Fikh

Fikh

Propis uspostavljanja drugog džemata u istoj džamiji

Piše: Mr. Safet KuduzovićMuslimani trebaju biti jedan džemat u svakom pogledu. Dužni su izbjegavati sve što ih vodi ka parčanju, razjedinjavanju i cijepanju. U prvim stoljećima islama u muslimanskim džamijama je, uglavnom, bio poznat namaz u jednom džematu za jednim imamom. Dva ili više džemata u jednoj džamiji nisu bili...
Fikh

Propis dženaze-namaza unutar mezarluka

Piše: Mr. Safet Kuduzović Najbolje je dženazu klanjati na posebnom mjestu predviðenom za dženazu-namaz. Tako je, uglavnom, činio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. (Vidjeti: Zadul-mead, 1/500.). Dozvoljeno je klanjati dženazu namaz u džamiji i na svakom drugom mjestu na kome je dozvoljeno obaviti propisane namaze.Imam Muslim, 7/35/973, prenosi da...
Fikh

Propis staratelja (velijja) pri sklapanju bračnog ugovora

Piše: Mr. Safet KuduzovićJedini univerzalni koncept življenja manifestiran kroz posljednju Allahovu objavu vodi posebnog računa o ljudskim pravima. Islam strogo zabranjuje nepravdu s jedne i brine se o ljudskim pravima s druge strane. Ovaj segment Islama dolazi do posebnog izražaja kada je u pitanju žena. Od elementarnih prava koja posjeduje...
Fikh

Skupine žena zabranjenih za brak

Piše: Mr. Safet KuduzovićBrak je propisan Kur'anom, Sunnetom i konsenzusom islamskih učenjaka. To je sunnet svih poslanika, kako kaže Uzvišeni: "I prije tebe smo poslanike slali, i žene i porod im davali." (Er-Ra'd, 38.). Enes Ibn Malik prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: "Ja klanjam i spavam,...
1 19 20 21
Page 21 of 21
X