ulaska u džamiju! Da li je to tačno? Odgovor: U vjerodostojnom sunnetu navode se brojni hadisi koji govore o...
Fikh

“Brak posjetitelja” – misjar

Piše: Mr. Hakija Kanurić Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova. Neka su salavati i selami na Allahovog miljenika, odabranog roba i poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu, ashabe i sve one koji slijede njegovu uputu. “Brak posjetitelja” (misjar) atraktivan je u mnogim islamskim zemljama i posvećena mu je velika pažnja jer je...
Fikh

Učenjaci hanefijskog mezheba o skrušenosti u namazu

Piše: Elvedin Pezić Gledajući u stanje i ponašanje našeg naroda prilikom obavljanja namaza, vjernik ne može a da ne osjeti bol i tugu. Obavljanje namaza izgubilo je svoju stvarnu svrhu, a to je da čovjeka odvrati od loših djela. Rekao je Uzvišeni Allah: “Doista namaz odvraća od loših djela i...
Fikh

Sklapanje braka putem interneta

Piše: Mr. Hakija Kanurić Brak, poput ostalih poglavlja islamskog prava, u sjeni savremenog života susreće se sa mnoštvom novih pitanja. Neke od tih inovacija jesu sklapanje braka putem savremenih sredstava komunikacije (telefona i interneta), a pojavljuju se i nove forme bračnih ugovora, kao što je brak prijatelja, tajni brak, običajni...
Fikh

Prisustvo male djece u džamiji za vrijeme ibadeta, hutbe ili vaza

Priredio: Abdullah Nasup 1. Od Enesa, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista ja počnem klanjati s namjerom da odužim, ali začujem plač djeteta pa skratim kako ne bih otežao njegovoj majci.” (Muttefekun alejhi) 2. Ebu Burda, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik,...
Fikh

Vrijednost i propis posta šest dana mjeseca Ševvala

Piše: Šejh dr. Selman el-Awde         Preveo: Smail L. HandžićOd Ebu Ejjuba el-Ensarija, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: „Ko isposti ramazan, i nakon njega bude postio šest dana ševvala, to će mu biti kao da je postio čitavo vrijeme.“ Ševval je...
1 2 3 4 5 21
Page 3 of 21
X